כתבי אישום כנגד קבלן שירותי ניקיון ללא רישיון וכנגד חברות שהזמינו ממנו שירות

מחקירה שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה עלה כי קבלן שירותי ניקיון בשם המסחרי "דין אזולאי ניקיון DGO" סיפק שירותי ניקיון וזאת, ללא שהיה בידו רישיון ממשרד העבודה והרווחה לעסוק כקבלן שירותי ניקיון, כנדרש בחוק. כתב האישום כנגד קבלן הניקיון כלל גם אישומים בנוגע לכך שהעסיק שני עובדים זרים להם לא הוסדר ביטוח רפואי כנדרש וזאת, בניגוד לחוק עובדים זרים. לא זו אף זו, ל-3 עובדים זרים שהועסקו על ידי החברה נוכו דמי ביטוח העולים על הסכום הקבוע בתקנות עובדים זרים. בנוסף, הואשמו באי ניהול פנקס חופשה כנדרש בחוק חופשה שנתית וכן, בהנפקת תלושי שכר חסרים בניגוד לחוק הגנת השכר.

במקביל לכתב האישום שהוגש, הגישה הלשכה המשפטית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כתבי אישום גם כנגד שתי מזמינות שירות להן סיפקה החברה שירותי ניקיון: "אווניו מרכז קונגרסים ואירועים בע"מ" מקריית שדה התעופה ו"החברה הכלכלית שוהם בע"מ" שמנהלת ומפעילה את מועדון ספורט שוהם.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם והתוספת השנייה לחוק קובעים כי קבלני כוח אדם או ספקי שירות בתחומי השמירה והניקיון, מחויבים בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה. קבלת הרישיון מותנת בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למינהל לפקח על העסקת העובדים בחברה ועל קיום זכויותיהם הסוציאליות. חשוב לציין כי החוק קובע עונש פלילי לא רק על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון, אלא גם על מזמין שירות המתקשר עם חברה שעובדת ללא רישיון. זאת, בכדי להרתיע ביחס לעצם ההתקשרות עם הגורם הלא מורשה ולהגביר את כלי האכיפה ביחס לעובדי חברות הקבלן המשויכים, על פי רוב, לאוכלוסיות מוחלשות.

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה, הגב' יפה סולימני: "חשוב להדגיש כי גם למזמין השירות – על אף המעסיק הישיר – האחריות על פי חוק לשמירת זכויות העובדים. על מזמיני השירות לוודא כי לקבלני כוח האדם איתם הם מתקשרים יש רישיונות כחוק, אחרת גם הם חשופים לכתבי אישום ולקנסות כפי שקובע החוק. כמו כן, על המעסיקים לזכור שהעובדים הזרים זכאים, בנוסף לזכויות המגיעות להם כמו לכל עובד, לזכויות ייחודיות המסדירות את מעמדם המיוחד".

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית: "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם הוא חוק מוביל במסגרת פעילות התביעה ואנו פועלים על מנת שבתחומים שהמחוקק קבע משטר רישוי לגביהם יפעלו מעסיקים בעלי רישיון. אנו גם רואים שמי שאינו פועל על פי חוק ביחס לקבלת הרישיון כדין דרכו קלה לבצע עבירות נוספות ביחס להעסקת העובדים. במקרה הנוכחי המדובר על תחום הניקיון ועל אוכלוסיית עובדים שכוח המיקוח שלה נמוך. יובהר כי לגבי אוכלוסיית העובדים הזרים ישנם מגבלות נוספות שנאכפות על ידי רשות ההגירה. אנו נחושים להרתיע את המעסיקים ומי שמתקשר עימם מלבצע עבירות ביחס להעסקת העובדים והעיסוק שלא כדין כקבלן שרות ואף פועלים לצורך העלאת רף הענישה בחוק".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.