כנס חירום של מנהלי המוסדות החרדים (תמונות)

מנהלי המוסדות מוחים על האפליה התקציבית בינם לנוצריים ומבטיחים: "אם נתוקצב ב 85% כמו המלצת וועדת שושני ודרישות המשרד יותאמו לגובה התקצוב נוריד במידית 30% משכר הלימוד שמשלמים ההורים" ולא, אנחנו לפני קריסה! { סערת המחוז החרדי}

בעקבות המאבקים שמנהל המחוז החרדי כמאה מנהלי מוסדות חרדיים וראשי פורום ה'מוכר שאינו רשמי' נועדו השבוע סביב שולחן עגול ליום דיונים מעמיק במאבק להשגת התקצוב הראוי בכדי שיוכלו להמשיך ולהתקיים.

פורום המוכש"ר מאגד תחתיו עשרות מוסדות המשתייכים לחינוך המוגדר "המוכר שאינו רשמי". בכללם נמצאים כ 35 אלף תלמידים מהמגזר החרדי שפתחו את שנת הלימודים בקשיים רבים ומתמודדים עד עתה בחוסר תקצוב המאופיינים עוד בעיקר מגזירות שר החינוך הקודם, שי פירון. מנהלי המוסדות סיפרו בזה אחר זה בכנס על 'קריסת מערכות' כלשונם, ועל חוסר התפקוד המשווע בגלל ההעדר גם בבסיסי התקציב המינימלי. ראשי המוסדות וברובם בתי ספר לבנות מתמודדים עם החוסר התקציבי בזמן שבתי הספר אחרים שמופעלים בעלויות חינוך דומות נהנים מתקצוב מלא ממשרד החינוך.

הדוברים והנוכחים טיכסו עצה משך שעות ארוכות וקבעו את דרכי המאבק לתיקון האפליה ובפרט לאחר שלבתי ספר הזהים בהגדרה מהחינוך הנוצרי, ניתנו 50 מליון ₪ בנוסף אליהם, "לא ייתכן כלל וכלל שיוצא חוטא נשכר" אמרו המנהלים "אנחנו לקחנו אחריות ולא השבתנו את הלימודים ולא קבלנו שקל ואלו האחרים השביתו לחודש וסגרו את בתי הספר וקיבלו סכומי עתק. לא ניתן לאפליה הבוטה הזאת להתקיים – חייבים שהתקצוב החדש יגיע גם למוסדות החרדיים" אמרו בכינוס המנהלים.

בסיום הכינוס, קיבלו המנהלים החלטה פה אחד לקרוא לכל הנציגים החרדיים להירתם ולעזור שיוסר האפליה מבין המוסדות החרדיים ובתקצוב החדש שניתן לנוצרים ייהנו גם מוסדות המוכש"ר החרדיים. בנוסף, הודיעו המנהלים כי למרות שכל התקציב הוא נטו להתמודדות עם העומס והנטל הכלכלי שיש כיום להחזיק מוסד אך בכל זאת הם מתחייבים כי אם יגדל התקצוב אפילו במעט וזאת לפי מסקנת הוועדה המקצועית היחידה שדנה בנושא אך מסקנותיה אינם מיושמות  – הרי שיורדו מיד 30% משכר הלימוד שמשלמים ההורים. כמו כן, הוחלט בכינוס כי יש לפעול בכל הדרכים שב'וועדת שושני' שהוקמה בעקבות שביתת בתי הספר הנוצריים והולכת לדון במעמד מוסדות המוכש"ר, ישולב נציג חרדי ממוסדות אלו.

"סמוכים ובטוחים אנו כי תושייתם של חברי הכנסת החרדיים לשמירה על החינוך הטהור בארה"ק תעזור לנו בכל הדרך, ובעזרת ה' נביא בקרוב ממש לביטול הקיצוצים והחזרת מעמדם של המוסדות כבעבר" סיכמו מנהלי המוסדות.

מוס 9 מוס 8 מוס 3 מוס 2 מוס

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.