כך הוקמה ישיבת בריסק של הגר"ד סולובייצ'יק (וידאו)

איך הקים רבי דוד סולובייצ'יק שליטא את ישיבת בריסק? הפרטים בוידאו המיוחד שלפניכם

איך הקים רבי דוד סולובייצ'יק שליטא את ישיבת בריסק?
ראש ישיבת בריסק הגאון רבי דוד סולובייצ'יק שליטא בוידאו מרתק מספר להרב יונתן שטנצל איך הקים את ישיבת בריסק בשנת תשכ"א לאחר שאביו הרב שלמה שטנצל זצ"ל שהיה תלמיד ישיבת חברון בא לבקש ממנו להגיד "חבורה" למספר בחורים שהיו בוגרי ישיבת "באר יעקב של הראש ישיבה רבי משה שמואל שפירא וביקשו ממנו להגיד שיעור. ואכן רבי דוד החל להגיד להם חבורה במסכת תמורה מידי יום לארבעת התלמידים הרב שלמה שטנצל זצ"ל, הרב יחיאל לודמיר, הרב ישראל פישל, הרב יצחק פריז. החבורה נאמרה בביתו ברחוב עמוס בירושלים, ואכן לאחר שנה הקים רבי דוד את הישיבה, ואתו חבורה לארבעת הבחורים הייתה ייסוד הישיבה.

מה אמר הגאון מבריסק לחתנו רבי מיכל פיינשטיין זצ"ל על העיר תל אביב?
סיפור נוסף שסיפר הרב יונתן שטנצל לרבי דוד שליטא, על סיפור ששמע מאביו הרב שלמה שטנצל זצ"ל מרבו רבי מיכל פיינשטיין זצ"ל על תל אביב, פעם נסע ברכבו רבי שלמה שטנצל עם רבי מיכל פיינשטיין ושהגיעו לת"א, שאל הרב שטנצל את ר' מיכל מה אומר הראש ישיבה על תל – אביב, ואז אמר לי כי בזמן המלחמה ב- 48, מרן הגאון הגרי"ז מבריסק זצוק"ל עבר מירושלים הנצורה מדירתו ברחוב פרס בירושלים לתל אביב לדירת חתנו הגאון רבי מיכל שם התאכסן, פעם שאלו הגאון מבריסק כמה בתי כנסת מצויים בת"א, ור' מיכל נקב במספר של כמה מאות, הרב מבריסק, הגיב בפליאה, ולאחר מחשבה אמר הגרי"ז לר' מיכל שליט"א, חשבנו שהציונות לא תרשה הקמת בתי כנסת ויהדות, ואולם לאחר יובל של ציונות טרם הצליחה למחות את היהדות, מכאן משמע כי לבנות יהדות זה קשה, אולם לעקור יהדות, זה יותר קשה (בלשונו: "פלאנציען אידישקייט איז שווער, אובער רייסין אידישקייט איז נאך שווערער".

איך הציל הגאון מבריסק תלמיד ישיבת באר יעקב לצאת לשוק העבודה?
בכתביו של רבי שלמה שטנצל זצ"ל כתוב כי שלמד בישיבת באר יעקב בראשות רבי משה שמואל שפירא זצ"ל והמשגיח רבי שלמה וולבה זצ"ל , באזור תשי"ט, ביקרתי את הגאון מבריסק, וכך הי' המעשה, בישיבה למד נפתלי לוי גיסו של ר"ש ליסון. פעם בחור זה נעדר מהישיבה, לפתע הופיע לש"ק, שאלתיו היכן הוא, והשיב כי אחיו ממוצא יוצאי אשכנז ירא שמים ועובד ביקב בראשל"צ, הוציאו מהישיבה ושלחו ללמות אומנות השיניים (דנטיסט) כשיטת תורה עם דרך ארץ, כך עשה מבלי שיתייעץ עם תלמיד חכם גדול בתורה, היתרסתי בו שבגיל כה צעיר דומה בגיל 17 שה מפסיק ללמוד בישיבה, הצעתי לו כי הואיל ובשבוע זה תערך חתונה בירושלים של ר' ישראל יעקובסון ניפגש בירושלים ליד ביתו של הגאון מבריסק, זה הי' יום גשום נפגשנו, עלינו לדירת הגרי"ז ודברתי על טיעוני נפתלי לוי, הי' משא ומתן,
"רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה" או טיעוניו של נפתלי לוי
"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון" לבסוף אמר הגרי"ז אמור לאביך בשמי, שירשה לך ללמוד עוד שנה אחת בישיבה.
ואכן הוא חזר לישיבה, ונשאר עד לפני כמה שנים ללמוד בתוך כולל חזון איש ונעשה ת"ח מופלג, הכל כאשר שומעים לגאון הדור הגאון בריסק זצ"ל. ששמע רבי דוד על הרעיון הפיקחי של אביו "עוד שנה בתל אביב" חזר על המשפט שנה אחת" "איין יאר".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.