כבה נר המזרח: תמונות מחיי מרן הרב עובדיה – מתרפ"א עד תשע"ד

היהדות החרדית בארץ ובעולם אבלה על לכתו של עמוד התורה וההלכה מרן הרב עובדיה יוסף זצקו"ל.

מצו"ב תמונות משנות חייו עם כ"ק מרן זי"ע ולהבחל"ח כ"ק מרן שליט"א

 מעמד סיום הש"ס ב"יד אליהו" בשנת תשמ"א נראים מימין: כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א, כ"ק האדמו"ר הישועות משה מויזניץ זצ"ל, הגרא"מ שך זצ"ל, כ"ק מרן זי"ע, כ"ק מרן שליט"א, כ"ק האדמו"ר ממחנובקא זצ"ל, הגר"ע יוסף זצ"ל

מעמד סיום הש"ס של כוללי הש"ס בבניני האומה בשנת תשמ"ג הגר"ע יוסף זצ"ל נושא דברים. מימין מרן זי"ע נראה הגרי"ש אלישיב זצ"ל

***

במעמד חנוכת הבית של "מרכז רפואי צאנז במעמד סיום הש"ס ב"יד אליהו" בשנת תשס"ב, במעמד סיום הש"ס של מפעל הש"ס בירושלים, חשוון תשס"ג

בביקור בבית הרב עובדיה יוסף זצ"ל – תשס"ח, בביקור בבית הרב עובדיה יוסף זצ"ל – תש"ע ניחום אבלים בבית הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

1 מעמד סיום השס ביד אליהו בשנת תשמא 2 מעמד סיום השס של כוללי השס בבניני האומה בשנת תשמג 3 4 במעמד חנוכת הבית של מרכז רפואי צאנז 5 במעמד חנוכת הבית של מרכז רפואי צאנז 6 במעמד חנוכת הבית של מרכז רפואי צאנז 7 במעמד חנוכת הבית של מרכז רפואי צאנז 8 במעמד סיום השס ביד אליהו בשנת תשסב 9 בשמחת השבע ברכות בנישואי הגרא שליטא בן כק מרן שליטא 10 במעמד סיום השס של מפעל השס בירושלים, חשוון תשסג 11 במעמד סיום השס של מפעל השס בירושלים, חשוון תשסג בביקור בבית הרב עובדיה יוסף - תשס''ח (1) בביקור בבית הרב עובדיה יוסף - תשס''ח (2) בביקור בבית הרב עובדיה יוסף - תשס''ח (3) בביקור בבית הרב עובדיה יוסף - תש''ע (1) בביקור בבית הרב עובדיה יוסף - תש''ע (2) בביקור בבית הרב עובדיה יוסף - תש''ע (3) ניחום אבלים בבית הרב עובדיה יוסף (1) ניחום אבלים בבית הרב עובדיה יוסף (2) ניחום אבלים בבית הרב עובדיה יוסף (3) ניחום אבלים בבית הרב עובדיה יוסף (4) ניחום אבלים בבית הרב עובדיה יוסף (5) ניחום אבלים בבית הרב עובדיה יוסף (6)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.