כנסי בריאות ב'מרכז הרפואי מעיני הישועה' להגברת המודעות למניעת מחלות בנשים

לפי הוראות שניתנו בשעתו ע"י מרנן ורבנן – הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, הגר"ש וואזנר שליט"א, הגראי"ל שטיינמן שליט"א, הגר"נ קרליץ שליט"א, לסגן המנהל הרפואי ד"ר מנחם חיים ברייר

בשבוע הבא יתקיים במרכז הרפואי מעיני הישועה הכנס ה-15 בנושא "בריאות האישה" ובו מציגים רופאים בכירים ורבנים את הצורך לנשים בקבוצות סיכון ובגילאים מתבגרים לבצע בדיקות מנע לגילוי מוקדם של מחלות, לפי הוראת הרופאים, עליהם הסכימו גדולי ישראל כי יש בהם משום ו'נשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

הכנסים להגברת המודעות מתקיימים זה השנה החמישית, בסיוע עמותת ידידות טורונטו בתמיכת קרן פרידברג, ובמהלכם השתתפו אלפי נשים מכל רחבי הארץ בסדנאות עיוניות ומעשיות בתחומי בריאות האישה. בפני הנשים מופיעות מנהלי מחלקות ומרפאות העוסקים בתחום וכן מרצות מקצועיות מארגון 'אחת מתשע' הפועלת במשותף עם 'מעיני הישועה' בהגברת המודעות החשובה בנושא.

את הנושא הביא להכרעתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, ד"ר מנחם חיים ברייר, סגן המנהל הרפואי במרכז הרפואי מעיני הישועה, אשר הציג את עמדת הרופאים ולפיהן גילוי מוקדם של מחלות קשות אלו, ניתנות לריפוי והינן מצילות חיים.

במכתב קודש שהפקידו גדולי ישראל בידי ד"ר ברייר ואשר הודפסו בקובץ 'רפואה והלכה' נכתבו הדברים הבאים: "כהיום ישנה אפשרות לכל אחד באופן קל, לבחון עצמו בעניינים יסודיים של בריאות גופו, ולעמוד על המשמר ולקדם פני רעה במחלה הידועה רח"ל. בפרט בענין מניעת מחלה ידועה אצל נשי ישראל. דבר גדול ונשגב עושים בזה כי נוגע לפיקוח נפשות ה"י.

"ובוודאי שראוי שכל אחד יקבל הדרכה בעניינים אלו כי הוא בכלל מה שציוונו בתוה"ק 'רק הישמר לך ושמור נפשך וכו" והרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש פי"א הלכה ד' ו-ה' כתב דזו מצוות עשה לשמירת הגוף וכן נפסק בשו"ע חו"מ סי' תכ"ז סעיף ח-ט. וכן ראוי לחזק ידי העושים בעניינים. ויה"ר שיקוים בנו מש"כ כל המחלה וכו' לא אשים עליך כי אני ד' רופאך".

על מכתב הקודש ופסק ההלכה חתמו מרנן ורבנן גדולי ישראל: הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, הגר"ש וואזנר שליט"א, הגראי"ל שטיינמן שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.