כמעט יצא משליטה: מוטי יוגב & מיכל רוזין (וידאו)

עימות סוער באולפן בין ח"כ מיכל רוזין (מרצ) לבין ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי) סביב סוגיית עמונה וחוק ההסדרה וסביב פסיקת בג"ץ בעניין מינוי הרב קרים לרב הצבאי הראשי. צפו בעימות המלא {סערת קרים ופסיקת בג"צ}

סערת מינוי הרב אייל קרים לרב צבאי ראשי וההתערבות הבוטה של בג"צ: עימות סוער באולפן "ערוץ הכנסת" בין חברת הכנסת מיכל רוזין (מרצ) לבין חבר הכנסת מוטי יוגב (הבית היהודי).

העימות סביב סוגיית עמונה וחוק ההסדרה וסביב פסיקת בג"ץ בעניין מינוי הרב קרים לרב הצבאי הראשי, כשהמראיינת ניכרה במיוחד בעויינותה נגד חבר הכנסת יוגב.

צפו: