ירידה חדה בתשואות לטווחים הארוכים בעולם

• הצמיחה ברבעון השני עמדה על 1.0%, אולם בנטרול השפעת המסים על היבוא הצמיחה הסתכמה ב-3.1%, בדומה לרבעון הראשון. הנתון זהה לציפיות המוקדמות, ואפשר לומר שהוא מציג תמונה חיובית יחסית של המשק.
• יש צפי לאינפלציה בשיעור של 1.2% ב–12 החודשים הקרובים, זאת בהנחה ששער-החליפין יתייצב ברמתו הנוכחית, והעלאות המסים יתרמו 0.2 נקודות אחוז לאינפלציה.
• המק"מ נסחר בשבוע האחרון מתחת לריבית בנק ישראל, ואפשר לפרש זאת כהסתברות שהשוק נותן להפחתת ריבית. בתרחיש המרכזי אנו מעריכים שהריבית לא תופחת, אלא תיוותר ברמתה תקופה ארוכה מאוד.

גלובלי
הצמיחה ברבעון השני עמדה על 1.0%, אולם בנטרול השפעת המסים על היבוא הצמיחה הסתכמה ב-3.1%, בדומה לרבעון הראשון. הנתון זהה לציפיות המוקדמות, ואפשר לומר שהוא מציג תמונה חיובית יחסית של המשק.
אנו צופים עתה אינפלציה בשיעור של 1.2% ב–12 החודשים הקרובים, זאת בהנחה ששער-החליפין יתייצב ברמתו הנוכחית, והעלאות המסים יתרמו 0.2 נקודות אחוז לאינפלציה.
אם תכנית המגירה של בנק ישראל כפי שפורסמה בתקשורת מדויקת, אז יש בה כדי להעיד להערכתנו על נכונות של הוועדה המוניטרית להפחית ריבית בתרחיש של ייסוף חד.
המק"מ נסחר בשבוע האחרון מתחת לריבית בנק ישראל, ואפשר לפרש זאת כהסתברות שהשוק נותן להפחתת ריבית. בתרחיש המרכזי אנו מעריכים שהריבית לא תופחת, אלא תיוותר ברמתה תקופה ארוכה מאוד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.