הרב גלדצהיילר וישיבתו בטיול התעלות (גלריה)

בימי ההתעלות בצפון פקדו התלמידים בראשות ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן גלדצהיילר את ציוני הצדיקים בגליל ושבתו בשבת התעלות והתרוממות לקראת ימי השובבי"ם * דברי כיבושין על מעלת ימי השובבי"ם נשא ראש הישיבה בפני התלמידים והלהיבם לתורה ועבודת ה' {שבת בצפון לרגל השובבי"ם}

שלשה ימים רצופים של התעלות ועבודת ה' עברו על תלמידי ישיבת שומרי אמונים בראשות רבי אהרן גלדצהיילר כהכנה דרבא לקראת ימי השובבי"ם ת"ת הממשמשים ובאים עלינו לטובה.

את ההכנות לקראת ימי ההתעלות החלו תלמידי הישיבה כבר בפתיחת זמן חורף, כאשר במשך חודשיים ימים ישבו תלמידי הישיבה הק' והגו בתורה, ונבחנו דפי גפ"ת בע"פ בידיעה מופלגת.

לפני יציאתם לימי ההתעלות התעלו התלמידים בשעה רצופה לפני התפילה, תפילה בהתלהבות, לימוד סדר רצוף ללא דברים בטלים כאשר לקראת הנסיעה עמד ודרש ראש הישיבה מה הן המעלות של שבת גיבוש אחדות והתעלות, ומה התלמיד צריך להוציא משבת זו.

תחילה פקדו התלמידים את ציונו של רבי אלעזר בן עזריה תוך הזכרת מאמריו. לאחר תפילת ערבית, נעמדו התלמידים לאמירת פרקי תהלים להצלחתם בתורה ויר"ש ולמען הכלל, ומשם עברו לקברו של התנא רב יוסף הכהן, משם עברו לקברו של רבי אלעזר בן ערך וכמעשהו בראשונה ובשניה כך מעשהו בשלישית.

באוהל קברו של רבי אלעזר בן ערך ערכו מארגני הנסיעה שולחנות ערוכים לסעודה לכבוד ליל שישי והתוועדות כאשר כלי זמר מלווים את ניגוני ההתעוררות ששרו התלמידים.

סמוך לעלות השחר נסעו התלמידים לצפת להתקדש ולטבול במקוה טרם עלותם לתפילת שחרית בציון הרשב"י במירון, ובעלות השחר הגיעו הבחורים מירונה, ופתחו באמירת תהלים ותיכף התפללו תפילת שחרית עם הנץ החמה, תפילה חסידית בקול ובהתלהבות כנהוג בשומרי אמונים.

לעת ערב סמוך לשקיעת החמה התפללו תפילת מנחה, ואחר התפילה נשא הרב אהרן גלדצהיילר את דבריו בגודל קדושת שבת ובפרט כאשר התלמידים שובתים בצוותא והמחיש את הכח הגדול שיש בשבת התוועדות כמה שיכולים להתעלות בשבת שכזו, ותיכף יצא הרועה הנאמן עם צאן מרעיתו לשדה ושם קיבלו פני שבת בניגונים מרהיבים.

במהלך סעודת ליל השבת הזמין גלדצהיילר לראש השולחן ארבעה תלמידים אשר סיימו מסכתות באותה עת, וכיבד כמה תלמידים לשאת דברים בפרשת השבוע.

סעודה שלישית נערכה בהתרגשות נפלאה ובהתעוררות נוראה, כאשר ניגנו את ניגוני סעודה זו, כשראש הישיבה פתח בדברי כיבושין והתעוררות על ימי השובבי"ם המסוגלים.

לאחר הבדלה נערכה סעודת מלוה מלכה ערוכה כיד המלך בתופים ובמחולות, בסיום הסעודה יצאון התלמידים בריקודין נלהבים עד אחר חצות הלילה.

תיעוד

באדיבות המצלם

DSCF2059 IMG_0194 IMG_2800 IMG_2811 IMG_2824 IMG_2861 ראש ישיבת שומרי אמונים הרהצ רבי אהרן גלדצהיילר במעמד ההבדלהלפנות הבוקר חזרו התלמידים לישיבה בקרית שומרי אמונים בעיה"ק ירושלים מלאים בסיפוק רוחני וגשמי אחר שלשה ימים רצופים של התעלות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.