כיצד נשכנע בצורה עדינה להתלבש בצניעות ?

האדם ולבושו ככהן במקדש: אנו צריכים לשמש דוגמא לילדינו וגם אותם להלביש בהתאם בצניעות ובכבוד. כשם שזכו אבותינו במצריים לגאולה בזכות שלא שינו את מלבושם

בספר "העמק דבר" כתב על כך שיופי הבגדים וההדר יוצרים אפקט פסיכולוגי חיובי בעיני העם המתבונן בהם והוא יהיה נכבד בעיני הבריות. דהיינו אנו בני האדם מושפעים במידה רבה מההופעה החיצונית ובהתאם להופעתו של אותו אדם נתייחס לאדם עצמו וכמו שאומר פתגם עממי "הבגד עושה את האדם". לדוגמא אם יבוא עשיר לפנינו וילבש בגדים מרופטים של עניים, אנו נתייחס אליו כמו שמתייחסים ברחוב לעני שמרחמים עליו ויתכן שמשום כך אנו זורקים מטבע כלשהוא ומסלקים משם בלי לשהות מידי זמן. לעומת זאת אם עני ילבש בגדים מכובדים ויקרים אנו נתייחס אליו כאיש עשיר ונכבד אותו ונייקר אותו {ויש שבעידן המצלמות המשוכללות אף היה מצלם אותו). {ועל כן נקראו בשם "בגדים" מלשון בגידה} לכן ירדה התורה לסוף דעתו של האדם וניתן הציווי ללבוש בגדי מלכות כדי שיהא מכובד בעיני העם.

הגר"מ אליהו זצ"ל בספרו "דברי מרדכי" הקשה כיצד אהרון ברוב ענוותנותו שהיה בורח מתפקיד של כבוד עד שמשה רבינו היה צריך למושכו ולשכנע אותו לעבודה זו וכמ"ש "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך" (פרשת תצווה), אם כן כיצד הוא ילבש בגדים הללו? ותירץ הרב שאהרון התייחס לבגדים כבגדי עבודה וכלפי אחרים היו לכבוד ולתפארת. וכמו שמספרים על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שלפני שהיו יוצאים לכנסים ואירועים להמון העם והוצרך ללבוש את בגדי הראשל"צ המפוארים בעלי חוטי זהב השזורים בבגד זה ברוב פאר והדר, היה אומר ברוב ענווה "בא נלבש את בגדי העבודה לך תביא אותם בבקשה". אך הביא הרב אליהו זצ"ל תירוץ נוסף- שזהו כבודו ותפארתו של המשכן, כי אנשים שבאים למקום ורואים בו את העובדים בו בבגדים מרושלים, מזלזלים במקום. ולכן מחמת שהכהנים לבשו בגדי פאר כל המבקרים כיבדו את המקום. אלא שבעל ספר "החינוך" כתב שבגדי הכהונה משפיעים גם על לובשם "משרשי המצוה. היסוד הקבוע לנו כי האדם נפעל לפי פעלותיו ואחרי מחשבותיו וכוונותיו, והשליח המכפר (הכהן) צריך להתפיס כל מחשבותיו וכוונתו אל העבודה, על כן ראוי ללבוש בגדים מיוחדים אלה. שכשיסתכל בכל מקום שבגופו מיד יהיה נזכר ומתעורר בלבו

לפני מי הוא עובד". כלומר הבגדים משפיעים גם על האדם הלובשם. הדבר דומה לדרישת הישיבה מבחור שילבש בגדים מכובדים חולצה מכופתרת ומכנסי אלגנט ארוכות ואף כובע וחליפה וכל זה כדי שהוא יזכור את מעמדו הרם שהוא "בן תורה" ולא יעשה מה שליבו חפץ ואף לאחר הישיבה ימשיך בלבוש זה כדי לזכור את מעמדו וכמ"ש "מאן מלכי רבנן" (גיטין סב.).{ניתן לראות לצערינו תופעה של נושרים מהישיבה שמיד מחליפים את הלבוש הישיבתי משום שמרגישים שלא שייך להם, ומאידך ישנם בעלי בתים שקיבלו הוראה מרבם ללבוש כובע וחליפה בשבת שישפיעו עליהם ועל ילדיהם… אשריהם!}וכן חייל בצבא חייב ללבוש את מדי הצבא וזאת כדי שיזכור שהוא בתפקיד ולא יעשה דברים מבוזים ולא מוסריים. לפי הדברים הללו מבאר בספר "פרשה ופשרה" יסוד גדול- הנה בחטא אדם הראשון נפקחו עיני האדם ואשתו וידעו שהם ללא מלבוש והתביישו על כן ה' יתברך עשה להם כותנות עור וכמ"ש "וַיַּעַשׂ ה' אֱלֹוקים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ כָּתְנוֹת עוֹר וַיַּלְבִּשֵׁם" ומבאר ר' צדוק הכהן מלובלין שהבגד נקרא כך משום שהוא מזכיר לאדם את בגידתו בבוראו. על כל פנים מטרת הבגד היא לכסות את הבושה {לבוש=לא בוש}הלבוש הוא סמל כבוד לאדם באשר הוא אדם וחוסר הבגדים הינו ממהות החיה והבהמה, כאשר ה' נתן לאדם בגדים הוא רצה שיהא נאצל ועדין יותר מהבהמות וחיות הטבע. ניתן לראות שבטים פרימיטיביים שנותרו מאחור באפריקה וסביבותיה שמתהלכים בחוסר לבוש ולכן אין להם בעייה לאכול בשר אדם ואין כל הבדל במראה בינם לבין חיות הטבע… ומכאן היסוד הגדול – הבגד הופך בתפיסת היהדות את האדם לכהן במקדש העולם לנושא הבשורה המוסרית , הוא מאפשר לו לעדן את חייו, להעניק להם משמעות מעבר לצרכיו החומריים הבסיסיים. הצניעות הייתה מאז ומעולם סמל לאדם הנעלה המקרין אור וטובה על סביבתו. וכך היה מרדכי הצדיק בלבוש מלכות תכלת וחור ותכריך בוץ וארגמן.

קוראים יקרים! הדברים מדברים בעד עצמם איש או אשה שהולכים בחוסר בגדים מראים על חוסר בושה ובפנימיות הם מושפעים מכך שלא במודע. הבחירה בידכם האם להראות כבהמות המתהלכים ללא לבוש {ואם תאמרו החיה אין לה כלל לבוש ואילו לנו יש, אם כן ראו איך כיום יש כאלה שמלבישים את הכלבים שלהם בסוודר קצר} או להראות אצילים ועדינים יותר… אפילו ראש הממשלה לא ילך עם גופייה ברחוב אם כך מדוע אתם מרגישים נחותים ממנו? הלא אתה ראש מממשלת הבית ואת אשתו של ראש הממשלה… הלא אתם בניו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שרוצה שנהיה כמו הכהן הגדול במקדש העולם ונתנהג בדרך ארץ ובכבוד לסביבה. וכך אנו צריכים לשמש דוגמא לילדינו וגם אותם להלביש בהתאם בצניעות ובכבוד. וכשם שזכו אבותינו במצריים לגאולה בזכות שלא שינו את מלבושם, כך יזכנו ה' יתברך לגאולה השלימה במהרה אמן כן יהי רצון!
בברכת שבת שלום ומבורך!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.