כשהגר"מ מאזוז מחה על ביזויו של הרב יצחק יוסף

במהלך שיעורו השבועי מחה הגר"מ מאזוז ברב שזלזל בראש"ל הגר"י יוסף

בשיעורו המרכזי במוצ"ש, התייחס הגר"מ מאזוז לקושיה שהקשו על הראשון לציון הרב יצחק יוסף כנגד אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, שהתיר לומר לגוי להדליק אור שכבה בבית כנסת בליל כיפור, משום "שבות במקום מצוה דרבים". בדבריו תקף הגר"מ את השואל על כך שלא דקדק היטב בדברי מרן זצ"ל: "תתעמק בדברי הרב עובדיה ותמצא תשובה". עוד תמה הגר"מ: וכי זו דרך ארץ להפסיק את הרב באמצע השיעור ולהקשות לו קושיות?!

הגר"מ מאזוז פתח את דבריו, ואמר: "השבוע סיפרו שהראשון לציון הרב יצחק יוסף, נתן שיעור במירון, וקם אחד "האברך עם הפראק" (אני לא יודע מי זה), והקשה לו באמצע השיעור: "למה אביך פסק שמותר לקרוא לגוי בהפסקת חשמל ביום כיפור"? הרי הדלקת האור בשבת זו "שבות" אחת, כי ההדלקה אסורה מדאורייתא ולא מדרבנן, וכיון שזה שבות בדאורייתא. על מה הרב מסתמך להתיר להם לומר לגוי שיעשה את זה?!" כך שאל אותו רב. סיפור אותו סיפר הראשון לציון בשיעורו לפני מספר שבועות במוצ"ש "שלח לך".

כאן נכנס הגר"מ מאזוז בהרחבה ליישב את דברי מרן הגר"ע יוסף: "אלא ההסבר הוא פשוט, כי הרי כאן זו "מצוה דרבים", ובעל העיטור סובר שבמקום מצוה מותר אפילו שבות אחת. אמנם מרן הש"ע לא פסק ככה, אבל כמה אחרונים חידשו שאם זו מצוה דרבים מותר, וכמו כאן שאם לא נדליק את החשמל כל הציבור יישב בחושך, ואז ליל כיפור יהיה נראה כמו ליל תשעה באב שיושבים בחושך. ויש אנשים שכשיראו חושך יילכו הביתה, לא "לך אלי" ולא "שמע קולי" ולא "כל נדרי", וכי נדחה אותם למחר?! לכן במקרה כזה של מצוה דרבים אפשר לסמוך על בעל העיטור ושאר האחרונים שמובאים בלוית חן שם. וליתר שאת יאמר לגוי שיאמר לגוי אחר, כדי שזה יהיה שבות דשבות. העולם חושבים שהרב עובדיה הוא שחידש את הכלל הזה שהולכים אחרי מרן, ולכן אם פעם אחת יפסוק נגד מרן ייצאו בתרועה ובקול שופר, "איך הרב יוצא נגד מרן? אוי ואבוי". אמנם באמת זה חידוש שהרב פרסם אותו, אבל זה כתוב בכל הספרים של האחרונים".

כאן תמה הגר"מ מאזוז: "אלו דברים שהרב כתב שם, והביא עשרה פוסקים ויותר ספרדים לזה. והנה בא הצדיק הזה "האברך עם הפראק", ושואל: איך אבא שלך חולק על מרן?… לבוא ולהקשות על הרב "איך שכחת את מרן"?! הוא לא שכח כלום!".

"מי שיש לו קושיא על הרב עובדיה, שיפתח את הספר שלו ויקרא שם, ולא ברפרוף אלא יתעמק בזה. המאירי כותב על רש"י "כלי זיינו עליו", כלומר כאשר התוספות מקשים על רש"י כמה קושיות, אם תחזור על המלים של רש"י תראה שבמלה אחת מוריד עשר קושיות. ויש מקרים כאלה שרואים את זה, איך רש"י מוסיף מלה כאן ומלה שם ובזה מיישב ומיישר את הכל. אותו דבר הרב עובדיה ע"ה, צריך לקרוא את דבריו בטוב טעם, ולא להקשות סתם".

לסיום מחה הגר"מ מאזוז בזלזול בכבודו של הגר"י יוסף: "ואפילו נאמר שיש לך קושיא, וכי צריך להפסיק את הרב באמצע השיעור "יש לי קושיא על אביך"?! זו דרך ארץ?! "ברכות אביך גברו על ברכות הורי". אם יש לך קושיא תחכה אחרי השיעור, ותאמר שיש לך שאלה, או שתשלח מכתב וכדומה", סיים הגר"מ בכאב.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ידוע לכולם?

  ממש לא! כתוב עשה לך רב. אתה לא תחליט בשביל כולם!!!

  יוסי |
  הגב
 2. הגאון האדיר הרב מאיר מאזוז שליט"א

  ידוע לכולם כי גדול הדור אחרי מרן הרב עובדיה זצוק"ל הוא הגאון האדיר שכל אז לא אניס ליה הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים הספרדית . וכמו שהעיד עליו בשיעור הרב דוד יוסף שהרב מאזוז הוא ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל וכמו שהעיד עליו אור העולם רבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א "מזל שהקב"ה השאיר לנו בדור הזה את הרב מאזוז איזו בקיאות ואיזו ענווה .

  מוטי אלחדד |
  הגב