כולם באו להכנסת ס"ת בבית הרב מחפוד (גלריה)

במעמד רב רושם נערך סיום כתיבת אותיות לספר תורה שנכתב ויצא מביתו של הגאון
הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א רב שכונות נווה אחיעזר ושיכון ו' בבני ברק אל בית
מדרשו, בהשתתפות רבנים אישי ציבור וקהל רב. {תיעוד ענק}

תנו כבוד לתורה: מחזה בניחוח הוד קדומים נגלה לעיני משתתפי כתיבת האותיות בספר תורה בביתו של גאב"ד 'יורה דעה' הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א, בזה אחר זה עלו לביתו גדולי ישראל וחשובי הרבנים, חבר מועצת חכמי התורה מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, רבה של בני ברק מרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח שליט"א הגאון רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א גאב"ד 'נווה אחיעזר', הגאון רבי ירחמיאל
אונגרישר שליט"א ראש ישיבות 'בית מדרש עליון' ו'נחלת דן', מגיד המישרים הגאון
הצדיק רבי אריה שכטר שליט"א הגאון רבי חיים דרור שליט"א מרא דאתרא 'מרכז בעלי
מלאכה', אב"ד בד"צ 'יורה דעה' הגאון רבי אליהו כהן שליט"א וחברי הבד"ץ ועוד.
הציבור הנרגש ניצל את ההזדמנות להתברך בברכת השנים מפי מאורי ישראל שליט"א, והם נענו במאור פנים לכל דורש.

כאשר יצא הספר אל התהלוכה ליוו אותו מאות אברכים בני תורה לצד בעלי בתים חשובים מתושבי האזור ואורחים רבים בשירות וריקודין של מצווה, אל קהל החוגגים הצטרפו בכירי העיריה רה"ע הרב חנוך זייברט וסגניו הרב אליהו דדון, הרב אברהם
רובינשטיין, הרב מנחם שפירא וחברי מועצת העיר.

לסעודת המצווה הגיעו מרנן ורבנן, הגאון הגדול רבי פנחס קורח שליט"א גאב"ד שערי
הלכה ב"ב, הגאון רבי אהרון מחפוד שליט"א, הגאון רבי עזרא מחפוד שליט"א מחשובי
הפוסקים באזור, הגאון רבי מימון נהרי שליט"א חבר ביה"ד העליון, גאון רבי אריה
נדב שליט"א רבה של שכונת עמידר ועוד.

בסעודה נישאו נאומים במעלת וחשיבות כבוד התורה ולומדיה ובפרט ערב הימים הקדושים העומדים בפתחנו, הרבנים בירכו את הנדיב הנכבד שמעון טביב על הזכות
הגדולה שנפלה בחלקו.

צילומים: משולם לוי

%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-14 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-15 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-16 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-17 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-18 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-19 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-20 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-21 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-22 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-23 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-24 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-25 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-26 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-27 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-28 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-29 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-30 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-1 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-2 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-3 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-4 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-5 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-6 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-7 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-8 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-9 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-10 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-11 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-12 %d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%a7-13

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.