כשהחרדים מפוניבז' מצויים בג'ונגל / הרב דרוקמן

כשהחרדים מפוניבז' מצויים בג'ונגל / טורו השבועי של הרב דוד מאיר דרוקמן רבה של ק. מוצקין

מבלי לנקוט עמדה לגבי איזשהו צד, ממש מתבקש, ויותר נכון; לא שייך לטמון את הראש בחול, ולא להתייחס למה שהתרחש שבוע שעבר ב'גבעת הישיבה' בבני ברק.

לא ארחיב בפרטים, כי המפורסמות לחרפתנו ידועות וא"צ ראיה.

רק ראוי לציין מה שכתב פוסק דורו הגה"ק אדמו"ר 'הצמח צדק' זי"ע בספרו המעמיק 'דרך מצוותיך' (עמ' 178, הפיסוק שלי), וזה לשון קדשו:

"…שיש בני אדם שעיקר חיותם הוא כשפועלים דין בבני אדם. כנראה בחוש כאשר יקרה לבני אדם הללו אנשים עוברי עבירה – תיכף מתחמם לבבם ויתמלאו חימה וכעס להענישם ולהכותם מכות אכזרי ורציחה ממש ובפועל ידם דוקא, ולא ינוחו ולא ישקטו עד עשות בהם פעולה הרעה בתכלית.

והיינו מצד שטבעם רע בעצם, על כן זאת הרעה שיפעלו בבני אדם – תחיה אותם חיות וקיום נצחי, ובלעדו אין להם חיות כלל, ובבוא לידם פעולת הרציחה – כאילו מתחדש נפשם מצד שזה חיותם….

הגם שילבישו הדבר לשם שמים על שעבר עבירה – אין זה אמת כלל, כי באמת הוא ית' מלא רחמים וחסד….אלא שזהו מצד מזג רוע הנפש מוטבעת מגבורות קשות להריע ולהעניש".

וכבר אמר הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין, כי 'פרו"ם' המה ראשי תיבות: פ'ול רשעות, ו'ייניק מ'צוות.

* * * * *

את השורות הבאות אני כותב, ואני ומודה ולא אבוש, כי מדובר בתחושות סובייקטיביות. ברם, זה עדיין לא אומר שהדברים לא אמיתיים, והבוחר יבחר;

הרב הקדוש רבי אהרן מסטראשאלא בעל 'עבודת הלוי', הגיע פעם לעיירה האדיטש שבאוקראינה על מנת להשתטח על ציונו של רבו אדמו"ר הזקן בעל התניא.

קנאים, ברי פלוגתא שלו מתושבי האדיטש (לא, הם לא רבו שם על הדילמה האקוטית מי יהיה הש"ץ במעריב, וגם לא על 'ששי', אלא על דרכים בעבודת ה') – זממו למנוע ממנו את הכניסה ל'אוהל' הקדוש, לפיכך נעלו את דלתותיו.

רבי אהרן התחכם, טיפס על סולם וכך השתחל ל'אוהל' דרך החלון.

אבל מתנגדיו לא נחו. מה הם עשו? נטלו משם את הסולם, כדי שלא יוכל לצאת.

הקדוש רבי אהרן הקפיד עליהם, ואמר; "אלה שרצו להפריד ביני לבין הרבי שלי, אצלם יהיה תדיר פירוד הלבבות ומחלוקת".

ומספרים שכך הווה: בעיירה האדיטש היו תמיד ל"ע מחלוקות, עד שבא הצורר הנאצי, ולא תקום פעמיים צרה, והכחיד רח"ל את כולם.

* * * * *

וכעת ברשותכם אתנחתא קלה:

גאב"ד אנטוורפן הגאון רבי קרייזווירטא אמר פעם: "והנני מעיד עליו, שאין רש"י בש"ס שנעלם ממנו, ואין מדרש בעולם שאינו יודע אותו".

מיהו אותו אחד המיוחד עליו העיד כך רבי חיים קרייזווירטא? הלא הוא "מעלת כבוד קדושת הגאון הצדיק האדמו"ר …..מליובאוויטש", זה לשונו של פוסק הדור הגר"מ פיינשטיין, אשר כותב עליו זי"ע עוד: "הנה ידוע בעולם אודות גאונותו בתורה, היה לי תמיד הזדמנות להשתעשע עמו בעניינים מסובכים בין בתורת הנגלה בין בתורת הנסתר, ותמיד החשבתיו כרום גדולתו וגאונותו".

אין זה סוד, כי שלא כבעידן הגרי"ש כהנמן והגרא"א דסלר – זכר צדיקים לברכה, המקום בו השתמשו השבוע ב"הידיים ידי עשיו" היה בדור האחרון בית היוצר לשנאה ולהפרדת הדבקים באילנא דחיי.

אינני מתיימר ואיני יודע דעת עליון, אבל ברעיוני מהדהדת התגובה הנ"ל של רבי אהרן מסטראשאלא: "אלה שרצו להפריד ביני לבין הרבי שלי, יהיה אצלם תמיד פירוד הלבבות ומחלוקת".

וכבוד אלוקים הסתר דבר, ותן לחכם ויחכם עוד.

* * * * *

וכדי להמתיק קצת דינים ולחתום בנימה מחוייכת:

מספרים שבוקר אחד נפל מטוס של אמריקאיים בתוככי הג'ונגל האפריקאי סמוך ונראה לשבט זולו.
הקניבאלים אוכלי האדם בני השבט, מיד הכינו את עצמם לארוחה דשנה בשעות הערב.

ראש השבט הבחין שהחבריה שלו מתכוננים למה שהתכוננו – 'הרגיע' אותם קמעה, ופקד עליהם, לדחות את ה'חאפלה' לעוד שבועיים. "בינתיים נאכיל את האמריקאים כמו שצריך, ורק לאחר שיהיו שמנים ומדושנים, רק אז ניגש לסעודה".

לימים, נפל עוד מטוס ובאותו מקום, והפעם,לשם שינוי, היה זה מטוס של …'חרדים'.

למודי ניסיון מהמקרה הקודם, ידעו בני השבט כי צריך להמתין שבועיים טרם ייגשו למלאכת הזלילה.

"מדוע אינכם מכינים את הסעודה להערב?" זעם ראש השבט. "הרי בפעם הקודמת אמרת לנו לא להיחפז" טענו כלפיו בני שבטו.

ראש השבט: "מה אינכם מבינים? הפעם מדובר ב- 'חרדים' – אם לא תאכלו אותם לאלתר– ביני לביני הם יאכלו אחד את השני…".

ומסיימים בטוב.

בתמונה: מייסד ישיבת פוניבז' הגרי"ש כהנמן במחיצת הרבי מליובאוויטש. משמאל: ר"א סילבר.
בתמונה: מייסד ישיבת פוניבז' הגרי"ש כהנמן במחיצת הרבי מליובאוויטש.
משמאל: ר"א סילבר.

5 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. לא מדובר בכמה סטנדרים שמתעופפים בהיכל הישיבה. כפי שעולה מהמאמר.

  יש כאן מלחמת דמים בין אלפי איש לאלפי איש, חרב איש ברעהו (הפלס יתד נאמן ועוד ועוד).

  צודק הרב דרוקמן שהגיע הזמן לחשבון נפש בציבור הליטאי מדוע כל זה נפל עליו.

  אלישע |
  הגב
 2. זו מריבה בין אלפים לאלפים.
  עיין ערך אנשי יתד ואנשי הפלס.

  לא מדובר בכמה סטנדרים בלבד.

  אלישע |
  הגב
 3. נ.ב.
  אינני חבדניק, אבל לצערך ולדאבון לבך מריבות בין משיחיסטים לשאינם מתנהלות בעיקר בראש שלך.
  במקרה של פוניבז' הלוואי ומדובר היה במאבק בין 20-30 טיפשים. לולא מלחמת הירושה הזו, הפילוג בציבור הליטאי היה נחסך מאיתנו!

  יהודה |
  הגב
 4. יופי "אוהב ישראל" מובהק שכמוך המקיים בהידור את מתחב"ד בקלון חברו יערב לך

  תאכל בתיאבון |
  הגב
 5. לרב דרוקמן
  אני מבין את התסבוך העמוק שיש לך בתור 'חבדניק', צר לי עליך.
  אני קודם כל חושב שהמריבות ב770 בין המשיחיסטים לשאינם, לא נראו יותר טוב. חוץ מזה, ציפיתי שבתור אדם שמנופף כל היום בדגל של 'אהבת ישראל' ולימוד זכות גם כלפי הגרועים שבגרועים, תפגין לפחות 10% מאותה אהבה כלפי לומדי תורה ולא תכפיש ציבור שלם, בגלל עשרים או שלושים טיפשים שרבים עם סטנדרים. אגב, אותם מנפנפי סטנדרים, כפי הנראה אינם פרומערים גדולים מדי.
  לסיכום המאמר שלך, אני חושב שזה מאד גרוע להיות רשע, אבל הרבה יותר גרוע להיות טיפש.
  בדרך כלל הרשעות של הטיפשים היא נוראית!!!

  יוסי |
  הגב