כולנו דורשים: חוק ההמלצות לא יחול על דרעי

במפלגת "כולנו" מרחיבים את הסתייגותם מחוק ההמלצות לכל חקירה שכבר החלה. המשמעות: חוק ההמלצות לא יחול גם על חקירתו של ח״כ ביטן, השרים כץ ודרעי

ועדת הפנים שמעה מאות הסתייגויות האופוזיציה ל"חוק ההמלצות": במפלגת "כולנו" מרחיבים את הסתייגותם מחוק ההמלצות לכל חקירה שכבר החלה. המשמעות: חוק ההמלצות לא יחול גם על חקירתו של ח״כ ביטן, השרים כץ ודרעי.

ועדת הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם שמעה היום את הסתייגויות האופוזיציה לחוק ההמלצות (הקראת ההסתייגויות נמשכת בשעה זו). הח"כים יעל גרמן ומיקי לוי הקריאו במשך שעות 576 הסתייגויות של יש עתיד. בתחילה התערב יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם כשח"כ יעל גרמן נימקה כל הסתייגות ואמר לה: "אני לא טיפש. הבנתי". ח"כ יעל גרמן השיבה: "זכותנו לנמק. זו זכות המעט שנותרה לאופוזיציה. אם הייתי קוראת את ההסתייגויות כמו קוף, היית אומר שאנחנו לא מבינים את החוק".

יו"ר הוועדה, ח"כ אמסלם: "אנחנו לא נעשה פארסה מהדיון הזה. אני מבקש לנמק כל הסתייגות בזמן סביר. את נואמת על כל הסתייגות 5 דקות". ח"כ רויטל סויד: "תיתן לנו גם אם נצטרך עד מחר לנמק". יו"ר הוועדה, ח"כ אמסלם: "אנחנו מבינים שהקדשתם לזה את כל החשיבה היצירתית". הוא קרא לסדר פעמיים לח"כ תמר זנדברג שקראה קריאות ביניים וכן את ח"כ מיקי לוי.

לאחר מכן הוקראו ההסתייגויות. הסתייגויות לדוגמה מתוך מאות שהוגשו: אחרי "אין באפשרותה לעשות כן" יבוא "בשל החשש שהמשטרה איננה מקצועית דיה". או: לאחר המילים ".. ואולם בחקירת עבירת ביטחון.." יבוא "בעבירת תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת". במקום המילים "מאסר שנה" יבואו המילים "יום". עשרות הסתייגויות הציעו תאריכים שונים לתחולת החוק באופן שתחילתו תידחה בשנה או יותר. הסתייגות נוספת הציעה: ""הצעת החוק תאושר בכפוף לאישור הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום) (פ/4663/20)".

בתחילת הדיון טען ח"כ מיקי לוי שהוועדה מנועה מלדון היום בהסתייגויות כי הוא טען לנושא חדש וועדת הכנסת טרם הכריעה בעניין. היועץ המשפט של הוועדה, עדו בן יצחק: "הוועדה לא יכולה להצביע כל עוד לא תתכנס ועדת הכנסת ותכריע אם מדובר בנושא חדש, אבל זה לא עוצר את הדיון היום על ההסתייגויות. הנוסח שהופץ ביום ג' כלל את נושא השב"כ, והוא נכלל גם בנוסח שהופץ ביום ה'".

ח"כ מיקי לוי: "אתה לא יכול לסתום לי את הפה. התקנון מחייב שתשמע את כל ההסתייגויות שלי". עדו בן יצחק: "התקנון לא קובע הגבלות זמן להסתייגויות, להבדיל מהדיון במליאה, אין מסגרת קבועה להסתייגויות בהכנה בוועדה. הזמן הוא זמן סביר".
לאחר הקראת ההסתייגויות של יש עתיד הקריאו ח"כ יעל כהן פארן, ח"כ מיקי רוזנטל ,ח"כ רויטל סויד וח"כ איילת ורבין נחמיאס את 218 הסתייגויות המחנה הציוני.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.