כשגפני "מרח" את הזמן עם דברי תורה(וידאו)

ח"כ גפני סיכם את דיון ההצבעה על תקציב המדינה, אך עד להשגת הרוב הנדרש מהקואליציה נאלץ גפני למלאת את הזמן. גפני בחר לומר דברי תורה בענייני הזמן בפני חברי הכנסת. {תורה במליאה}

ח"כ גפני סיכם את דיון ההצבעה על תקציב המדינה, אך עד להשגת הרוב הנדרש מהקואליציה נאלץ גפני למלאת את הזמן. גפני בחר לומר דברי תורה בענייני הזמן בפני חברי הכנסת.

וכה דבריו: "הגמרא במסכת מכות, יהודה, אתה יודע – הגמרא מספרת שהיו רבן גמליאל ורבי אליעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא, היו הולכים והיו שומעים את קול המונה של רומי".

"עד שהגיעו למקום המקדש וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. כולם בכו, ורבי עקיבא צחק. שאלו אותו: מפני מה אתה צוחק? אמר להם: ומפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום שעליו כתוב "והזר הקרב יומת", אסור לעלות להר הבית, אסור להיכנס למקום כזה, הזר הקרב יומת. עכשיו שועלים ילכו בו, שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, לכן אנחנו בוכים".

אמר להם רבי עקיבא: לכן אני צוחק, מכיוון שחששתי, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, אולי לא תתקיים נבואתו של זכריה. נבואתו של אוריה היתה – ציון שדה תיחרש. בית המקדש ייהרס, וציון תיחרש, תהפוך להיות כמו שדה שאין בה שום דבר. עד שלא התקיימה הנבואה הזו פחדתי שלא תתקיים הנבואה של זכריה שהוא ניבא שעוד יישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים. עכשיו, כשראיתי שהנבואה הזו ש "ציון שדה תיחרש", אני שמח, בגלל שאני יודע שנבואתו של זכריה תתקיים, שעוד יישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים. אנחנו עם שגם כאשר יש לנו צער גדול – אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ועוד מעט מתחיל תשעת הימים, ראש חודש אב, ואחרי זה תשעה באב, ואנחנו יכולים להיכנס לדיכאון, אנחנו עם שבית המקדש שלו נחרב, הוא הלך לגלות, הוא עבר הרבה צרות, הוא עבר צרות יותר מכל עם אחר. אבל אנחנו יודעים שבסוף, מתוך הצער תהיה גם שמחה.".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.