לאחר מימושים פישמן חייב 2.8 מיליארד שקל

כבר מספר חודשים שבהם פישמן לא משלם את התחייבותו לקופת פשיטת הרגל וגם שם נצבר חוב

עו"ד בנקל הנאמן המטפל בחובו של פישמן השיש דו"ח לבית המשפט המחוזי בת"א שם הוא מבקש מבית המשפט לקבל אישור בדבר העסקת חוקים בארץ ובחו"ל בכדי לקבל עוד מידע על נכסיו של פישמן שלא דווחו על ידו ובמקביל לממש את זכויות פישמן בחברות הנמצאות בחו"ל .

בנוסף עו"ד בנקל מבקש מבית המשפט היתר להעסיק משרד רו"ח בנושא פישמן וכמו"כ שמאים בנושאי זכויות בנכסים של פישמן .

מהדו"ח של עו"ד בנקל ניתן ללמוד כי פישמן שהיה מחוייב ע"י בית המשפט להעביר חודש בחודשו לקופת פשיטת הרגל 15 אלך שקל עשה זאת רק לאורך 3 חודשים ואז חדל מכך .חובו המצטבר כתוצאה מכך עומד על 75 אלף שקל -סכום פעוט ביחס לשאר חובותיו .

ניתן להבין כי עו"ד בנקל חורש את הארץ ואת חוצה לה לאורך ולרוחב בכדי למצוא נכסים כספים וחברות אשר שייכות במישרין או בעקיפין לפישמן ,אשר לא דיווח עליהם.כפי הנראה יש לחשד זה מידע מודיעיני מוסמך .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.