ל"ג בעומר בציון הרשב"י: תמונות ראשוניות מתוככי וחוץ המערה הבכיות הזעקות והתפילות

מעשה שסיפר הרה"ק משינווא, ששמע אותו מאחד מזקני צפת, כשביקר בארץ הקודש. שסיפר על הרב הקדוש והנורא "בעל החרדים" שהיה מגדולי עולם שחי בתקופת הבית יוסף האר"י והאלשיך, והיה משמש בבית המדרש המרכזי שבצפת, ואיש לא ידע את עוצם קדושתו, והחזיקוהו לאדם פשוט ותמים, עד שנתגלה. פעם בל"ג בעומר היה על ציון הרשב"י במירון והיו שם האר"י עם החבריא קדישא, ורקד עמהם זמן רב לכבוד הילולא דרשב"י, והיה שם זקן אחד שהיה לבוש בגדים לבנים, והיה בעל צורה ובעל קומה משכמו ומעלה גבוה מכל העם. והזקן הזה רקד שם לעצמו בשמחה עצומה עם חברת אנשי בריתו שלא הכירום. בתוך הריקודים והמחולות קפץ האר"י הקדוש ואחז בידו של אותו זקן, ורקדו שניהם יחד הרבה זמן באש להבה. ואחר כך אחז האר"י בידו של "בעל החרדים" ורקד עמו גם כן הרבה בשמחה ובטוב לבב. אחר שיצאו משם הרהיבו בנפשם עוז תלמידי האר"י לומר לרבם האר"י, אל נא יחר בעיניו אם נשאל בנוגע לכבודו הרם וכבוד תורתו הרמה, כי מה שרקד רבינו עם הזקן, אין אנו מכירים אותו, ובוודאי אדם גדול הוא, אבל מה שרקד עם השמש {בעל החרדים} אם כי הוא ירא שמים, אבל אין זה כבוד תורתו לרקוד עמו יחד.. האר"י שמע את דברי תלמידיו נענה והשיב להם: הלא אם התנא האלוקי הרשב"י רקד עמו ביחוד, אני הצעיר לא יהיה לי לכבוד לרקוד עמו? הבינו התלמידים את המחזה שאותו זקן לא היה אלא הרשב"י בכבודו ובעצמו, אשר שש ושמח בשמחת ה"חבריא קדישא", שבאו להילולא שלו. ומאז גם נודע מיהו המשמש בקדש שנודע לימים כ"בעל החרדים", שקדושתו, צדקתו ומדרגתו לא נודעו עד לאותו ריקוד בל"ג בעומר וכל ימיו קיים "והצנע לכת עם אלוקיך".

צפו בצילומים ראשוניים מהריקודים בציון הקדוש:

צילום: יוסף חי

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.