לאור הוראת בית הדין, משרד החינוך משהה מורה סרבנית גט מעבודתה

בית הדין הרבני האזורי בחיפה החליט והפעיל לראשונה בתולדות המאבק בסרבנות גט סנקציות חריפות כנגד סרבנית גט מורה חיפאית. המחנכת הושעתה מההוראה וסולקה מהכיתה עד שתתעשת ותסכים לגט. ככל שהסרבנית תעמוד במריה יחריף בית הדין את צווי ההגבלה ויטיל עליה סנקציות נוספות כמו קנסות, פרסום שמה – שיימינג, ואף מאסר בפועל.

הבעל הגיש את תביעת הגירושין שלו לפני למעלה משמונה שנים ומאז הוא מבקש, מפציר ומתחנן לקבל גט מאשתו ולהתגרש ממנה – אך היא מסרבת. בית הדין הרבני בחיפה בראשותו של האב"ד הרב יצחק אושינסקי קיבל 285 (!) החלטות בתיק זה אשר רובן ככולן סביב בקשותיו של הבעל להתגרש וסירובה העיקש של האישה לקבל גט.

כבר לפני שנתיים, לאחר שהאישה סירבה בתוקף לקיים את פסק הדין המחייב גירושין החליט בית הדין להטיל על הסרבנית צווי הגבלה, ואלה אושרו על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול כנדרש במקרה של צווי הגבלה לאישה.

לפני כשלושה חודשים נכנסו הצווים לתוקפם והם כוללים: א. צו עיכוב יציאה קבוע מהארץ. ב. מניעה או קבלת דרכון. ג. מניעה, קבלה או החזקה של רישיון נהיגה. ד. מניעת כהונה לתפקיד ציבורי. ה. מניעת עיסוק במקצוע מוסדר על פי דין או עסק הטעון רישוי. ו. הגבלה בבנקים כלקוח מוגבל.

בסיומה של ההחלטה בית הדין הרבני בחיפה פנה למשרד החינוך, מעסיקה של האישה הסרבנית, באומרו כי "הואיל והנתבעת מועסקת על ידי משרד החינוך בתפקיד הוראה, יש להעביר העתק החלטה זו למשרד החינוך ועליהם לדווח לבית הדין בתוך 14 יום על יישום הסנקציה כנגד הנתבעת". ואכן, כעבור 14 יום הודיע משרד החינוך (תחום כוח אדם והוראה) כי הוא החליט ליישם את צו ההגבלה בעניין מניעת עיסוק בהוראה.

במכתב משרד החינוך נאמר כי "מחובתנו של משרד החינוך ליישם כלשונו את צו ההגבלה אשר ניתן על ידי בית הדין הרבני מכוח סמכותו המעוגנת בחוק. זאת למרות הפגיעה הכלכלית הכרוכה במניעת העסקתה עד למועד בו יקוים על ידה פסק הדין של בית הדין הרבני". עוד נכתב בהודעת משרד החינוך כי "האישה מוצאת לחופשה ללא תשלום מעבודתה כמורה ומחנכת עד לקבלת החלטה אחרת מבית הדין הרבני ומתוקף החובה לבצע הוראה שיפוטית שנתנה על ידי בית הדין הרבני מכוח סמכותו".

בית הדין הרבני בחיפה רואה בהודעת משרד החינוך על השעייתה של האישה מעבודתה בתפקיד הוראה צעד חשוב לקראת הסכמתה של האישה להעניק לבעלה את הגט המיוחל. באשר להמשך ההליך החליטו חברי בית הדין הרבני בחיפה האב"ד הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן והרב אברהם זרביב כי "האישה רשאית לבקש קביעת מועד לסידור גט ללא הצבת כל תנאי. במידה ועד לתום חודש תשרי לא תתקבל בקשה מאת האישה לקביעת מועד לסידור גט בית הדין ישקול להחריף את צווי ההגבלה או הטלת סנקציות נוספות כגון הטלת קנס חודשי או שבועי מכוח סעיף 7 א' בחוק בתי הדין הדתיים, או פרסום שמה בציבור (שיימינג) וכן ישקול הטלת סנקציות נוספות במסגרת חוק בתי הדין הרבניים התשנ"ה 1995 כלומר מאסר בפועל".

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. זו בדיחה?

    "הוא מבקש, מפציר ומתחנן לקבל גט מאשתו ולהתגרש ממנה"
    כל בר בי רב דחד יומא יודע שאין הבעל מקבל גט מאשתו אלא נותן לה גט, גם בעל כרחה! (רגמ"ה תיקן לאשכנזים שלא לגרש בע"כ אבל במקרים מיוחדים בית הדין מתירים, בכל אופן לא שייך 'סנקציות'…)

    שלום |
    הגב