כל קווי התחבורה הציבורית בישראל ייצאו לתחרות

"פתיחת ענף התחבורה הציבורית לתחרות נועדה להגביר את השימוש בתחבורה הציבורית"

המהפכה בתחבורה הציבורית נמשכת. משרד התחבורה פרסם היום (יום חמישי) לעיון הציבור וחברות התחבורה הציבורית את התכנית להוצאתם לתחרות של כל קווי השירות של האוטובוסים בתחבורה הציבורית בישראל. זאת, במטרה לשפר את השירות לנוסעים ולהגדיל את מספר המשתמשים בתחבורה הציבורית.

במסגרת הרפורמה, יפורסמו במהלך העשור הקרוב בהליך תחרותי מכרזים להפעלת כל קווי השירות העירוניים והבינעירוניים של האוטובוסים בישראל. במכרזים יינתן דגש מיוחד על נושאים של איכות הנסיעה, תכנון מיטבי של קווי השירות, קיצור משך הנסיעה, הגברת תדירות הקווים ויצירת שילוב אופטימלי בין אמצעי התחבורה השונים.

בשלב הראשון של התכנית, שגובשה במשותף עם משרד האוצר, יפורסמו במהלך החודשים הקרובים מכרזים להפעלת כמחצית מקווי התחבורה הציבורית בירושלים, באמצעות מפעילים פרטיים. מדובר בקווים המופעלים כיום על ידי אגד. ההליך התחרותי להפעלת הקווים בירושלים יכלול תכנון מחדש של קווי השירות בעיר, תוספות שירות נרחבות, הפעלת אוטובוסים חשמליים בהיקף נרחב, גידול של עשרות אחוזים בפעילות הקווים, בכל רחבי העיר והפעלת טכנולוגיות מתקדמות באוטובוסים ובתחנות.

שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ, ציין כי פתיחת ענף התחבורה הציבורית לתחרות נועדה להגביר את השימוש בתחבורה הציבורית ולשפר את השירות לציבור הנוסעים. "פתיחת הענף לתחרות תשפר באופן משמעותי את רמת השירות לציבור הנוסעים בתחבורה הציבורית. זאת, לצד הקמת נתיבים בלעדיים לתחבורה הציבורית (נת"צים), שילוב טכנולוגיות חדשות בשירותי התחבורה הציבורית, הנגשת אמצעי תחבורה ציבורית נוספים, דוגמת מוניות השירות, רכבת ישראל ורכבות קלות, עלייה מכל הדלתות באוטובוסים העירוניים, הצערת גיל האוטובוסים, הרחבת השירות, שיפור המידע לנוסע ופרויקטים תחבורתיים נוספים", הוסיף השר כץ.

יצוין כי פתיחת ענף התחבורה הציבורית לתחרות בשנת 2001, שינתה באופן משמעותי את פני הענף והוסיפה עשרה מפעילים חדשים, לששת המפעילים היחידים שפעלו עד אז. משנת 2005 ועד היום הוכפל היקף השירות בתחבורה הציבורית ומספר הנוסעים גדל בכ-60%, פי שניים יותר מהגידול באוכלוסיה באותה תקופה. בשנים האחרונות מספר הנוסעים גדל בממוצע ב-5% מדי שנה.

"התחבורה הציבורית בישראל תשתנה בעשור הבא ללא היכר ותכלול מערכות הסעת המונים בכל המטרופולינים, קווי שירות יעילים, אמינים ומהירים יותר, ומערך מוניות שירות נרחב שישתלב עם שאר אמצעי התחבורה הציבורית בישראל", הוסיף השר כץ.

במהלך יישום הרפורמה בתחבורה הציבורית צפויות להתחיל לפעול מערכות להסעת המונים, בשלושת המטרופולינים הגדולים: תל אביב, ירושלים וחיפה. בכוונת משרד התחבורה להתמקד בשירות המטרופוליני ולהוציא לתחרות באזורים אלה קווים מאגד ודן באופן מדורג, שיאפשר למפעילים החדשים לצבור ניסיון וידע בהפעלת התחבורה.

קצב פרסום ההליכים התחרותיים יתבצע בהתאם למועד סיום ההפעלה של אשכולות הקווים בכל אזור. כ-50% מהפעילות בענף מתבצעת כיום מתוקף זכייה בהליכים תחרותיים שבמסגרתם נקבעה תקופת הפעלה ברורה וסופית. מועד פרסום המכרזים יקח בחשבון גם את רשת קווי מערכות הסעת ההמונים הצפויה לפעול במטרופולינים במקביל לפרסום ההליך התחרותי.

המכרזים בגוש דן יפורסמו לאחר תכנון מחודש של שירותי התחבורה הציבורית במטרופולין, בעקבות הקמתם של קווי הרכבת הקלה וסלילת עשרות קילומטרים של נתיבי העדפה לתחבורה הציבורית (נת"צים) המתוכננים בשנים הקרובות. עבודות אלה מחייבות הסדרי תנועה חדשים ושינויים במערך קווי התחבורה הציבורית. בכוונת משרדי התחבורה והאוצר לבצע בחינה מחודשת באשר לצרכים ולמבנה התחבורה הציבורית במטרופולין. בהתאם לממצאים, יקבע קצב הוצאת הקווים המופעלים כיום על ידי חברת דן.

בישראל פועלים כיום 16 מפעילי תחבורה ציבורית המבצעים מדי יום כשני מיליון נסיעות. יותר מ-9700 אוטובוסים פועלים בשירותי התחבורה הציבורית בארץ. אוטובוסים אלה הסיעו בשנת 2017 כ-740 מיליון נוסעים. לדברי מומחי תחבורה, הגברת התחרות בענף תגדיל את היקף הנוסעים, תעלה את רמת השירות בתחבורה הציבורית, ותרחיב את היקף הפעילות בענף.