"לאסור על דרעי ונתניהו להשתתף בהצבעות"

איכות השלטון: יש לאסור על השתתפות ראש הממשלה, יו"ר האופוזיציה ושר הרווחה בהצבעות על "חוק ההמלצות"

בימים האחרונים מקודם בבהילות חריגה הצעת חוק סדר הדין הפלילי, הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת, בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בראשותו של חה"כ דוד אמסלם, ובמליאת הכנסת, שם עברה אמש בקריאה ראשונה ברוב של 47 תומכים מול 37 מתנגדים.

כפי הנראה, בטווח הזמן של השבוע הקרוב, תעלה הצעת החוק לדיונים משלימים בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ולאחר מכן תעלה להצבעה ואישור במליאה.

בעת הזאת נמצאים מספר חברי כנסת ושרים בשלבים שונים של חקירת משטרה. נמצאים תחת חקירה חה"כ וראש הממשלה מר בנימין נתניהו, חה"כ ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מר חיים כץ, ויו"ר הקואליציה חה"כ דוד ביטן.

לצדם, שר הפנים אריה דרעי מצוי אף הוא תחת חקירה פלילית. דרעי אמנם התפטר מתפקיד חבר הכנסת, אך מהווה הוא חלק מוועדת השרים לענייני חקיקה של הממשלה, אשר קובעת – הלכה למעשה – את גורלה של כל הצעת חוק המונחת על שולחן הכנסת.

הנה, 3 חברי כנסת ושר אחד, אשר הליך החקיקה נוגע אליהם באופן אישי, אמורים ליטול חלק בהליך אישורו של חוק אשר יכול וייטיב עמם באופן פרסונלי. חמורה מכך חברותו של חה"כ דוד ביטן בוועדה אשר דנה בהצעת החוק, ונזכיר – חברות חדשה שהולדתה אך ורק לשם תמיכתו של ביטן בהצעת החוק, תחת חה"כ בנימין בגין אשר סירב לתמוך בו.

כידוע, אסור לעובד ציבור להמצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים". הסיבה להתהוותו של הכלל היא החשש שעניין אחר שיש לעובד הציבור ישפיע על דרך פעולתו או על שיקול הדעת שלו.

באיכות השלטון גורסים כי "השתתפותם של חברי הכנסת הנמצאים תחת חקירה פלילית בהליכי הצבעה הנוגעים באופן ישיר לתוצאות חקירתם הפלילים, וכאשר הם בניגוד עניינים חמור ואינהרנטי, אינה ראויה, אינה עומדת בעקרונות היסוד של המשפט המנהלי, ומרסקים את אמון הציבור בנבחריו ובדרך שבה הם מקבלים החלטות.
חמורות מכל, כאמור, הן השתתפותו של חה"כ ביטן בישיבות ועדת הפנים, והצבעתו בוועדה בעניין החוק הנוגע אליו, והשתתפותו של השר אריה דרעי בוועדת השרים לענייני חקיקה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.