לאחר 7 שנים: בנק ישראל מעלה את הריבית

דרמה כלכלית: בנק ישראל החליט על העלאת הריבית במשק ל-0.25%. מדובר בהעלאת הריבית הראשונה מזה שבע שנים וחצי

בנק ישראל החליט על העלאת הריבית במשק ל-0.25%. מדובר בהעלאת הריבית הראשונה מזה שבע שנים וחצי, שבמהלכן הוחלט על הורדות בלבד

בנק ישראל מסר כי הסיבה לכך היא העלייה העקבית באינפלציה.

וזה ההודעה שהוציא בנק ישראל לעיתונות:

אחר עלייה מתמשכת באינפלציה מתחילת 2018, האינפלציה מתייצבת מעט מעל הגבול התחתון של היעד, והיא צפויה להיוותר בתחום זה גם בחודשים הקרובים. הציפיות והתחזיות לשנה מהמקורות השונים נעות סביב רמה של 1%. הציפיות לטווחים הבינוניים נותרו מבוססות בתוך תחום היעד. עליית השכר במשק והמדיניות הפיסקלית המרחיבה יתמכו בהמשך התבססות האינפלציה ביעד. הסיכון העיקרי לכך הוא האפשרות לייסוף חד בשקל.

ניתוח מכלול הנתונים והאינדיקטורים העדכניים אודות הפעילות הכלכלית מביא להערכה שהמשק מתכנס לקצב הצמיחה הפוטנציאלי. ברבעונים השני והשלישי חלה האטה מסויימת בקצב הצמיחה של המשק, אך האינדיקטורים השוטפים לפעילות תומכים בהערכה שהמשק מצוי בתעסוקה מלאה, ובפרט, נתוני שוק העבודה ההדוק מצביעים על רמה גבוהה של הביקושים.
הכלכלה האמריקאית שומרת על איתנות, אולם הסיכונים בעקבות החרפת "מלחמת הסחר" והחרפת הסיכון הפוליטי באירופה ממשיכים להעיב על המומנטום. קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה למרבית הגושים, ונמשכת ההתמתנות בסחר העולמי. במשקים המתעוררים חלה התייצבות יחסית. תהליך הנורמליזציה של המדיניות המוניטרית בעולם נמשך בהדרגה, אבל המדיניות במרבית המשקים עדיין מרחיבה. בשווקים הפיננסים נרשמו ירידות משמעותיות במרבית מדדי המניות.
מאז החלטת הריבית האחרונה השקל נחלש ב-3.6% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי וב-3.2% מול הדולר.

מחירי הדירות התייצבו בחודשים האחרונים. מסתמנת התייצבות במספר העסקאות ובהיקף המשכנתאות, תוך עלייה קלה בריבית המשכנתאות.

גם לאחר העלאת הריבית ב-0.15 נקודות אחוז המדיניות המוניטרית הנה מרחיבה, ותמשיך לתמוך בהשגת יעדי המדיניות. הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר.

בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.