כוחה של מחמאה הלכה למעשה • תובנה זוגית בפרשת השבוע

רעיון מן הפרשה שממנו נלמד לחיי הנישואין ולשיפור הזוגיות. מרתק אל תפספסו

פ' בשלח – ענין של מחמאה

בפרשתנו אנו קוראים על הנס הגדול לו זוכה עם ישראל; נס קריעת ים סוף. משה רבינו ועם ישראל פוצחים בשירה לכבוד ה' יתברך. באחד מפסוקי השירה נאמר: "ה' ימלוך לעולם ועד". השיא של שירת הים הוא: "ה' ימלוך לעולם ועד". אז מכריזים כי אנו מעוניינים בהמשך מלכות ה' בעולם ! זו הראיה שאכן שמחים אנו בקבלת עול מלכותו יתברך עלינו ומעוניינים בו בכל לבנו. ביאר ר' יצחק הכהן קוק שליט"א בשם רבי שלום אברוצקי שליט"א ע"פ משל, לאדם המתארח אצל ידידים ואוכל על שולחנם. בעלת הבית מגישה לו מנה אחר מנה, והוא כמובן משתדל להחמיא כל פעם, כמה נהנה הוא מהמאכלים הטעימים, אך היא איננה יודעת האם, באמת, אוהב הוא את המאכלים שהכינה, או שמחמיא מפאת הנימוס. מתי מתברר לה שאכן מחמאותיו כנות? כאשר יבקש מנה נוספת. אז מתברר שאכן אוהב הוא את המאכל ומעוניין בו. כשעם ישראל הכריז 'ה' ימלוך לעולם ועד' או אז הוכיחו הם כי אכן כנים דבריהם. במאמרנו זה נעסוק בעקיפין בנושא 'המחמאות' [הנכתב כאן הוא 'מראי מקומות' בלבד לנושא רחב וחשוב זה].

מדוע חשוב כל כך להחמיא? תחושת הערכה היא תחושת שייכות. היא תחושה המקשרת בין בני אדם בכלל, ובין משפחה בפרט. הצורך המקשר העיקרי בין בני הזוג, הוא: הערכה. שיגרת הנישואין שוחקת את בני הזוג ומכהה את ההתרגשות, עד שאם שואלים אותם: מדוע אתם נשואים? תהיה תשובתם: יש לנו ילדים משותפים, רכוש משותף, התרגלנו… במחמאה יש כח עצום לנתק את "אזיקי השחיקה" ולהופכם ל"עבותות של אהבה וחיבור". אדם אוהב להימצא במקום שמעריכים אותו, ואם בני הזוג יראו הערכה אחד לשני ע"י מחמאות, הם יאהבו להימצא מרבית הזמן יחד [כוונתנו שכשיהיו יחד אזי יהא להם טוב, ולא שטוב לזוג שיהיו הרבה זמן יחד], ומכאן חשיבותה של המחמאה !

רווחים נוספים במחמאות: א) במילה "מלחמה" מסתתרות שתי מילים: מילה, חמה. כלומר, ע"י מילה חמה אפשר למנוע מלחמה… ב) מחמאה היא בעצם 'עידוד'. עידוד הוא מלשון: עוד יד, או: עוד ועוד. דהיינו, על ידי העידוד / המחמאה אנו כביכול 'מושיטים' יד לאדם, עוזרים לו, וגורמים לו להמשיך עוד ועוד בפעולה זו שעליה קיבל הוא את העידוד / המחמאה.

מדוע בן הזוג דוחה לעתים את המחמאות המופנות אליו? מכיון שלפעמים בן הזוג מחמיא רק כאשר יש לכך מחיר… דהיינו, רק כדי שדרך המחמאה יסופקו לו צרכיו. כמובן, שמחמאה כזו לא רק שאינה מחמיאה אלא גם פוגעת במי שמחמיאים לו. ולא רק בהווה אלא גם בעתיד, כלומר, שבעתיד יהיה קשה לו להאמין למחמאות שבן זוגו יחמיא לו, כי הוא הרי יודע שמחמיאים לו רק כאשר צריכים ממנו דבר כלשהוא… וכשיחמיאו לו הוא יעשה חשבון: "מה בן זוגי צריך ממני כעת"?!

מחמאות – הלכה למעשה:
כלל 1: לומר לבן הזוג את השבח שהוא מעוניין לשמוע !
כלל 2: להחמיא בשביל להחמיא, ולא בכדי לדאוג לסיפוק הצרכים העצמיים דרך המחמאות !
כלל 3: מחמאה צריכה להישמע ולא רק להיאמר ! ולכן, כשמחמיאים יש משקל ל'איך' יותר מאשר ל'מה'.
כלל 4: להחמיא על האישיות של בן הזוג ולא על הפעולה הטכנית שעשה ! [לדוגמא, לומר כמה טוב הוא, ולא כמה טוב מה שהוא עשה; במקום: האוכל טעים… תאמר: את יודעת לבשל מצויין…].
כלל 5: להיכנס לפרטים ! לפרט ולהרבות בתיאורים ובפרטים כמה שיותר…
כלל 6: 'מה זה עשה לי' – לומר כמה טוב עשה לך המעשה הטוב שהוא עשה עבורך [לדוגמא, לא 'הבית נקי' אלא 'כיף לי לבוא לבית נקי ומריח טוב'].
כלל 7: המחמאה צריכה להיאמר בכנות ! אם יחוש בן הזוג שהדובר אינו באמת מאמין בקיומן של המעלות שהוא מהלל אותו בהן, הוא ידחה את התשבחות הללו במקום לחוש אסיר תודה בשמעו אותן.
כלל 8: אם קשה לך להחמיא בעל פה – תחמיא על הדף !

מסופר על אשת איכר שהיתה מבשלת ארוחות עבור כל העובדים בשדות בעלה. פעם אחת הגישה את הסיר לפני הפועלים כדרכה, וכל אחד מהם נטל את מנתו, והנה לתמהונם הרב גילו שלא הגישה לפניהם אלא… תבן מבושל! שאלו הפועלים את אשת האיכר: "לשחוק על חשבון מאכלינו חשקת"? ענתה להם האישה: "רבותי, במשך עשר שנים אני עמלה קשות לבשל עבורכם מאכלים, אשר יערבו לחככם ואף יהיו נחמדים לעיניכם – ואף פעם לא שמעתי שאחד מכם יאמר כי המאכלים ערבו לחיכו, חשבתי שאין אתם יודעים אפילו מה אתם אוכלים, ואם כן בודאי שלא תקפידו על תבן מבושל…".

נסיים באימרה נפלאה ומחכימה משמו של ר' אליהו דסלר זצ"ל: "אין האושר בבית היהודי נקנה במטבעות של כסף – כי אם במטבעות לשון".

יהי רצון שנזכה להכניס את האושר הנכסף הזה אל תוך ביתנו !

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.