כוחה של אמא

אמא שרה- חינוך ילדים

"שרה אמנו"- "כוחה של אמא"
האשה הצדקת הדגולה שרה אמנו ע"ה שהייתה גדולה בנביאות יותר מאברהם אבינו ועליה אמר ה' לאברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" וסחבה 90 שנים ללא ילדים ובכל זאת המשיכה לעבוד את אלוקים בתמימות וצדקות ויראת ה'. והנה לאחר שאברהם אבינו חוזר ממעשה העקידה, מגלה ששרה אמנו נפטרה בגיל 127 שנים ואמרו חז"ל בת מאה כבת 20 לחטא- שנים רבות ללא חטאים. ובת עשרים כבת שבע ליופי- זוהר וטוהר המידות וגם שהייתה יפה בנשים. והנה אברהם אבינו בא לספוד לשרה ולבכותה. מה ניתן להספיד אשה כשרה כזאת כשרה? האם אפשר לדעת במה הספיד אותה אברהם? התשובה נמצאת במדרש ר' תנחומא (אות ד') -פתח אברהם וקונן על שרה "אשת חיל עטרת בעלה" (משלי פרק י"ב פסוק ד') ופירשו המפרשים שאשה הזריזה במעשיה היא עטרת בעלה, ובעלה מתפאר במעשיה. והתחיל אברהם לבכות עליה ואמר "אשת חיל מי ימצא" "בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר"- בשעה שאמר לה "אמרי נא אחותי את". "גמלתהו טוב ולא רע- כל ימי חייה שנאמר "ולאברם היטיב בעבורה". "דרשה צמר ופישתים"- ביקשה להפריד בין הצמר שהוא יצחק לבין הפשתן שהוא ישמעאל בכדי שלא יקלקל אותו שנאמר "גרש האמה הזאת ואת בנה" ןביארו המפרשים שהצמר זה רמז למנחת הצדיק הבל שהביא מהצמר של צאנו, והפשתן זה רמז למנחת החוטא קין שהביא מפשתן… ושרה אמנו בצדקתה הבחינה בין בין החוטא ישמעאל לבין הצדיק יצחק… ובהמשך המדרש "ותקם בעוד לילה"- בזמן שהשכים אברהם בבוקר ומובא בספר הישר שגם שרה אמנו קמה השכם בבוקר והלכה בדרך לשלחם לקחת את יצחק לעבודת האלוקים. "חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרועותיה"- כאשר באו המלאכים לאהל מיד הכינה האוכל בזריזות ומהירות. "ידיה ידיה שילחה בכישור"- שהייתה נותנת מאכל לעוברים ושבים. "כפה פרשה לעני"- שהייתה נותנת צדקות ומלבשת ערומים. לכן… "לא תירא לביתה משלג"- מהגהינם. ולמה … משום ש"כל ביתה לבוש שנים"- שני מצוות שבת ומילה שקיימו והבטיח הקב"ה שאין בניה של שרה יורד לגהינם וזה בשכר שמלובשים במצוות שבת ומילה… "עוז והדר לבושה"- אלו ענני הכבוד שהיו מקיפים את אהל שרה תמיד עד שנפטרה. "צופיה הליכות ביתה"- שבכל יום הייתה מצפה מתי יחזרו המלאכים שבשרוה "שוב אשוב אליך"… "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה"- זה שאמר הנביא ישעיה (פרק נ"א פסוק ב') "הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם".- כזה ראה וקדש אשרי האשה שזוכה לדבוק בצדקתה ומעשיה הטובים.
הבה נתבונן בכוחה של אמא שרה בחינוך הילדים- שרה רואה את בן הגר המצרית מצחק "וַתֵּרֶא שָׂרָה אֶת בֶּן הָגָר הַמִּצְרִית אֲשֶׁר יָלְדָה לְאַבְרָהָם מְצַחֵק… וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק" (פרק כ"א פסוק ט') ובמדרש רבה (פרשה נ"ג אות י"א) מובאים כמה דעות מהו "מצחק":

ר' עקיבא דרש שהיה עובר על גילוי עריות… ר' ישמעאל אומר שהיה עובד עבודה זרה והייתה רואה את ישמעאל בונה במות וצד חגבים שוחט אותם ומקריב עליהם… וביארו המפרשים שהיה ירא מאברהם ושרה ולכן עבד עבודה זרה במשחק כדי שיחשבו שהוא רק ילד קטן תמים שמשחק {כמו שיש הורים שאומרים על הילד שרואים אותו גונב ממתק , "הוא לא מבין…" הוא עוד קטן…" ולא מבינים שזה הקטן גדול יהיה ומבין גדול…} אבל שרה אמנו בחכמתה ותבונתה הבחינה ברשעתו שעובד עבודה זרה… ודעת ר' אלעזר שראתה שהוא מתכוין להרוג את יצחק וגם זה ע"י משחק שהיה יורה חיצים לעבר יצחק ואומר "הלא משחק אני" ושרה אמנו בראותה זאת מיד אמרה "גרש את השפחה הזאת ואת בנה, שלא יקלקל לי את הילד". זהו כוחה של אמא בחינוך ילדיה לראות ולהתבונן במשחקי ילדיה ולנתב אותם למקומות הנכונים… אם מלשון אמון. "כה תאמר לבית יעקב"- כתב הרש"ר הירש זצ"ל- שאלוקים נתן אמון בנשים שהיא תקיים את דרישתו לחנכם ולגדלם לתורה ,מצוות ומעשים טובים. ועוד שהאם נותנת בילד את הגרעין הראשון שממנו ירחיב את עולמו ויתן אמון בעולם שמסביבו ולבסוף יגיע ויתרחב אל האמונה באלוקים. נמצא ש"אם-אמון-אמונה" (מהחוברת "להיות את"). מסופר על הגאון ר' מאיר שפירא זצ"ל שייסד את "הדף היומי" שהתבטא שתורתו היא בזכות אמו. שהייתה שרה לו שיר ערש "למד בני תורה כי טובה היא מכל סחורה" ושסיימתי ללמוד חומש הייתה משננת באזני "למד בני, למד ואני עוד אזכה לשמוע את דרשת הרבנות שלך…" והייתה מצטטת באזני "כל יום שחולף ללא לימוד תורה, הרי זוהי אבידה גדולה…" ואכן זכתה לראותו על כס הרבנות של קהילת פיוטרקוב המעטירה והיו נשואות אליו עיני כל העדה ואז ברגעים מרטיטים שכאלה נשק לפרוכת ונשא עיניו לעזרת הנשים ואמר: "מזל טוב אמא! מאירק'ה שלך נתמנה לרב בפיוטרקוב! תודות להתמודדות שלך, עמלך הרב ומסירות נפשך, קם ונהיה הדבר"… ואז פנה לעבר האמהות ואמר: אתן אמהות בישראל! דעו לכן שבעמלכן אתן מעצבות את דמותו ואישיותו ומי יודע? "מי יודע איזה גדול בישראל אתן מטפחות?" וגם הוא יאמר לכן "מזל טוב!" כאשר יתמנה לרב בישראל או ראש ישיבה… מי יודע? יתכן שאתן מגדלות את המשיח מושיעם של ישראל… ובפטירתה סיפר שראה אותה בחלום יושבת על כסא מפואר ולראשה כתר יפהפה משובץ ביהלומים זוהרים ואמרה לו: "בני! הכתר הזה הוא בזכות "הדף היומי" שהגית והפצת בעולם, ועל כל יהודי שמצטרף מוסיפים לי יהלום זוהר נוסף…!
קוראים יקרים! כמה צריכים אנו להעריך את האימהות שמטפלות בילדים ובזמנינו עוברות ממשמרת למשמרת, מסיימת עבודה בצהריים ומיד נכנסת למשמרת השנייה שהיא עבודת הבית. כמה חשוב שתהיה אמא שתקבל את הילדים ותרעיף עליהם חום ואהבה, כי אין אהבה בעולם כמו אהבה של אמא. נצלו את הכח הזה לגדל את הילדים לעבודת ה', עזבו את האייפונים הארורים ותתייחסו אליהם! כי הם זקוקים לכך… ה' יזכנו להשתמש באמון שנתן בנו אלוקים ולהביא את הילדים לאמונה בה'! אמן כן יהי רצון!
בברכת שבת שלום ומבורך!- אלירן אליהו נגארי

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.