כוח שירת קודש בבית היהודי • חינוך לאור הפרשה

פרשת בשלח: כמה צריך להזהר ממוזיקה שלילית עם מילים שליליות שיכולות להוריד את האדם לשאול תחתית, אבל מוזיקה של שירי קודש יכולה לרומם את הבית שיהיה שמח באמת בעבודת ה' יתברך.

"שירה של קודש בבית היהודי"
פרשת השבוע פרשה מיוחדת במינה בה אנו זוכים לשיר את שירת הים ששרו בני ישראל אחר שראו את מצרים מת על שפת הים ומתוך האמונה בה' ובמשה עבדו- פצחו בשירה שהרעידה את העולמות, שירה מתוך רוח הקודש כדברי אור החיים הקדוש שמדייק לשון הפסוק "אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת" (פרק ט"ו) שמה שנאמר "ישיר" בלשון עתיד לומר שהשירה הזאת היא לא משהו ששייך לעבר, אלא שירה זו היא גם לעתיד! וכל הבא לשיר שירה זו לפני ה' יש לאל ידו לבקוע את הים בכל העניינים הצריכים וכדברי הזוהר הקדוש שמי שאומר שירה זו בכוונה מוחלין לו על עוונותיו, ובספר מנורת המאור כתב על פי המדרש שמי שאומרה בכל יום בכוונה ובשירה – זוכה לחיי עולם הבא ויזכה לראות פני המשיח כיוון שמאמין בה' יתברך שכשם שקרע לנו את הים- כך יעשה עמנו ניסים ונפלאות. ויש להתבונן מדוע כל כך חשובה השירה? ומה אנו יכולים ללמוד עבור הבית שלנו?

הנה כתוב בפסוק "וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת הַתֹּף בְּיָדָהּ וַתֵּצֶאןָ כָל הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת" (פסוק כ').

וצריך לבאר מהו עניין זה שהתורה מזכירה שלקחה מרים את התף בידה ושרה? אלא מבאר בספר "פחד דוד" על פי רובד הסוד: עניין השירה בקריעת ים סוף הייתה להכניע את כוחות הרע של הסטרא אחרא. והנה הגברים בכח שירתם ע"י משה ואהרון וכל ישראל, הכניעו את כוחות הס"מ שהוא הזכר, אבל עדיין היה צריך להכניע את כוחות הרע של צד הנקבה שהיא אותה פלונית שסימנה יללה, ועל כן לקחה מרים הנביאה את התף בידה היא וכל הנשים וע"י שירתם נכנעו כל כוחות הרוע וזהו עניין לקיחת התף שהוא גימטריה של אותה פלונית {תף=480 לילי-ת=480}.

לפי זה מבאר הרב את דברי חז"ל (מס' סנהדרין דף צד.) "ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח {וביאר הבן יהוידע שהכוונה למעלות גדולות כמו משיח וממילא מצב של ניסים גדולים} וסנחריב גוג ומגוג אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח ?! לכך נסתתם"… "תנא משום רבי פפייס גנאי הוא לחזקיה וסייעתו שלא אמרו שירה עד שפתחה הארץ ואמרה שירה שנא' מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק". מדוע כל כך היה חשוב שחזקיהו המלך הצדיק יאמר שירה? האם לא מספיק לימוד התורה שהיה באותם ימים שלא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים בהלכות טהרה וטומאה?!

אלא הביאור- שאביו של חזקיהו היה מלך רשע ושמו "אחז" והוא ביטל את קרבן התמיד (סנהדרין קג:) ונתן מקום לאחיזת החיצונים כוחות הטומאה ובגללו בטלה השירה ובאה יגון ואנחה {יגון=69 גימטריה ס"ט זה סטרא טמאה} וממילא חזקיהו בנו היה צריך להיות חזק ולתקן את אחיזת הטומאה וזה ע"י השירה הקדושה וע"י זה היה מפיל את סנחריב לגמרי שלא תהא לו תקומה, ומשום שלא אמר שירה בסופו הטומאה התגברה ונחרב בית המקדש ועדיין לא נבנה.

קוראים יקרים! ראו מה הפסדנו בגלל שלא נאמרה שירה לבורא עולם ומכאן נבין עד כמה חשובה השירה הקדושה בעיני ה' יתברך! גם בבית שלנו אנו צריכים להחדיר את כח השירה שהרי בכח השירה ליישר את הבית {כלשון השפת אמת} ע"י השמחה המגרשת יללה ועצבות מהבית ובית שמח הוא בית שהילדים שמחים להיות בו ולא ירצו חלילה לנשור מהבית הזה ובמיוחד שירי שבת קודש "מזמור שיר ליום השבת" שבכוחם להרים את הבית לפסגות רוחניות.

ומסופר על הרב שך זצ"ל שהתאונן פעם שבנו לא המשיך בדרכו הרוחניות בעמלה של תורה ויצא "פרופסור" וזאת משום שלא הקפיד לשיר שירי שבת {כיון שהיה צמא ללימוד תורה} והיה מצטער על כך מאוד. ויש לכך רמז "זכור ושמור בדיבור אחד"- אם לילדים יש זיכרון טוב משולחן השבת וזאת בנוסף לדברי תורה ע"י זמירות שבת , הם ישמרו על השבת {מהרב רפאל בן מיכאל שליט"א}.

ודווקא שירי קודש וכמו שכתב בספר "מפתחות לחיים" (ערך שמחה) הרב זמיר כהן שליט"א: אדם השומע ניגון נכון חש התרוממות הנפש אלו כיסופי הנשמה ומתרומם לדרגת קירבה רוחנית נפלאה לבורא יתברך…

וכשם שישנו ניגון טהור המרומם את הנפש – כך יש ניגון יצרי ומילים יצריות המושכים את הנפש מטה עכ"ל. כמה צריך להזהר ממוזיקה שלילית עם מילים שליליות שיכולות להוריד את האדם לשאול תחתית, אבל מוזיקה של שירי קודש יכולה לרומם את הבית שיהיה שמח באמת בעבודת ה' יתברך.

במיוחד בשבת קודש שבת שירה לפני ט"ו בשבט שגם העשבים שרים, מובא בספרים שהאור של שבת שירה הוא המקור לכל השמחה והחיזוקים שאדם צריך כל השנה ומשבת זו מקבלים שמחה לכל השנה ויאמין שיהיו לו ניסים כמו שנעשו לאבותינו בקריעת ים סוף וההתלהבות הזאת תשאר לו עד ט"ו בשבט הבא… ומי שזוכה לומר שירת הים בלב מלא שמחה- יקבל את כל ההשפעות של השירה ויזכה לקריעת ים סוף שלו ויראנו נפלאות אמן כן יהי רצון!

בברכת שבת שלום ומבורך!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.