יתייקרו תעריפי ביטוח תאונות עבודה למעסיקים "בסיכון"

ההתייקרות לא תחול על עובדים עצמאים

חוק ההסדרים: ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום את הפרק בחוק, לפיו יתייקרו תעריפי הביטוח שמשלמים מעסיקים למוסד לביטוח לאומי עבור תאונות עבודה. התעריפים יתייקרו בשיעור של בין 0.1% ל- 0.35% משכר עובד (מעבר לתעריף האחיד בשיעור 1.96% שמפרישים כלל המעסיקים כיום), תלוי ברמת הסיכון להתרחשות תאונות עבודה אצל כל מעסיק. אם יוכיח המעסיק כי נקט בפעולות להגברת הבטיחות, תינתן לו הנחה ואף תבוטל לחלוטין ההתייקרות עבורו. רמות הסיכון יכללו בין היתר את מספר העובדים שנפגעו אצל אותו מעסיק יחסית לענף אליו הוא משתייך ודרגות הנכות שנקבעו להם. בענף הבניה, ייכללו במניין העובדים הנפגעים גם עובדים של קבלן משנה. רמות הסיכון ושיעורי ההנחות ייקבעו בתקנות בהמשך. עד להתקנת התקנות, תחול התייקרות אחידה בשיעור 0.1% משכר עובד לכלל המעסיקים. לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו) ובהסכמה עם שר האוצר, הגבייה בשיעור אחיד תוגבל למשך חמש שנים בלבד. עוד קבע אלאלוף, כי ההתייקרות לא תחול על עובדים עצמאים ולבקשת עו"ד שלומי מור מהלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי, הבהיר אלאלוף כי אין לנכות כל סכום משכר העובד בשל העלאת התעריפים.
עוד החליטה הוועדה כי בניגוד להצעה המקורית של משרד האוצר, כספי הגבייה יועברו למוסד לביטוח לאומי והמעסיקים לא יוכלו להתקשר עם חברות ביטוח פרטיות לעניין זה. בנוסף, הוסרה הדרישה כי מעסיקים ישלמו לעובדים דמי פגיעה בגין 30 הימים הראשונים מקרות התאונה, והתשלום ייוותר על 12 ימים בלבד כפי שקיים כיום.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.