כמות הדירות שנמכרו ברבעון השני של 2018 נמצאת בירידה

ברבעון השני של 2018 נרכשו 5.21 אלף דירות "במחירי שוק", ירידה של 6% בהשוואה
לרבעון המקביל אשתקד, בהמשך לרצף ירידות מאז הרבעון האחרון של 2016 .בכך
הגיע מספר העסקאות לרמתו הנמוכה ביותר מאז הרבעון האחרון של 2011 שעמד בצל
המחאה החברתית.
ברבעון השני העמיק השפל ברכישות המשקיעים, אשר הסתכמו ב-2.3 אלף דירות
בלבד, הרמה הנמוכה ביותר ברכישות אלו לפחות מאז תחילת העשור הקודם. משקלם
בסך העסקאות ירד לשפל של %14.
פילוח גיאוגרפי של רכישות המשקיעים מצביע על ירידה חדה בכל האזורים, בכלל זה
הערים המובילות ברכישות אלו. עם זאת, הירידה שנרשמה ברכישות המשקיעים
בערי הפריפריה ש"כיכבו" ברכישות אלו עד לפני מספר שנים בולטת עוד יותר
ומלמדת על צמצום הפיזור הגיאוגרפי ברכישותיהם.
אזור ת"א הינו האזור הבולט ביותר בירידה חדה ומתמשכת במספר העסקאות, בפרט
בדירות יד שניה. סך העסקאות באזור זה ברבעון השני השנה ירד קרוב מאד לרמת
השפל ההיסטורית שלו שנרשמה ברבעון הראשון של 2003 שעמד בצל האינתיפאדה
השנייה והמיתון במשק.
הצניחה במספר העסקאות בת"א מוצאת ביטוי במדד קייס-שילר שאמדנו לגבי
השתנות מחירי דירות יד שניה בצפון הישן ומרכז העיר . כך, לאחר עליה חדה, של פי
4.3 במחירי הדירות בשכונות אלו בין השנים 2000-2016 ,החל מהרבעון הראשון של
2017 יורדים מחירי הדירות בעיר בשיעור מצטבר של %9 ,מזה ירידה של %1.1 ברבעון
השני השנה.
ברבעון השני של 2018 נרכשו 5.9 אלף דירות "במחירי שוק" ע"י מי שעבורם זוהי
דירתם הראשונה. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד זוהי עליה מתונה של %3 ,לאחר
ארבעה רבעונים רצופים של ירידות. גידול זה מתרכז בפלח השוק של דירות יד שניה.
רכישות משפרי הדיור הוסיפו לרדת ברבעון השני, זה הרבעון השביעי ברציפות. ניתוח
פערי המחיר, בין הדירות שרכשו משפרי הדיור לבין אלו שנמכרו על ידם, מצביע על
ירידה בתוספת המחיר לה נדרשו )ביחס למחיר הדירה שנמכרה(, כאשר ירידה זו
בולטת במיוחד בערי הפריפריה.
" מלאי" הדירות בידי המשקיעים הוסיף לרדת ברבעון השני, ב-7.1 אלף דירות. מאז
החל לרדת "מלאי" זה ברבעון השני של 2016 נגרעו ממנו 12 אלף דירות. לשם השוואה,
בתשעת הרבעונים שקדמו להיפוך המגמה ב"מלאי" הדירות בידי משקיעים התווספו
למלאי זה 4.14 אלף דירות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.