כמה חודשים התכונן הגרי"ש אלישיב ל'סיום בכורות'?

מאות כהנים השתתפו בסדר לימוד הלכות קרבן פסח וצפו בסרט תיעודי של תהליך הבאת הקורבן * הגרב"צ הכהן קוק חשף פרטים על 'סיום בכורות' של הגרי"ש אלישיב זצ"ל * שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים

מתוך ציפייה שנזכה עוד השנה להקריב קרבן פסח, השתתפו מאות בבני ברק בסדרי הלימוד לבירור הלכות עשיית קרבן פסח, כאשר בסיום הסדרים נשמעו דברי חיזוק מפי גדולי תורה והתקיימה הקרנה בלעדית על-גבי מסך ענק של סדר הקרבת קורבן פסח.

סדרי הלימוד נערכו על-ידי מכון 'תורת הקרבנות', והיוו מוקד משיכה לאברכים ובני ישיבות רבים אשר ביקשו לברר היטב מבעוד מועד כיצד עליהם לנהוג בעצמם במידה ויזכו להקריב קרבן פסח.

אברכים ובני ישיבות רבים, ביניהם תלמידי חכמים חשובים, השתתפו בסדרי הלימוד, שבהם נלמדה סוגיית הקרבת קרבן פסח, בשילוב ההקרנה הייחודית, שעל ידה נחשפו הלומדים לכל חלקי הבהמה, וכך נתבארה להם סוגיא זו בכל פרטיה ודקדוקיה.

בהקרנה הגרבצ קוק

התלהבות רבה ניכרה על פני המשתתפים כאשר בתום סדר הלימוד ביום השני, נשאו דברים הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א, הגאון רבי יוסף הכהן רפפורט שליט"א והגאון רבי צבי פדידה שליט"א.

הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א הקריא בפתח דבריו את מכתבו של החפץ חיים זיע"א להגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל בדבר חשיבות לימוד סדר קדשים, כתשובה הטובה ביותר לאלה המבקשים לכלות את עולם התורה. "נראה כאילו הדברים נכתבו היום", הטעים הגרב"צ. "גם בימים אלו, כאשר יש מי שמנסה להרחיק חלילה את לומדי התורה מהתורה הקדושה – מובטחנו בשם החפץ חיים כי הסגולה הטובה ביותר היא לימוד התורה, ובוודאי לימוד ענייני קדשים".

לאחר מכן סיפר הגרב"צ על דיון הלכתי שהיה לו עם רבו, הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בהלכות קורבן הפסח.

בהמשך חשף בפני המשתתפים פרטים לא ידועים על 'סיום הבכורות' שהיה עורך הגרי"ש זצ"ל מדי שנה בערב חג הפסח בבית מדרשו. "הרב עצמו לא היה בכור, אבל היה מסיים מסכת, כדי להוציא ידי חובה את מתפללי בית מדרשו. מרן זצ"ל השקיע עשרות – אם לא מאות – שעות לימוד בהתמדה כדי לסיים את המסכת כראוי, נאמן לדעתו כי עיקר הסיום הוא כשלומדים את המסכת היטב ומבינים את כל מה שלומדים.

"בשנת תשס"ד", סיפר הגרב"צ שליט"א, "סיים הרב בערב פסח את מסכת הוריות, בת י"ג דפים בלבד. כבר במוצאי שבת בחודש חשוון ראיתי אותו לומד הוריות. הוא עשה לעצמו סדר לימוד קבוע מדי מוצאי שבת עד חודש ניסן, שבו למד בעיון, דף אחר דף, לאט לאט, כדי לסיים בהבנה מעמיקה את המסכת הקטנה הזו בערב פסח. וזה היה הרב אלישיב, שידע את כל התורה כולה!".

הגרב"צ בירך את המשתתפים וחיזק את ידי העוסקים במלאכת הקודש, חברי מכון 'תורת הקרבנות', הפועלים רבות ונצורות להאדיר ולהחדיר את לימוד הלכות הקרבנות, כהכנה לבניין בית המקדש.

למשתתפים חולקה גם חוברת מיוחדת ובה הדרכות מעשיות לביצוע קורבן פסח.

בסיום ההקרנה יצאו הלומדים בהרגשה נעלית, כי בזכות העיסוק בהלכות הקרבת הפסח נזכה שיבנה ביהמ"ק בקרוב, ויתאפשר לכולנו להקריב את קרבן הפסח, במועדו ובמקומו וכהלכתו, אכי"ר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.