לא מקבלים מכות סתם

עשרת המכות -בשביל מה? ה' לא מביא סתם מכות על האדם, יש פעמים שנותן לנו מכות כדי לכפר לנו על המעשים הלא טובים שעשינו, ונותן לנו מכות בדיוק מידה כנגד מידה, שנבין מדוע נתנו לנו את המכה -ונתעורר ונתחזק באותו דבר שנכשלנו.

פרשת וארא -עשרת המכות -לא מקבלים מכות סתם!

מה כל העניין של המכות? למה דוקא אלו המכות הביא עליהם? למה דוקא עשר מכות?
ובכלל למה היה צריך להביא מכות? הרי אם הקב"ה היה רוצה להוציא את עם ישראל היה יכול לעשות זאת ברגע אחד בלי בעיה, בדרכים אחרות. ולמה היה צריך להביא את המכות?
פעם מישהו שאל את פרעה איך היו המכות? אמר –עשר!
וזה כל מה שכתוב בהגדה-ר' יהודה היה נותן בהם סימנים=דצ'ך, עד"ש באח"ב. ולכאורה מה הוא בא ללמד אותנו? וכי לא יודעים שזה הראשי תיבות של המכות?

אלא הוא בא לומר שה' רצה להוכיח לו שהוא שולט בעולם. שהרי פרעה כפר בשלשה דברים, שלא האמין שה' שולט , ולכן הביא לו את מכות שהיו בכל חלקי הבריאה .

והמכות מחולקות לשלש חלקים: יש את המכות הראשונות- דם צפרדע כינים שהם מכות שבאו לומר שהקב"ה שולט גם על דברים שהם מתחת לאדמה.
חלק השני- מכות של ערוב, דבר ,שחין, שהם בריות שמהלכות על פני האדמה.
והחלק השלישי –באח"ב, ברד ארבה חושך ומכת בכורות, שהם באוויר השמים למעלה מעל פני האדמה.
כי פרעה אמר מי ה' לא ידעתי את ה'. שכפר בהנהגתו של ה' בכל חלקי הבריאה.
וזה מה שנאמר במכה הראשונה-בזאת תדע כי אני ה'. היינו שהראה לו הקב"ה שבזה יידע שה' הוא אלוקים גם מתחת לאדמה, וזה תשובה על מה שאמר –לא ידעתי את ה'. ובמכה הראשונה של עד"ש, ערוב כתיב-למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ. שתדע שבכל חלקי הבריאה אני שולט. גם מעל פני השטח.
וכן במכה הראשונה של באח"ב, ברד כתיב-בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, שזה כנגד מה שאמר פרעה ה' לא ידעתי את ה'.
הראה לו הקב"ה את עשרת המכות שיידע שבכל הייקום אין עוד מלבדו.

ואומר הכלי יקר בשם האברבנל-במצרים היו 3 סוגים של כופרים. יש שכאלו שאמרו –אין אלוקים בכלל. ויש שאמרו-שיש אלוקים, אבל הוא לא מתעסק עם מה שיש למטה העולם השפל. ויש שכתבו-שהוא כן מתעסק עם העולם, אבל הוא לא יכול לשנות את הבריאה יותר. מה שהיה כך יהיה.

וממילא כנגד זה –הביא הקב"ה 3 סוגי מכות.
דצ"ך-כנגד הקבוצה הראשונה. דם-למען תדע כי אני ה', . צפרדע-למען תדע כי אין כה' אלוקינו. כינים-אצבע אלוקים היא.
כנגד הקבוצה השניה -שלא מאמינים שה' משגיח על שפלים. לכן הביא להם מכות להוכיח שהוא שם לב מה קורה כאן בעולם. ולכן הביא להם-ערוב, למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ. והפליתי את הארץ גושן שלא יבא ערוב לשם. וכן בדבר-והפלה ה' בין מקנה ישראל למקנה מצרים. וכן בשחין-הבדיל בין ישראל למצרים. ללמדך שהקב"ה משגיח על שפלים וכל דבר שנמצא כאן למטה.
ושלשה המכות האחרונות -כנגד הקבוצה שלא מאמינים שהקב"ה יכול לעשות שינויים בטבע-ולכן הביא להם- ברד שהיה אש ומיים ביחד. עשה שלום בינהם. מכת ארבה-כיסה את עין הארץ שלא ראו את השמש שהם מאמינים בה. וכן במכת חושך-שהוא שינה את הטבע. ולא יכלו לזוז.

וממילא כל אחד קיבל את המענה שלו, שכולם ידעו ויאמינו בקב"ה שהוא שולט בעולם ויכול לעשות כרצונו בעולם.
ומכל זה אנו רואים שכל העניין שהיה במצרים זה היה האמונה בבורא עולם. לדעת שה' הוא מנהיג את הבריאה, הוא זה שמעל הכל, ושולט בכל. והכל נעשה בשליטתו. אין עוד מלבדו!!

אפילו שלא מבינים תמיד מה קורה ולמה זה קורה. זה המבחן האמונה שיש לנו כל הזמן.
לפעמים הקב"'ה צריך להביא לנו מכות, כדי שאנחנו נתעורר, שנשים לב שיש מישהו שמנהיג את העולם, יש סיבה לכל דבר שקורה, וה' יתברך עושה הכל לטובה.

ה' לא מביא סתם מכות על האדם, יש פעמים שנותן לנו מכות כדי לכפר לנו על המעשים הלא טובים שעשינו, ונותן לנו מכות בדיוק מידה כנגד מידה, שנבין מדוע נתנו לנו את המכה -ונתעורר ונתחזק באותו דבר שנכשלנו.
ויש פעמים שנותן לנו מכות כדי שאנחנו נפנה אליו, נתפלל אליו כמו שצריך, ונהיה יותר קרובים, כי כשיש לאדם כסף והכל, הוא מתחיל לשכוח את הקב"ה, הוא מתחיל לזלזל בדברים מסוימים, הוא חושב שיש לו הכל ואף אחד לא יכול לעצור אותו. לכן בא בורא עולם ונותן לו מכה! לוקח לו את הפרנסה, את הבית, ועוד דברים, ואדם לא מבין למה?? מה עשיתי? איך הכל הלך בן רגע?

ואז הוא נזכר שיש בורא לעולם, ולא סתם לקחו ממנו את מה שהיה לי, לא סתם קיבלתי מכות מכל הכיוונים, כדי שאני יתעורר! כמו אבא לא לוקח משהו מהבן שלו סתם, אלא כדי לחנך אותו. שיקשיב יותר טוב.
אם אנחנו נתעורר ונשים לב לאיתותים ולסימנים שה' יתברך נותן לנו, ממילא לא נצטרך לקבל מכות.
נאמין שהכל בידיו של ה' יתברך, והוא עושה הכל לטובתנו. ואם קיבלנו מכות, אז נתעורר בזמן, שלא נקבל שוב פעם ח"ו.

ה' יזכינו ! שבת שלום ומבורך!!

הרב יצחק לסרי
לוס אנג'לס -ארה"ב
היכנסו לאתר www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.