כך צמחו הגרי"ט וייס והגר"מ שטרנבוך לגדולי עולם • סיפור מופלא על כוחה של מסירות לזולת

סיפר המשפיע המפורסם רבי אלימלך בידרמן: "סיפר לי יהודי חשוב מאנשי ירושלים בשם הרב דייטש אשר בבחרותו היה גר ברוסיה והגיע הזמן לעלות לארץ הקודש, כשעלה לארץ ישראל לאחר תלאות רבות, לא ידע ללמוד רק בקושי להתפלל.

יום אחד בא אל ישיבה מפורסמת ששם למדו מרן הגרי"ט וייס גאב"ד ירושלים דהיום והגר"מ שטרנבוך ראב"ד ירושלים היום, המקום מצא חן בעיניו ונשאר שם ללמוד, ושם אכל ושם ישן, אך כשרצה ללמוד גמרא ושאר ספרים לא הצליח ראשו להבין מאומה, כשפנה אל בחורים מתלמידי הישיבה הנ"ל שיעזרו לו ללמוד, כל אחד התחמק לו בתואנות שונות ומשונות, והוא לא ידע את נפשו, מרוב תאווה ללמוד תורה כמו שאר הבחורים, הדבר כאב לו מאוד.

יום אחד ניגש אל רבי יצחק טוביה וייס שהוא היום מרן הגאב"ד של ירושלים מגדולי הדור ולחברותא שלו הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שהוא כיום ראב"ד ירושלים ומפוסקי הדור, וביקש מהם שיואילו בטובם להקדיש עבורו כמה דקות ביום ללמדו איך לומדים דף גמרא, והתכונן שהם יעשו שהיו מהאריות שבחבורה מיד ידחוהו על הסף בתואנה שאין בידם זמן ללמוד את לימודם ובוודאי שלא לאחרים.

אך להפתעתו העצומה שני גדולי הדור האלה היו היחידים מכל הישיבה שעזבו את כל שאר הלימודים והתפנו כדי ללמוד עם הבחור העולה החדש מרוסיה, שורה אחר שורה דף אחר דף הסבירו לו במתיקות ומתוך נתינה אמיתית לזולת על מנת שיצליח, וכך במשך כל התקופה שהם והוא למדו בישיבה משך כמה שנים, עד שגם הוא עלה ונתעלה להיות מאנשי ירושלים, אך הפלא שאינו פלא כ"כ, כי שני גדולי עולם אלו עלו ונתעלו דרגה אחר דרגה עד שזכו לכהן פאר כיום במשרה הנעלה של גאב"ד וראב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א. והכל מכוחה של נתינה לזולת ללא הרף במסירות שאין דומה לה. מזה צומחים גדולי עולם.

ועוד….

*ההסבר לקריאת טעמים בקריאה של הפסוק "ראה אנוכי"

*האברך המשולח שהיה קרוב לייאוש לפי שלא הצליח לאסוף מאום וכששר אהללה ה' בחיי לפתע קיבל 12,000 $ (סיפור מדהים בן זמנינו שקרה בחודש האחרון)

*הגוי שנהנה מהספר מצות הביטחון (סיפור בן זמנינו)

*ההסבר בבורא נפשות רבות וחסרונן כל חי לחיות עם אמונה בכל מצב

*הסיפור עם הנציב מוולוז'ין

*התנא שיודע לנתק את המים של הים הגדול לכן חבירו התנא לא חפץ לנדותו

*תשע"ג ראשי תיבות ש'נת א'יך ט'י ג'ארנישט – ההסבר איך זה מסתדר

*למה אנשים נרגעים בים?

*יהודי בשם ר' אהרן סיפר לי על מס שלא היה לי לשלם, וחבר הפיל אותי, לאחר כמה חודשים הוא שילם את המס. והקשר לר' ש.ז אויערבאך (סיפור מופלא בן זמנינו)

*והיית אך שמח ר"ת שו"א – (הסבר)

*סיפורים לרגל היארצייט של הסטייפלר הקדוש

*מברכים אלול למה הדגים שבים רועדים – הסבר ששמעתי מהאדמו"ר ממודז'ץ זצ"ל

*זקני הרה"ק הרמ"מ מלעלוב סיפר לשפע חיים מצאנז על הרעדה בין המשרתים באלול אצל זקינו הרדצ"ש

*רא"ה ראשי תיבות ראש אלול היום.

*הקירות בכו אצל החוזה מלובלין כשבירכו את חודש אלול

*אצל הרה"ק המהרי"ד מבעלזא אצלו היו מברכים החודש אלול בניגון של ימים נוראים.

*מרן רבי שמואל אויערבך סיפר איך הוא זוכר שצעקו בעזרת הנשים שיביאו מים לנשים שהתעלפו מרוב הפחד בחודש מברכים אלול

*בפרשה כתוב לפחות שבע פעמים על שמחה – אבל בגיל ורעדה

*אם אתה עושה התעמלות לגוף שלך תעשה גם התעמלות לנשמתך

*וכיראתך עברתך – ה' מפחד שהאדם לא יעבור עבירה ח"ו

*המרק שעבר את הרחוב ולכן התקרר (סיפור ממהרי"ד מבעלזא)

*זקני הרמ"מ אמר בשם אביו שגם אם הרה"ק רבי אהרן מבעלזא היה נולד בבית הכי פשוט הוא היה מגיע לכל מדריגותיו

*על לבן הארמי שאמר ואלוקי אביכם אמר אלי אמ"ש והיא ר"ת ש'בת מ'ברכים א'לול

*לומר מזמור קי"ט היא סגולה לרוחניות כמו שכתוב "להדוף" את כל אויביך הוא גימט' קי"ט.

*זקני אמר שהרבי מבעלזא יכל להביא את המשיח כי לא ראה רע על יהודי

*ראה אנוכי לשון יחיד נותן לפניכם לשון רבים (מה ההסבר לכך)

*הגרי"ט וייס גאב"ד ירושלים אמר לי כי מעשר אצל בחורים לתת הוא ללמוד שעה אחת ביום עם בחור חלש.

*הרב דייטש שעלה מהשואה ולא ידע ללמוד ורק הגרי"ט וייס והגר"מ שטרנבוך למדו עמו ותראו איך הם עלו והצליחו.

*המאסף צדקה לאחרים חוסך בזה לו ולזרעו אחריו לכל הדורות. והרבי אהרן מבעלזא אמר שהמאסף צדקה ברחבי העיר הוא מכפר על חייבי ד' מיתות בי"ד.

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

להאזנה:

 

תמונת הגרי"ט וייס והגר"מ שטרנבוך- פלאש 90

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. למיטב ידיעתי הגאונים הנ"ל למדו יחד רק בישיבת 'שניידערס' בלונדון [גם אאמו"ר שליט"א למד שם]. כשהגר"מ שטרנבוך המשיך לישיבת 'חברון', והגרי"ט וייס ל'גייטסהעד'. אם אפשר לקבל את הפרטים המדוייקים של הסיפור, אשמח מאוד.

    moti |
    הגב