ימים של עצב: מה בין פרשת פנחס – לימי בין המצרים – טורו של הרב יעקב גלויברמן

בפרשת פינחס כלולים מועדי וחגי ישראל, והיא נקראת בתוך "ימי בין המצרים" – שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב.  שמתחילים בי"ז בתמוז, ביום  שבו הובקעה העיר ירושלים, ומאז החל למעשה החורבן והגלות של העם היהודי.

בתקופה זו נוהגים מנהגי אבלות, על נפילת ירושלים בידי האויבים, וסיומם של ימים אלו בתשעה באב, יום שבו נחרב ונשרף בית המקדש. חז"ל אומרים: שימי הצרות והחורבן צופנים בתוכם את אור הגאולה, למרות שמבחוץ נראים הימים, כקשים ומכאיבים. בתוך תוכם מסתתר טוב נעלה, ובאירוע החורבן עצמו מסתתר טוב אמיתי ומיוחד.

ומדוע מובאים בפרשת פינחס שמות המועדים, לתוך אבל וצער וחורבן בית המקדש? היות וקיים חשש שעם ישראל ישקעו חלילה בעצבות וייאוש על החורבן והגלות. משום כך קוראים בפרשה זו דווקא על מועדי ישראל השמחים שהיו לישראל בזמן שבית המקדש היה קיים, ורוח השמחה עשויה להפיג את מרירותם של ימי בין המצרים. זו הסיבה שנהוג לכנות את ימי בין המצרים – שלושת השבועות ולא עשרים ואחת יום. כי המספר שלוש, רומז על בית המקדש השלישי שייבנה בגלל אהבת חינם.

חד וחלק: היגון – כאב הנפש העצב – חלי הגוף

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.