ירושלים: רפורמת הפרגולות של השסניקי"ם

תושבים רבים חפצו לשמוע את ההנחיות המדוייקות בנוגע לתקנות החדשות ולא קל עבורם לקרוא את עשרות עמודי תיקון החוק * נציגי ש"ס- סגן ראש העיר הרב צביקה כהן והרב מיכאל מלכיאלי מנסים לעשות סדר בדברים

 

בשבועות האחרונים נכנסו לתוקף הוראות הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שמטרתן להפחית את הבירוקרטיה וזמני המתנה לאישורים בגין עבודות בנייה פשוטות, כמו הקמת פרגולה, מחסן נייד, גדר, שער ומתקנים נוספים, וכן לפשט הליכים בתחום תכנון ובנייה באמצעות מתן זמן קצוב למדינה למענה לפניית האזרח ולאישור התוכניות.

פניות רבות הגיעו מתושבים רבים ברחבי העיר אשר חפצו לשמוע את ההנחיות המדוייקות בנוגע לתקנות החדשות ולא קל עבורם לקרוא את עשרות עמודי תיקון החוק. אי לכך, נציגי ש"ס סגן ראש העיר הרב צביקה כהן וחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ר' מיכאל מלכיאלי, מנסים לפשט את ההליכים ועושים סדר בדברים. התקנות החדשות מאפשרות להקים- ללא צורך בהיתר בניה- שורה ארוכה של מתקנים ומבנים שבנייתם פשוטה יחסית, כגון פרגולות, גדרות, מחסומי חניה, שערים, מזגנים, דודי שמש, מחסנים מחומרים קלים ועוד. מדובר בפריטים שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי, ולכן ניתן פטור מהיתר להקמתם.

נתמקד בעיקרי החוק הנוגעים לאמצעי הצללה ופרגולות הנותנות מענה לשמש היוקדת בחודשי הקיץ החמים ולקיום מצוות סוכה כהלכתה.

התקנות החדשות מגדירות פרגולות (המכונה בחוק "מצללה") כמבנה ללא קירות, הבנוי מחומרים קלים ותקרתו הינה משטח הצללה בלבד. כדי שהמבנה ייכנס להגדרת התקנות, נדרש שהמרווחים בין החללים האטומים של משטח הצללה יהוו לפחות 40 אחוז מהמשטח, ושהם יהיו מחולקים באופן שווה. על פי התקנות החדשות, שטח הפרגולה שניתן להקים ללא היתר לא יעלה על 50 מ"ר או על רבע מהשטח הקרקע הפנוי ממבנים או משטח הגג, לפי הגדול יותר.

ניתן להקים ללא היתר בנייה גם גגון או סוכך, המוגדרים בחוק כאמצעי הצללה המחובר לפחות באחת מפאותיו למבנה, ובלבד שהגגון או הסוכך לא יבלטו מקיר המבנה יותר משני מטרים ושיבנו מחומרים קלים. יצוין, כי למרות שהתקנות מאפשרות להקים פרגולה, סוכך או גגון ללא קבלת היתר, אך יחד עם זאת, לגבי פרגולה ולגבי סוכך או גגון ששטחם עולה על 20 מ"ר, צריך למסור הודעה לרשות הרישוי תוך 45 ממועד ביצוע העבודה ולצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים על עיגון הפרגולה, הגגון או הסוכך ועל יציבותם.

נציגי ש"ס סגן ראש העיר הרב צביקה כהן וחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ר' מיכאל מלכיאלי, מציינים כי ברפורמות ישנם גם הנוגעות לבנית גדרות ומחסנים והתקנת מתקנים קבועים שאינם זקוקים יותר להיתרי בניה, ולפרקי הזמן המירביים הנדרשים ע"פ חוק לקבלת מתן היתרי בניה.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.