כוחה של תפילה / הרב לסרי

כוחה של תפילה! הקב"ה נותן דברים רק ע"י תפילה. זה הסדר. התפללת – קיבלת. לא התפללת – לא קיבלת.

"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ..כי לא המטיר ה' על הארץ.."ויהי אדם לנפש חיה"
תרגם האונקלוס: לרוח מממלא. ופרש"י-כאן נברא לאדם כח הדיבור.

ולכאורה לא מובן למה התורה לא כתבה את זה בפרק א'. במקום שהתורה שהאדם נברא עפר מן האדמה. ביום השישי לבריאה. למה התורה כתבה את זה כאן בפרק ב'. בפסוק נפרד?
אלא שמעתי פעם מהרה"ג ר' שמשון פינקוס זצ"ל. שביאר-שהרי רש"י כתב, למה ה' לא המטיר מטר על הארץ? למה עשב השדה לא צמח עדיין? הרי הם נבראו כבר ביום השלישי? אלא-משום שלא היה אדם שיתפלל עליהם. ויבקש רחמים. ובלי תפילה, לא יורד כלום.

וממילא לפי"ז מובן-שהתורה באה ללמד אותנו, מה המהות שלשם כך נברא כח הדיבור של האדם-להתפלל!! ה' נתן לאדם פה כדי שיפנה אליו, שידבר איתו. שיבקש מה שליבו חפץ. וכל זמן שאדם לא מתפלל ולא מבקש, לא יקבל כלום! יכול להיות שהקב"ה נותן לאדם, פרנסה, ילדים, זיווג, הכל!! רק האדם לא מתפלל על כך, לכן הוא לא מקבל אותם. כי התפילה-זה המפתח לכל דבר. בורא עולם רוצה לשמוע אותנו. השמיעני את קולך כי קולך ערב. ה' רוצה לתת לנו, רק תבקשו! תתחננו! ואתן לכם הכל.
אם כן עכשיו מובן-שאם התורה הייתה כותבת שנברא לו כח דיבור, ביום השישי. לא היינו יודעים לשם מה נברא לו כח הדיבור. לכן התורה כתבה את הפסוק הזה-לאחר שכתבה את הפסוקים של "עשב השדה לא צמח" . שנדע- מה כוחה של תפילה. שבלי תפילה לא יורד כלום. אפילו שכבר מונח בבריאה. לא היה אדם שיתפלל עליהם.

שואל המהר"ל שאלה נפלאה {נתיב העבודה, פרק ב'} – אם ראוי שהקב"ה יתן למישהו משהו, למה הוא צריך לבקש את זה ?
אם הקב"ה רוצה להוריד גשם, שיוריד גשם, למה צריך להתפלל על זה ? למה שום דבר לא מגיע ללא תפילה ?

אומר הרמח"ל {דרך ה' – חלק ד', פרק ה'} – ענין התפילה הוא, כי הנה מן הסדרים שסידרה החכמה העליונה, שהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו יתברך, צריך שהתעוררו הם אליו, והתקרבו לו, ויבקשו פניו, וכפי התעוררותם לו, ימשך השפע, ואם לא התעוררו, לא ימשך.

הקב"ה נותן דברים רק ע"י תפילה. זה הסדר. התפללת – קיבלת. לא התפללת – לא קיבלת.

כמו שמסופר על יהודי אחד שפנה אל אחד הנדיבים, ביקר אצלו בארה"ב ואמר לו – שמע, יש לי ישיבה, יש לי תלמידים, אני חייב 5 מיליון דולר.
אמר לו הנדיב – תן לי את הכתובת שלך, אשלח לך צ'ק.
ברוך ה', איך שהוא מגיע לארץ, הוא רואה בתיבת דואר שלו מכתב רשום מארה"ב.
הנדיב ב"ה שלח לו צ'ק, הכסף ישנו הכל ישנו, מה חסר ?
צריכים רק ללכת לדואר ולהוציא את המכתב. לא תלך לדואר להוציא את המכתב, לא יעזור שום דבר.

אומר הרב פינקוס – כך זה בדיני שמים, כך הקב"ה קבע את הבריאה. הוא משפיע עליך שפע, אבל אם אתה לא תעשה את פעולת התפילה, כדי לבקש שהקב"ה ישפיע עליך את השפע, שהוא הוריד עליך בימים הנוראים, שום דבר לא תקבל !

שלא תגיד – ב"ה התפללתי בימים הנוראים, מספיק לי מה שהתפללתי שם ! שום דבר לא יורד, כותב הרב פינקוס, עד שאתה תבקש את מה שנגזר עליך בראש השנה.

שמעתי מהרב ברוך רוזנבלום שליט"א שהביא את דברי רבינו ירוחם ממיר – שכתב :
והנה אפילו האבות הקדושים שזכויות רבות להם, לא השיגו דבר בלי תפילה:

אברהם אבינו – {בראשית טו, ב} וַיֹּאמֶר אַבְרָם ה' אלוקים מַה תִּתֶּן לִי וְאָנֹכִי הוֹלֵךְ עֲרִירִי…

אברהם אבינו מבקש מהקב"ה ילד – {בראשית יא, ל} וַתְּהִי שָׂרַי עֲקָרָה אֵין לָהּ וָלָד ולא ניתן לה הולד אלא בתפילה.

וכן יצחק ורבקה, שנאמר {בראשית כה, כא} וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַה' לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לוֹ ה' וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ, הרבה והפציר רבות בתפילה.

וכן רחל ולאה – {בראשית כט, לא} וַיַּרְא ה' כִּי שְׂנוּאָה לֵאָה וַיִּפְתַּח אֶת רַחְמָהּ וְרָחֵל עֲקָרָה. עד שאמרה רחל הָבָה לִּי בָנִים ולאחר שנענתה אמרה וְגַם שָׁמַע בְּקֹלִי.

שואל רבינו ירוחם – וכי לא היו לאבות ולאמהות זכויות כדי להיוושע ?

אם הקב"ה רוצה להוציא את עם ישראל מאברהם אבינו, הוא ידאג שיצא ממנו יצחק. אם הקב"ה רוצה להוציא את יעקב אבינו לעולם, שממנו יצאו 12 השבטים, הוא ידאג לזה. למה צריכים להתפלל ???

אם רצונו של הקב"ה לבנות את עם ישראל, הוא מביא את אברהם, שמאברהם נולד יצחק, ליצחק את יעקב וליעקב יהיה 12 שבטים, זה דבר שהקב"ה רוצה אותו. למה צריכים אברהם יצחק ויעקב להתפלל לקב"ה, ובלי זה לא מקבלים כלום ?

אומר רבינו ירוחם– אעפ"י שהיה להם הרבה זכויות כדי להיוושע, לא נושעו האבות בלי תפילה, ולמדנו, שגם מה שצריך לקיומו של עולם לא יורד בלי תפילה. ומה לנו גדול מזה, כל גאולת מצרים שהובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה ועם כל זה, מתי הקב"ה הוציא אותם ?
{שמות ב, כד} וַיִּשְׁמַע אֱלֹקִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹקִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב. בלא תפילה לא היו ישראל יוצאים ממצרים. נגזר התאריך, הגיע הזמן, בלי תפילה זה לא עובד !

חייבת להיות תפילה, גם להוציא את עם ישראל ממצרים, זה חלק מההוויה, למרות שיש תאריך קבוע, אבל ללא תפילה, כלום לא יזוז.

ממשיך רבינו ירוחם ממיר – וכן במעשה העגל, וכן במרגלים, וכן בקֹרח, לא נושעו אלא ע"י תפילה. בכל המקומות כולם לא מצאת אלא תפילה.

ומסכם ר' ירוחם ממיר – ולהשתומם איך שהוחקקה כל הבריאה מעיקרה , שעל פתח הקרקע יעמוד הדשא, על פתח הקרקע יעמדו הפירות, ולא יצמח ולא יינתן כלום, ולא ישיג שום הישג גשמי ושום הישג רוחני, עד שיבוא האדם אל פתח הקרקע וייקחם, ובמה הוא לקחם ? בתפילה .
כי יסוד מוסד, שאין נותנים שום דבר לאדם בעצמו אלא ע"י תפילה. עד כאן דבריו הנפלאים של ר' ירוחם ממיר.

מכאן למדנו שעל כל דבר צריך להתפלל, לא רק בתפילה. אלא אפילו במשך היום, אדם הולך לקנות חליפה: יתפלל ה׳ תעזור לי למצוא חליפה טובה. אדם הולך לסגור שידוך, לקנות בית. כל דבר שאתה רוצה להשיג, תתפלל!! לא עולה כסף!׳
יש לנו שיחות חינם!! אנחנו צריכים לנצל את זה.
אדם תמיד חושב, למה ה׳ לא נותן לי? למה אני לא מצליח להשיג פרנסה? שידוך? וכו׳
יכול להיות שיש לך הכל!! אבל עדיין לא התפללת על זה.

לפעמים מתפללים ולא מקבלים, מדוע?
ראיתי בספר תיכתב זאת לדור אחרון : שכתב: שיש כמות של תפילות שאדם צריך להתפלל כדי לקבל דבר מסויים. כמו שראינו אצל משה רבינו שהתפלל 515 תפילות כיד להיכנס לארץ. ואם היה מוסיף עוד תפילה אחת – היה זוכה להיכנס. לכן הקב״ה קפץ ונשבע שלא יוסיף להתפלל.

לכן תמיד אנו צריכים להמשיך להתפלל כל הזמן,
״ קווה אל ה׳ חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה׳ ״
כל תפילה צריך להאמין שזאת התפילה שתכריע את הכף. ותבקע את החומה.
אם נתרגל להתפלל על כל דבר, תתחזק אצלינו האמונה בבורא עולם!!
ואז נראה שתפילותינו מתקבלות!
ה׳ יזכינו!! שישמע את תפילותינו ברצון!!
אמן!!
שבת שלום ומבורך !
הרב יצחק לסרי
לוס אנג׳לס – ארה״ב
‏Www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.