יו"ר זק"א: "רוצים להכנס לעזה לעזור בהשבת חללי המלחמה" (הקלטה)

בסוף השבוע פנה ארגון זק"א למר רוברט סרי שליח האו"ם במזרח התיכון תנו לנו לטפל בממצאים של החיילים. האזינו לדברי היו"ר של זק"א שמסביר מה התכוון. והאם יכנסו תחת אש?

[alooma ref="001a326b8f3a4e1cbbfaa4473a689942.mp4" src="1" autoplay="0" pid="0"]

זק"א: "כארגון שחרט על דגלו את נושא כבוד המת ללא הבדל דת מין גזע ולאום וכארגון שמוכר על ידי האו"ם כארגון בינלאומי המטפל בכבוד המת בכל העולם. אנו מבקשים את חסות האו"ם להכנסת צוותי זק"א לרצועת עזה לסריקה ואיסוף הממצאים החייבים בקבורה ובמקביל אנו מבקשים את עזרת האו"ם בהחזרת חלקי הגופות הנמצאים בידי החמאס".

8 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הדג מסריח מהראש – והסרחון הולך עד סוף העולם

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. "אשריך שזכית להרבות שנאה בישראל "
  משנאיך השם אשנא, רשע מרושע

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. לכ' יו"ר הארגון מר' משי זהב

  "גם היום יש להזהר מלהתחבר לרשעים" כך מתריע הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט"א. בשיחה נדירה אותה מסר הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט"א הממעט לצאת מביתו ולשאת דברים בציבור. הפעם חרג ממנהגו ומסר שיחה בבית המדרש תלמידי ישיבת פוניבז' צעירים בעיר.

  פתח ואמר הגרי"י, "עלינו להבדל מהשפעתו הרעה של השלטון הכפרני, שכדברי הגר"ח זיע"א 'תכליתו של הציונים היא רק לעקור את יסודי הדת'. כיום הדבר כבר בולט, כמו שציין רבי אלחנן וסרמן ז"ל הי"ד שלפני הגאולה הערב רב ישלוט וישפיל את תלמידי החכמים האמיתיים, ועליהם כיוון החפץ חיים ז"ל שהם מזרע עמלק.על כן צריכה להיות הכרה חזקה בקרב בני תורה, להתרחק מהשפעתם הרעה של השלטונות. "וכיון ועיקר כוחו של השלטון הזה זה הצבא", וכפי שהתבטא אותו רשע (ראש הממשלה דאז דוד ב.ג. שהצבא הוא 'בית חינוך טוב' מ.ו.), (כידוע שם מקום זנות) ואם כך ודאי כעת בשעת מלחמה צריכים אנו להתחזק בעצמנו היטב בכל כוחינו, שלא להתחבר אליהם לא באופן מעשי ואף לא באופן רגשי.

  התפילה שצריכה להיות עליהם היא רק על פי גדרי התורה. כפי שהעידו מהסטייפלר זצ"ל שאמר שהתפילה עליהם צריכה להיות רק מכיון שיש שם לפעמים גם "ערליכע יידן" (יהודים הגונים. מ.ו.). "כל שיקולי המנהיגים שלהם אינם טהורים", ובודאי אינם על פי תורה ומתוך זלזול בחיי אדם. ואשר לחיילים, כבר פסק החפץ חיים ז"ל, שכל שיש בו אפיקורסות ומערער אף על דקדוק אחד מן התורה אינו בכלל עמיתך, ולכן אין חיוב להתפלל עליהם (על חיילים-כופרים). אמנם אם נהרגים על קידוש השם יש להם שכר רב".

  אשר למלחמה הדגיש: "המלחמה האמיתית והגדולה כיום היא לעמוד מול הניסיון להרס המחיצות בין בני תורה לערב רב שבחוץ, ובכלל זה הניסיונות והפיתויים, לימודי חול ו"השתלמויות" שהם בדרך מסילה להתדרדרות עד שאול תחתית. ותפקיד כל אב ואם (חרידי) הוא כלשון החזו"א: 'ידינו עסוקות בבנין 'חומות' ולהקים 'חיץ' בינם לביננו.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 4. איזה ביזיון לממשלה "שוב צה"ל מגייסים חרדים לחטיבת גבעתי" ומיד שולחים מהשמים, את הרשעים- אנשי חמאס וחוטפין חייל ממדנת איזראל! הצבא הכי חזק בעולם? מעצמה? הכוחי ועוצם ידי שלהם, מתפרק מול עינינו בעוצמה!!! התחזקו באמונה באבינו שבשמים, שלו הכח והגבורה לחסל את שונאנו ואויבנו ומבקשי רעתנו! כוחנו בפינו בתורה ותפלה, ולא במדינת ישראל שנופלת! הציונים העלו קמפיין לגיוס בהתנדבות של אברכים לומדי תורה, במטרה להוריד את המחיצות בינינו (בין הקדושה לטומאה) וגם שלחו את מחט גבעתי לדבר יפה עם החרדים, בעיתון משפחה. וכמה שעות לאחר מכן, חטוף מגבעתי, מי יודע מה עוד הקב"ה יעשה להם עכשיו. זה שקורה כשנלחמים בד' בעולם התורה, בבחורי ישיבות, באברכי כולל, ובלומדיה. איזה ביזיון.

  בס"ד צבא חדש שלא תלוי בהגבלות המדיניות שרוצחות אותנו יקום בעם ישראל בקרוב! מאת ובשם אלוקי ישראל! וייצאו למלחמה ללא מעצורים וישמידו את כל אויבנו מסביב, כשהמטרה תהיה לחיות בארמון המלך הקב"ה, בארץ ישראל, באמונה בקל אחד, בשמירת כל התורה והמצוות, בחזרה בתשובה שלמה מחטאותינו, שמונעים הטוב מאיתנו!!! כוחנו בפינו, רק בתפלה ותורה, להציל את גופינו בעולם הזה ואת נשמותינו לעולם הבא.

  כבר ידוע מזמן לחרדים שגם היום, אסור ע"פ תורה להתגייס לצה"ל הציוני, (יהרג ואל יעבור) עלינו להיבדל מהשפעתו הרעה של השלטון הכפרני, ועכשיו צה"ל מגייסים חרדים לחטיבת גבעתי? שומו שמים, וכי יש בגידה בהקב"ה בתורה ובחרדים גדולה מזה?

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 5. תודה רבה הקב"ה‏:

  אקדים שאיני קשור, לא ל”ג” ולא ל”זך” ולא ל”עץ” ולא ל”טוב” ולא ל”רע”, אני שונא הטיפשיות שלהם. אני לא מצביע בבחירות. אני שונא אלימות צביעות וקנאות. הישועה לא תצא מהבני ברקים, החזונישיקים, ולא מהאשדודים הצבועים, ולא מהבני תיירה. יש שם רעידת אדמה שכמוה לא הייתה מעולם. כל אחד עושה מה שליבו חפץ.

  זה הרבה שנים שלצערנו הרב, חינכו דור שלם של בני תיירה ובפרט החינוך הליטאי במקומות כמו בבני ברק, קרית ספר וכו’, לשנוא, לבזות, להשמיץ, לרדוף, ולהכות, ולשרוף ספרי צדיקים, ולדבר לשון הרע על כל איש אמת, וחז”ל נותנים לנו סימן לידע אם האדם באמת תלמיד חכם או רק נראה כך מבחוץ: “תלמידי חכמים מרבים שלו’ם בעולם” דהיינו כל מי שהוא התלמיד חכם אמתי מרבה שלו’ם ולא מחזיק במחלוקת ח”ו יודעים שהוא באמת ת”ח, לא משנה באיזה מקום בעולם, וזה כולל כל יהודי שמזדמן על הדרך…

  אבל עתה לצערנו נראה שנתקיים בנו “כאשר עשה כן ייעשה לו” אוי לנו מיום הדין שכך בא עלינו להרים יד על מרן הצדיק השרף גדול דורנו, יחי אדונינו מורינו ורבינו צדיק דורנו בזכות תורתו. מראים לנו מן השמים שאנחנו לא נזלזל על שום צדיק לא משנה אם הוא מירושלם או מבני ברק וכו’ ליטאי חסידי ספרדי תימני וכו’

  עד לאיפה הגענו עם המושחתים האלה? איזה מהסיקריקים המנובלים העז להצית והשליך בביזיון את הגיליונות וספרים הקדושים של גדולי דורנו האדירים שליט”א? רבם דקרו!!! חילול שם שמים ברבים!!! עת שמד ר”ל ? הבני תורה של היום הם ה’פירות’ החינוך הליטאי שלהבני תיירה!

  על מי יש להתלונן? הגרמנים אתו כך, וכשהנאצים החלו בשריפת ספרי יהודים, אמר מי שאמר “במקום ששורפים ספרים בסוף ישרפו שם אנשים יהודים” מחריד… יש דין ויש דיין, מי יודע איזה צרות ח”ו יבוא עכשיו מהשמים לנקמת הביזיון התורה הקדושה. אני הקטן שבקטנים מוחה בכל תוקף, לקדש שם שמים.

  אבל אנחנו חייבים לזכור בכל עת וכל רגע שזו לא הדרך של הקב”ה. הדרך בחסד כדרכו של אהרן הכהן, המנהיג הדור במדבר, היה אוהב שלום ורודף שלום… כדכתיב בקש שלו’ם ורדפהו, ורק אז.. עיני ד’ אל צדיקים וגו’ אבל זה אך ורק אחרי שיש שלום בעולם. היהדות החרדית עברה ועוברת טרגדיה / שואה רוחנית, ירחם השם. יש אנשים חכמים, מכובדים ויראי ד’ מעדיפים לא להימנות על חברתם, זו היא הבעיה הגדולה של כולנו. ואנחנו מתלהבים אם מעשיהם של העסקנים והרודפים את הרבנים הצדיקי הדור.

  לשנוא, לקלל, לרדוף, לשרוף ספרים הקדושים, לבזות, ולתן מכות רצח, הרי זה החינוך שאתם הבני תיירה נתחנך לדור שלם של בני תיירה של היום … עכשיו פתאום כולם “מגנים ומוחים”… אם המנהיגים והעסקנים נתנו דוגמא אישית כזאת (לשנוא, לקלל, לרדוף, לבזות, לתן מכות רצח, מוציא שם רע, ולעשות מעשים מזעזעים,) מה יעשה הבן ולא יחטא?

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 6. אחרי מה שלכלך על החרדים אצל רזי ברקאי. איכסססססססססססס
  מתנתקים מזק"א!!!!!!!!!

  אחד |
  הגב