לאחר 20 שנה: מרן הגאון ר' דב לנדא יופיע בכינוס 'לב לאחים'

הכינוס יעמוד באור משנתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל בהנהגת 'לב לאחים'. שיא המעמד בכניסתם של מרנן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א וראש הישיבה מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א. הכינוס יחל בשעה 17:00 בדיוק. מעמד מרנן ורבנן בשעה 20:00

דריכות שיא לקראת 'הכנסייה הגדולה של דורנו' – הכינוס השנתי הגדול של אלפי פעילי 'לב לאחים' ועימם אלפי ישראל, לשמוע את דבר ד' על המערכה שלפנינו בערי ישראל, מפי מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א למען דור העתיד – רישום אלפי ילדי ישראל לחינוך תורני כצו השעה וזעקת 'ועבדך ערב את הנער'. "הכנסייה הגדולה של דרנו" כפי שכינה אותה בחיבה מרן רבינו ראש הישיבה זצוק"ל שעמד בראשה במסירות נפש עד לשנתו האחרונה ממש.

הכינוס השנתי של 'לב לאחים' מציב מראה ברורה לצימאון האדיר בערי ישראל לדעת את דבר ד' ומניע את מערך האדירים של 'לב לאחים' לפעילות הרישום המכרעת בכל פינה ברחבי הארץ, פעילות של מסירות נפש שהניבה פרי הילולים בדמותם של אלפי ילדים ובני נוער שהצטרפו ללגיונו של מלך, לתלמודי התורה, בתי הספר של בית יעקב והישיבות הקדושות.

הכנסייה הגדולה של דרנו" כפי שכינה אותה בחיבה מרן ראש הישיבה זצוק"ל שעמד בראשה במסירות נפש עד לשנתו האחרונה ממש. ואכן הכנסייה הגדולה כולה תעמוד בסימן האבל הגדול בהסתלקותו של צדיק שנשא את משא הקירוב על לבבו הטהור.

הכינוס יחל בשעה 15:30 בהתכנסות, תפילת מנחה ופרקי תהילים, כאשר בשעה 17:00 יתקיים מושב הזיכרון 'אבי אבי' הכולל רב שיח עם נאמני ביתו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל במשנה הקירוב. בשעה 18:15 יחל המושב המרכזי בשו"ת קירוב רחוקים משולחנם של רכזי הקירוב, מפי הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, שיביא מהוראותיו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל זצוק"ל בשנים עברו. לאחר מכן, תוצג מצגת מיוחדת הכוללת שביבי אורה מרתקים מעמלו הגדול של רבינו ראש הישיבה זצוק"ל שנשא את הלב הגדול 'לב לאחים' על לוח לבבו באהבת עולם.

במרכז הכינוס, עומד 'מעמד דבר מרנן ורבנן' – מעמד מרהיב ומיוחד, כאשר מרנן ורבנן ועימם רבותינו ראשי הישיבות שליט"א מתכנסים יחדיו להשמיע דבר ד' זו הלכה, לחזק את ידיהם של אלפי מוסרי הנפש – העושים את שליחות הקודש, לזעוק את זעקתם של ילדי ישראל בחינת 'ועבדך ערב את הנער' להשיבו אל אביו שבשמים. את המעמד יפתח בדברי התעוררות – הגאון הצדיק רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א, כאשר לאחר מכן בשעה 20:00 ייכנסו מרנן ורבנן שליט"א ונשיאי ממלכות התורה מכל רחבי ארץ הקודש

בוועדה המכינה מוסרים כי לא תותר כל חנייה במתחם וסביבתו למעט רכבי מרנן ורבנן שליט"א במקומות שיועדו לכך. כמו כן, כניסת הקהל הינה אך ורק מהכניסה הראשית שברחוב שלמה המלך בכניסה המרכזית, לא תותר כל כניסה ממדרגות צד ימין ומעליות החניון.

הציבור הקדוש נקרא לשמוע להוראות הסדרנים לכבודם של רבותינו ולכבודם של המוני האברכים בני התורה מתנדבי ופעילי 'לב לאחים' העושים באמונה במלאכת הקודש, בכינוס רב רושם המניע את עולם הקירוב ומחבר את אלפי שליחיו – לכוחו של המשלח הלא הם מרנן ורבנן שליט"א. היום יהיה האות הזה, כנסייה שתוצאות השפעתה, לדורות!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.