לאומי הגיש צו כינוס נכסים נגד בעלי 'קול חי'

בנק לאומי,הגיש בצהריים (א' לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשהלפשיטת רגל ולמתן צו לכינוס נכסים נגד יוסף גרינפלד, בעל השליטה בחברות קרדן אן.וי וקרדן ישרא

בנק לאומי,הגיש בצהריים (א'  לבית המשפט המחוזי בתל אביב  בקשה לפשיטת רגל ולמתן צו לכינוס נכסים נגד יוסף גרינפלד, בעל השליטה בחברות קרדן אן.וי וקרדן ישראל

גרינפלד הוא גם מבעלי תחנת רדיו קל חי וממקימי התחנה החרדית.

בקשת בית המשפט באה בעקבות  חוב של כ-110 מיליון שקל שגרינפלד חייב וערב לבנק באמצעות חברת טלרומית שבבעלותו.

שווי הביטחונות שבידי לאומי (כ-9 מיליון מניות של קרדן אן.וי) עומד על כ-11 מיליון שקל בלבד.

"יוסף גרינפלד הוא לקוח של הבנק ונטל מהבנק הלוואות ואשראים שונים", כתב לאומי בבקשה שהגיש  עו"ד עופר שפירא. "בנוסף, גרינפלד הינו בעל השליטה היחיד וערב כלפי הבנק לחובותיה של חברת טלרומית אחזקות פיננסיות (1999) בע"מ, שהיא חברה המשמשת את מר גרינפלד זה מכבר לצורך החזקה בתאגידים שונים וביניהם חברת קרדן אן.וי. ביום 1.11.07 נחתם בין טלרומית לבין הבנק הסכם מימון שלפיו יעמיד הבנק לטלרומית מסגרת אשראי של עד 40 מיליון דולר".

לאומי כותב בבקשה שהגיש כי "עמדתו של מר גרינפלד במשא ומתן היתה שנכון להמתין להבשלת הליכים חיוביים בקרדן אן.וי אשר צפויים להערכתו להביא לעלייה משמעותית של ערך המניות המשועבדות ויאפשרו לו לפרוע את החוב או חלק מהותי ממנו. ציפיות אלה לא התגשמו".

בבנק לאומי הבהירו כי "במהלך תקופת המשא ומתן בוצעו מימושים בהסכמה של נכסים אשר היו משועבדים לטובת הבנק ותמורתם הועברה לבנק לצורך הקטנת החוב. מימושים אלה לא כיסו את חובות העתק של גרינפלד כלפי הבנק. המשך המשא ומתן התבסס על מצגים שונים שניתנו לבנק מעת לעת על כוונתם של צדדים שלישיים לסייע לו בהגעה להסדר עם הבנק תוך מניעת נקיטת הליכים כנגדו. המשא ומתן הממושך שנוהל בין הצדדים לא נשא פרי".

לפי הבקשה, לדברי גרינפלד הוא משלם עשרות אלפי שקלים מדי חודש לבנק אגוד לישראל בהקשר של הלוואות ואשראים שנטל מבנק איגוד והובטחו במשכנתאות על שלוש דירות מגורים מפוארות ביותר במגדלי אקירוב בתל-אביב (המדובר ב-2 דירות שאוחדו לדירה אחת ובה מתגורר גרינפלד ודירה שלישית נוספת). לפי לאומי, תשלומים אלה, על רקע חדלות הפירעון המובהקת של מר גרינפלד, מוגדרים בפקודת פשיטת הרגל כ"העדפת מרמה" ומהווים מעשה פשיטת רגל.

"מגורי המשיב בדירות הנ"ל, אשר המגורים בהם כרוכים בהוצאות שוטפות עצומות, בעודו חדל פירעון ואינו פורע חובותיו לנושים, מוכיחה כשלעצמה את חוסר הרגישות של המשיב בהתנהלותו בכל הנוגע לרכושו ונכסיו, כשהמשיב-החייב מעדיף להוציא הוצאות או ליצור התחייבויות נוספות בעוד שנושיו אינם נפרעים על חובות קיימים כלפיהם", נטען.

"למר גרינפלד קיימת הכנסה חודשית ממספר מקורות בסכום לא מבוטל, ובין השאר, שכר כנושא משרה בחברות שונות בקבוצת קרדן. מר גרינפלד אינו משתמש גם בסכומים אלה לפירעון חובותיו כלפי הבנק – דבר המציג כשלעצמו, סדרי עדיפויות בעייתיים של מר גרינפלד אשר משתמש גם במקורות הקיימים בידיו שלא לצורך פירעון חובות או למצער להקטנתם".

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.