"כל אחד יחוש לבדוק היטב על ידי מומחה את השופרות שבידו" – צפו בכרוז

 בכרוז שמתפרסם בימים האחרונים קוראים מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לכל בעלי התוקע אשר בידם שופרות שלא נבדקו, לבדוק היטב ע"י מומחה את השופרות שבידיהם.

גדולי ישראל כותבים: "היות ובשנים האחרונות ייצור השופרות נעשה ברובו על ידי אנשים שאינם שומרי תורה ומדקדקים בהלכה. ולאחר הבדיקה נמצאו שופרות רבים, אף כאלו שנמכרו במחיר גבוה, שנמצאו בהם נקבים שנסתמו בדבק שאינו מינו, באופן שיש בהם חשש פסול המעכב קיום המצוה, ומי שאינו מומחה אינו מרגיש כלל שהיה כאן נקב".

"על כן הננו לעורר בזה את הציבור להקפיד בקניית שופר שיש עליו הכשר מוסמך, ומה שנקנה כבר מהראוי לבדקו היטיב על ידי מומחה הבקי לברר את כשרותו. ומצוה רבה לכל הבקי בגילוי סתימות אלו, שיעזור להסיר מכשול ויבדוק את כשרות השופרות".

על החתום מרנן הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי, הגר"נ קרליץ ועוד.

הכל החל כאשר יהודי חשוב בעל-תוקע מהעיר רחובות הגיע לביתו של מומחה לשופרות כדי שילמדנו לתקוע בצורה קלה יותר. המומחה בדק את השופר אשר נקנה בכמה מאות ש"ח, ולאחר בדיקה קלה הבחין המומחה כי בשופר ישנו חור הסתום ע"י דבק סיליקון. לאחר שיוף קצר במכונה התגלה החור ב"מלוא הדרו", חור אשר ודאי פוסל את השופר.

הבעל-תוקע המזועזע פנה למעונו של הגאון רבי יצחק ישעיה ווייס שליט"א גאב"ד נוה אחיעזר ותינה בפניו את צערו, כשהוא מספר שבשופר יקר זה נהג לתקוע בשנים האחרונות בראש השנה בפני למעלה ממאה איש וכעת הוא מתברר כפסול.

הגרי"י ווייס שבירר את המקרה לאשורו עם המומחה הנ"ל, אשר טען כי מצויים בשוק מאות שופרות כאלו ורבים נכשלים בזה מחובר ידיעה, עלה בימים האחרונים לבתיהם של גדולי הרבנים שליט"א עם כמה שופרות בהם נמצא חור שהודבק ע"י דבק "שאינו מינו". גדולי ישראל הורו שמצוה רבה לפרסם את החובה על כל מי שברשותו שופר שאין עליו כשרות, שילך לבודקו אצל מומחה מוסמך. בין היתר עלה הגרי"י ווייס למעונם של מרנן הגר"נ קרליץ, הגר"ח קנייבסקי, הגראי"ל שטיינמן, ועוד. על הכרוז חתמו הגרמ"מ שפרן, הגרי"מ שטרן, הגרמ"ש קליין, הגר"ש רוזנברג והגר"י סילמן, ואח"כ צירפו את חתימתם מרנן הגאי"ל שטיינמן, הגר"נ קרליץ והגר"ח קנייבסקי שליט"א.

כרוז שופר מתוקן

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.