"לא להפלות חיילים חילונים"

התנועה לאיכות השלטון קוראת לשר הביטחון בקריאה שלא לקבל את המלצות הדו"ח הנוגעות להטבות למתגייסים החרדים בלבד

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (ב') לשר הביטחון משה יעלון בנוגע להמלצות דו"ח בין משרדי לעמידה ביעדי גיוס להטבות למתגייסים בני המגזר החרדי. התנועה קוראת לשר שלא לקבל את המלצות הדו"ח אשר נוגעות להטבות למתגייסים החרדים, ולעמוד לצד ציבור שומר חוק אשר יופלה לרעה מהמלצות אלו.

 

ביום 13.4.2016 פורסם דו"ח הצוות הבין משרדי לעמידה ביעדי גיוס אשר הוקם בהחלטת הממשלה מס' 933 מיום 7.1.2016. הדו"ח כולל, בין היתר, המלצות לתמריצים לבני המגזר החרדי על מנת לעודד גיוס לשירות צבאי או לאומי-אזרחי. תמריצים אלו משמעם, למעשה, מתן הטבות למתגייסים חרדים במובחן משאר המתגייסים.

כך למשל, צוות המשנה האינטגרטיבי, ממליץ על הטבות משמעותיות בנושאי הדיור. הצוות ממליץ להורות למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל, לבחון את האפשרות להענקת הטבות ברכישת דירה או בהקצאת שטחים ליוצאי צבא ושירות לאומי-אזרחי מקרב המגזר החרדי. ככל שיש אפשרות ובהתאם לתוצאות הבחינה, צוות המשנה ממליץ לפעול למימוש ההטבה כאמור.

 

להשקפת התנועה, המלצה זו פוגעת קשות בצעירים שאינם חרדים המתגייסים וממלאים חובתם על פי חוק ואשר על אף שמילאו חובה זו, לא יהיו זכאים להטבה האמורה. המלצה זו פוגענית במיוחד בשל הנסיבות הברורות לכל- מצוקת הדיור הינה בעיה כללית וקשיי הצעירים בארץ ברכישת דירה אינם מאפיינים את בני המגזר החרדי בלבד.

עמדת התנועה היא שככלל, מתן הטבות למתגייסים בני המגזר החרדי בלבד, פוגע קשות בשוויון והמסר המועבר למתגייסים שאינם בני המגזר החרדי בעייתי ופוגע באמון הציבור. בנוסף, עשויות להיות לכך אף השלכות של פגיעה בטווח הרחוק בשלטון החוק.

לפיכך, קוראת התנועה לשר הביטחון לך שלא לקבל את המלצות הדו"ח אשר נוגעות להטבות למתגייסים החרדים בלבד, ולעמוד לצד ציבור גדול ושומר חוק אשר ייפגע מהמלצות אלו. ודוק, בגיבוש הצעת ההחלטה, אשר על השר להביא לאישור הממשלה בהתאם לסמכותו, קוראת התנועה לשר שלא לכלול את ההטבות למתגייסים החרדים כאמור.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.