כתב יד נדיר והיסטורי ממרן הסטייפלער

לאחר חיפושים רבים נמצא מכתבו הנדיר של מרן הסטייפלער זצ"ל על טהרת הייחוס להגר"מ שטרנבוך שליט"א – במכתב מצטרף מרן הסטייפלער זצ"ל למחאה כנגד הפרצה בעניין בטהרת הייחוס – אשר נוהלה בזמנו ע"י הגר"מ שטרנבוך {טהרת הייחוס}

לאחר למעלה מחמישים שנה נמצא בשבוע האחרון המכתב הנדיר שכתב מרן הסטייפלער זצוק"ל בעניין טהרת הייחוס בסוגיא שהסעירה את היהדות בארץ ובעולם לפני יובל, המכתב שמוען להגר"מ שטרנבוך נמצא לפני שבוע בידי אחד האספנים הגדולים בארה"ב.

כבר תקופה ארוכה אשר רבים מנסים להשיג את המכתב המקורי שנחשב לנדיר בעיקר בשל החריפות שבה התייחס הסטייפלער זצ"ל לפרשה שהסעירה את העולם היהודי בשעתו, ובשל ההתייחסות הגר"מ שטרנבוך הכה נדירה, במכתבו מודה הסטייפלער זצ"ל להקב"ה ששלח בדורנו איש טהור שעומד בפרצות הדור ללא מורא ופחד

המכתב נכתב לפני למעלה מחמישים שנה – בשנת תשכ"ב, כמענה למכתב ששלח אליו קודם לכן  הגר"מ שטרנבוך שליט"א בעניין ציבורי שעמד על הפרק באותם הימים למען שמירת טהרת הייחוס – במניעת נתינת היתר לכת מהודו המכונים בשם "בני ישראל" להינשא ליהודים, מחמת זהותם המוטלת בספק גויים.

המכתב המיוחד עורר בשעתו סערה גדולה לאחר שהרשויות עשו כל מאמץ להשתיק את קולות המחאה בעניין, אך גדולי ישראל ובראשם הסטייפלער זצ"ל הכריעו שמדובר בספק נכרים והם אסורים לבוא בקהל.

את מכתבו פותח מרן הסטייפלער זצ"ל בכמה שורות של הערכה כנה להגר"מ שטרנבוך שליט"א, אשר על אף היותו אז צעיר לימים, האריך הסטייפלער זצ"ל בשבחים רבים ומופלגים:

"לפאר מעלת כבוד הגאון הגדול, אוצר התורה והיראה, כבוד שם תורתו הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א. אחר דרישת שלום כבוד גודל תורתו בכל הכבוד, הגיעני מכתבו על דבר השבט מהודו, אשר אי אפשר בשום אופן לדעת מה טיבם, והמה ספק גויים ספק פסולי קהל.  והנני נותן שבח ותהלה להשי"ת אשר גם בדורנו השבור והירוד הלזה, דור יתום יתמי דיתמי, לא השבית לנו גואל לעמוד בפרץ, איש טהור, גברא רבא כוותיה דמעלת כבוד תורתו שליט"א, המקום ברוך הוא יהא בעזרו.

במכתבו מאריך הסטייפלער זצ"ל בפן ההלכתי של הנושא המדובר, וכותב: "הנה בוודאי ובוודאי שעל פי המצב שנתהווה בעוונתינו הרבים, שהספק נכרים ספק פסול הללו עלולים חס ושלום להתערב בבית ישראל, צריכים חכמי הדור שליט"א לתקן תקנה קבועה שכל הבא להתחתן מחוייב קודם כל לברר בירור גמור שאין המוצע ממשפחת ההודיים הללו, ולא משמץ תערובתם חס ושלום, ולחזק תקנה זו בכל אופני חיזוק, עד כי ישב מצרף ומטהר בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".

"הכ"ד המצפה לרחמי ה' יתברך להציל שארית פליטתינו משחת, ולביאת הגואל צדק במהרה בימינו אמן. – יעקב ישראל קניבסקי".

יצויין, כי למרות שהיה ידוע על קיום המכתב, כתב היד עצמו נעלם ברבות הימים, וכל המאמצים להשיגו עלו בתוהו, רק לפני כשבוע נודע כי המכתב נמצא אצל אחד האספנים הגדולים בארה"ב שמחזיק באוספו הגדול מאות כת"י נדירים של גדולי ישראל מהדור האחרון,

בכך באה הפרשייה לסיומה, והמכתב הגיע לידי חוקרי קורות היהדות החרדית שחיפשוהו זה זמן רב.

מכ

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.