יש לקבל לאלתר החלטה בפרשות "מעונות ראש הממשלה"

בעקבות פנייתה של התנועה לאיכות השלטון לפני חודש וחצי ליועץ המשפטי לממשלה, שנותרה ללא מענה, פנתה התנועה הפעם לפרקליט המדינה, שאמון על הטיפול בתיקי הפרשות המכונות "מעונות ראש הממשלה" בהם חשודה גב' שרה נתניהו וחשודים נוספים, וקראה לו לקבל הכרעה באופן מיידי בתיקים

במכתבה של התנועה לפני חודש וחצי, כבר חלפה שנה בדיוק מהיום בו העבירה משטרת ישראל את המלצותיה בעניין העמדה לדין של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו (לצד גורמים נוספים) במסגרת ארבע פרשות שונות, המכונות כולן יחדיו "פרשת המעונות". הפרשות כוללות חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר ומרמה ומרמה והפרת אמונים, שחלקם תחילתם בממצאים העולים מדוחות מבקר המדינה. למיטב ידיעת התנועה, בשלוש מתוך ארבע הפרשות, המליצה המשטרה להעמיד לדין את גב' נתניהו.

ואולם, חרף חלוף הזמן הרב – שנה מהיום בו עברו התיקים מהמשטרה לידי הפרקליטות – וחרף העלויות הכבדות שספגה המדינה לכאורה בשל מעשי החשודים, טרם נתקבלה החלטה סופית בארבע פרשות אלו, בין אם לסגירה ובין אם להגשת כתב אישום.

במידה מסוימת של צדק, חושש הציבור שמא התמשכות ההליכים תביא עימה סגירת התיקים, בטענות מטענות שונות, על אף קיומן לכאורה של ראיות מוצקות, כשם שארע בעניינו של מר אביגדור ליברמן על ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז, עו"ד יהודה וינשטיין. פרק זמן כה רב לקבלת החלטות בתיק שנתפס בעיני הציבור כפשוט יחסית, במיוחד עת עסקינן באישי ציבור כה בכירים וברי השפעה, לרוב אינו מנבא טובות.

אכן, אמון הציבור במערכת אכיפת החוק שזור עמוקות באופן התנהלות רשויות אכיפת החוק ובהתמשכות הליכי החקירה וקבלת ההחלטות, ויש ליתן לו משקל רב בכל הנוגע להתנהלות הפרקליטות ויעילות עבודתה בנסיבות דנן. נוכח כל האמור, התנועה פנתה ליועץ המשפטי וקראה לו להכריע בנושא בהקדם.

הטיפול בפנייה הועבר לפרקליט המדינה, שלא השיב לתנועה כל תשובה עניינית. לפיכך, בחלוף כחודש וחצי ממכתבה הקודם, קוראת התנועה לפרקליט המדינה לקבל הכרעה בארבע הפרשות.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.