כששר החינוך אסר עליי להכנס לבתי ספר / הרב דרוקמן

בשעתו העזתי להגדיר את ערפאת ושותפיו כ'נאצים', ובתמורה גזר עלי השר הממונה על החינוך באותם ימים יוסי שריד – ואסר עלי לי להיכנס לבתי ספר, באשר דמותי איננה חינוכית בעליל. טורו השבועי של רבה של קרית מוצקין

הוכו בסנוורים

להלן דוח שיח קצר בין ישראלי א' לבין ישראלי ב':

"מה שלומך?" // "מה איכפת לך. אתה רופא?" // "כן אני ווטרינר (רופא בעלי חיים)".

ככה זה, כאשר ישנו מי שמתייחס לאחר כבהמה. ברם, קומי יותר, כאשר הזולת הוא אכן בהמה ואעפ"כ מתייחסים אליה , ומטפלים בה משל הייתה אדם.

מסתבר כי יש בתוכנו אנשים מכובדים שאם נשפוט לפי אמירותיהם בימים אלה, עולה לכאורה, כי הם מעניקים לבהמות – יחס של אנשים.

טוב, זה לא סוד, שאנו החשוכים, הפנאטים ללא תקנה (מה לעשות) מתייחסים אל רוצחי האיסלאם, כגרועים מבהמות. סליחה שאיננו בני תרבות, וסגנון הגדרותינו איננו טרקליני-סאלוני.

בשעתו העזתי להגדיר את ערפאת ושותפיו כ'נאצים', ובתמורה גזר עלי השר הממונה על החינוך באותם ימים יוסי שריד – ואסר עלי לי להיכנס לבתי ספר, באשר דמותי איננה חינוכית בעליל.

כיום אני מצטער על הגדרתי הנ"ל. כי לדעתי, ולדעת רבים, חיות הטרף האיסלמיות גרועות מהנאצים. אלה האחרונים יימח שמם – לא כרתו ראשים. גם על אלה וגם על אלה אנו מעתירים "שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך" ישיגם חרון אף ה' וישמידם מתחת פני ה'.

* * * * *

כדי להדגים הכיצד גם בהמות – כבני אדם נדמו, נסתפק הפעם בהעתקת 2 ציטטות;

1. "מנכ"ל מד"א אלי בין התראיין …… ואמר במהלך ריאיון כי חובשי מגן דוד אדום חובשי מגן דוד אדום יטפלו קודם כל במי שפצועים במצב קשה, גם אם מדובר במחבל, ורק לאחר מכן בקורבנות הפצועים קל יותר.

2. "שימוש בירי לאחר שכבר נמנעה הסכנה לשלמות הגוף או לחיי אדם, יהווה חריגה מהוראות הדין". נאום היועץ המשפטי ויינשטין .

מה נאמר ומה נדבר. אין מילה בלשוננו הפרימיטיבית.

מן הסתם, ואולי בגלל שזה לא במסגרת לימודי הליב"ה, נעלם מעיני הבדולח של הנזכרים לעיל, לשונו הזהב של אדמו"ר בעל התניא בשולחן ערוך שלו בהלכות שבת (סימן שט"ז, סעיף י"ז);

"ואפילו לכתחילה, מותר (בשבת) לצוד כל מיני רמשים שדרכן להזיק,
כגון נחשים ועקרבים וכיוצא בהם, אפילו במקומות שאינן ממיתין בנשיכתן,
ואפילו אין רצין אחריו כלל, אלא שחושש שמא ירוצו אחריו, או אחר אדם אחר, וינשכוהו…" (הפיסוקים וההדגשות שלי – ד.מ.ד.)

וכי יש למישהו אפילו ספק ספיקא כי אותה חיית האדם סכינאית שכרגע היא מנוטרלת, תחזור ותשתמש בסכין או במברג בעתיד הקרוב או הרחוק? האם צריכים להיות רופאים וטרינרים כדי לדעת את נפש תתי חיות אלה? רק לראות ולהיווכח איך הם מתנהגים בינם לבין עצמם, באיזו אכזריות הם מתייחסים לאחיהם?

* * * * * *

חבר הכנסת מוטי יוגב הציע בשבוע שעבר כי
"על בג"ץ צריך להרים כף של טרקטור D9 ואנחנו כמערכת מחוקקת נדאג לרסן את השלטון המשפטי במדינה ואת הזנב שמכשכש בכלב".

אני, הידוע לא מהיום באיפוקי, לא הייתי משתמש בכאלה ביטויים חריפים בעלי קונוטציה של אלימות.
אני באצילותי הייתי מציע לבג"צ להתפנות בהסכמה ובכבוד ממגדל השן בו הם שוכנים.

וזאת, במיוחד לאור סקר אחרון שהתפרסם המצביע כי רק 30% מהציבור נותן אמון מלא או אמון רב במערכת בתי המשפט,

והנה, גם זאת אמר בעצם ימים אלה היועץ המשפטי; "סימון מערכת המשפט כאויבת העם היא נקודת שפל למולה, כל האנשים החפצים בהמשך קיומה של החברה הישראלית כחברה דמוקרטית חייבים להתקומם".

נו, כבר היה מי שהציע בעבר כי "יש להחליף את העם". אין חדש תחת השמש.

* * * * *

'היכל' הבג"צ שוכן וצופה כידוע לעבר הכפר הערבי הנטוש 'שיך באדר', הלא הוא שטח כבוש של הכפר הערבי לשעבר, שלימים הוקדש כבית עלמין.
ובהזדמנות זו, לא נימנע מלהביע הערכתנו על איפוקם של 'הנאורים' נוכח הימצאות בית מקדשם – הבג"ץ על שטח ערבי כבוש.

בשנים האחרונות , התפרסם בית עלמין זה בגין העובדה כי בו מנוחתו כבוד של הצדיק המפורסם פועל הישועות רבי גדליה משה זצ"ל מזוויעהל.

אולי מן הראוי היה, כי לאחר פינוי בנין הבג"צ מיושביו – להקים ישיבה על קברו של אותו צדיק, בבחינת "עתידים בתי קירקסאות ובתי תיאטראות להפוך לבתי כנסיות ובתי מדרשות", ולהגות שם במורשתו של הצדיק הרבי מזוויעהל נ"ע;

האי גברא רבא, סבל והתענה שנים ארוכות בגלות סיביר, כאשר השלטון הסובייטי תחת ההילה של שמירת צדק ויושר, חוק וסדר, – ירד לחיי אדם. מן הראוי כי הצורבים שימלאו את חללי בנין הג"צ לשעבר, ברוח של "בימים ההם בזמן הזה", יתעמקו ויפיקו לקחים מאותה האוירה המרוממת של החברה המתוקנת הסובייטית, הידועה לתהילה בדביקותה בשלטון החוק, ואשר שלחה את אזרחיה במסגרת 'מעצרים מינהליים' לסיביר האווירית והקרירה.

* * * * * *

טרם, אכלה דברי, עלי כמובן לציין, כי, 'צחוק בצד'; כולנו חייבים לקיים את ה"דינא דמלכותא דינא", וכולנו חפצים "בהמשך קיומה של החברה הישראלי כחברה דמוקרטית" (עיין מילון אבן שושן ערך "קלישאה"), וגם עתה, כמו שנהגנו בכל ארצות גלותנו שתדיר דרשנו בשלומה של מלכות.
ויהיו דבריי אלה המטאפוריים אשר הצגתים בפני הקורא – אך בבחינת חידוד השקפת העולם היהודית הטבעית והשורשית, נוכח אמירות מקוממות של קרוצים מחומר.

עכ"פ , נראה, כי קרה משהו ל'בעל הבית' וברוח פרשתנו – האנשים אשר ב'פתח הבית' הוכו בסנוורים.

אחרת, אין להבין, הכיצד עם חכם ונבון, ליתר דיוק: אלה הרואים את עצמם כקובעי סדר היום של עם חכם ונבון – הוכו בסנוורים, עד כדי מוכנות להתאבדות מדעת.

ואולי יימצאון בכל זאת כמה צדיקים במערכת הנאורה המסונוורת הלזו.

אולי, ואולי ירחם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.