"כל סיום מסכת משפיע על התושבים"

קהל רב בעצרת התעוררות בבית המדרש המרכזי 'ממזרח שמש' בקריה החרדית בבית שמש העצרת שולבה עם סיום מסכת בבא קמא שנלמדה במסגרת השיעור הוותיק ב'דף היומי' {ר"ע בית שמש}

מעמד סיום מסכת בבא קמא נערכה בביהמ"ד "ממזרח שמש" בקריה החרדית בבית שמש ע"י משתתפי ולומדי הדף היומי, מעמד זה נערך בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות ושולבו בו דברי חיזוק והתעוררות לימים הנוראים.

ראשון הדוברים היה הרה"ג ר' דוד איפרגן שליט"א מחשובי משתתפי השיעור ורב ביהכ"נ "רינת ישראל" בעיר הותיקה, בדבריו עומד על גודל החשיבות של התעוררות לתיקון המעשים ושינוי ההנהגות לטובה שאפי' מעשה קטן של שינוי וחיזוק חביבה תשובה לפני הקב"ה ואין להעריך ולשער כמה נחת רוח שעושה לקב"ה וזה מחייב כל אחד ואחד.

אחריו נשא דברים מיסד ביהמ"ד הרב משה אבוטבול ראש העיר, בדבריו עמד על גודל שמחתו על כל חיזוק ברוחניות שיש בעיר, וכל סיום מסכת וכל אירוע של קדושה כמה שזה משפיע על כל תושבי העיר, וכמה כח וחיזוק זה נותן להמשך בעשיה לכבודה של תורה.

סיום המסכת נערכה ע"י מגיד השיעור הרב הגאון רבי פנחס בלויא שליט"א ראש כולל "קנין יוסף" בעיר, שתיבל בדבריו את חשיבות הערת פנים זה לזה איש לרעהו, והביא מדברי האדמו"ר הרה"ק מקוידנויב זצוק"ל על סיום דברי המסכת 'ומתא מחסיא אתרי דקפדי הוא', ורש"י פירש 'מקום בהמות  הוא וצריכין למרעה טוב', וביאר הרה"ק זצ"ל האדם כשרואה חבירו מקפיד או כועס או זועף האופן להפיג ממנו את הכעס וההקפדה הוא ע"י להשקותו ולהאכילו במאכל טוב ובמשקים טובים, וזה כלל חשוב ויסודי בפרט שנמצאים בחבורה יחד,

את המשא המרכזי במעמד נשא כ"ק אדמו"ר מסטניסלב שליט"א השוכן כבוד בעיר ביתר עילית שהגיע במיוחד לעיר לחזק ולעודד את משתתפי ולומדי השיעור.  בדבריו  עמד על ענין נפלא זה שההשגחה העליונה ביססה שבכל עיר ועיר יש כמה וכמה בתי כנסיות וכמה בתי מדרשות וכמה תפילות בשעות שונות ושיעורי תורה בשעות שונות ומגוונות, כיון שכתבו בספרים הק' שאם העולם היה קיים רגע אחד ללא תורה היה העולם חרב, וכך דאג הקב"ה שבכל שעות היום יהיה תורה ותפילה וזה קיום לעולם, ומה שמחזיק את כל העולם זה רק לימוד התורה, ומסכת חייבת שילמדוה בשלימות שלא יחסר אפילו דף אחד שלא למד במסכת.

בתום דבריו בירך האדמו"ר את כל הקהל בברכה שנה טובה, ושיזכו הלומדים ובאי בית המדרש שבשנה החדשה יוכלו ללמוד תורה בישוב הדעת בלי כל הפרעות, אלא מתוך שמחה ובריאות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.