לא משנה איזה סוג מצה אתם • יהודה משי זהב בטור על ארבעה בנים ועל ענייני דיומא

כל דור ודור מדמיין ומצייר לעצמו את 'ארבעת הבנים' שלו, את החכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, כמו את עמלק והמן ואת ה'ממשלת זדון' שבאותו זמן.

ברוח הזמן והתקופה ובנושא הבוער שעל סדר היום הציבורי, באיום ובפחד מ'הגזירות' הממשמשות ובאות, יהיו מי שינסו להדביק את התוארים למנהיגים הפוליטיים החל מלפיד ובנט וכל מה שמסביב. כל אחד לפי ראייתו והשקפתו הוא.

גם במצב זה ועוד יותר בליל מיוחד זה, צריך לזכור שכנגד ארבעה בנים דברה תורה, אפילו לא כל בנינו חכמים, ואפילו יש ביניהם תם, רשע ומי שכל כך רחוק שאפילו לשאול אינו יודע, עדיין נקראים בנים ועל כולם אנו מודים לה' ואומרים לו 'ברוך' ארבע פעמים כפי שכבר דרשו את הפסוקים:

ברוך המקום – ה', שהוא מקומו של עולם ואין מי שיצא מעולמו, גם לא הרשע, ועל כך אנו ניתן לו ברכה והודיה.

ברוך הוא – גם על הנטפל לרשע, הוא הבן המרוחק שחדל כבר מלשאול.

ברוך שנתן תורה לעמו ישראל – כל שכן שאני מודה לו ומברך על שזיכני בבן חכם העוסק בתורתו.

ברוך הוא – גם על הבן התם, שאף על פי שאינו חכם, הרי הולך בתמימות ונטפל לעושי מצווה – על כולם אנו חייבים לברך.

שכן בבשורת הבנים שהכתוב מבשר ליוצאי מצרים שיבואו אל הארץ ויולידו בנים – דווקא בבן רשע מתחילה (שמות יב, כה-כו), כדי לומר שאף הוא בננו הוא, והתורה כשדברה על חינוך הבנים – כנגד כל הארבעה דברה, ואף בלילה זה, כשאנו יושבים ומספרים ביציאת מצרים, כל ביתנו שלום, אחד הוא, כולם בנינו.

כי בלילה הזה הרשע כחכם, השאינו יודע לשאול כתם, כולם יבואו על תיקונם ובקול אחד יאמרו האב וכל ארבעת בניו שיר והלל לה'.

כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח. פתוח תפתח את פיך בלילה זה ואל כולם הגד תגיד הגדתך, אל כל מי אשר תביא לשלחנך בלילה הזה ויראו מצה ומרור מונחים לפניך, ואת מאור פניך יביטו ולשירת הלילה יאזינו, באותה שעה – והגדת לבנך – והוא מבין ומאזין, מקשיב ושומע.

כי לא משנה איזה סוג מצה אתם: מצה עגולה, מצה מרובעת, מצה שבורה, מצה עם שוקולד, כולם אחים וכולם בנים לה'.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.