"לדאוג שנשות אברכים יעבדו במקומות עבודה כשרים"

חבר מועצת החכמים וראש ישיבת 'אורח חיים' הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א:

"פיקוח רוחני על מקומות עבודה שקול להחזקת תורה"

 

 

 ראשי ארגון "למעשה" הפועלים לתעסוקת חרדים בצורה מפוקחת ומכוונת, התקבלו בחביבות רבה במעונו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון ר' ראובן אלבז שליט"א אשר ביקש לשבח ולהודות לראשי הארגון שפועלים ומתמסרים להמצאת מקומות עבודה כשרים לציבור החרדי ומערך הכוונת אלו הצריכים פרנסה מכל הקהילות והחוגים באופן מפוקח וכשר.

 

חבר מועצת החכמים אמר , "אלו הדברים אשר עוזרים ביותר כשבאים להיאבק בפגעי הטכנולוגיה שכן מוכיחים כי איכא דרכא אחרינא וכל הנצרך לפרנסתו יכול לעשות זאת בדרך כשרה וראויה".

 

ראשי 'למעשה' סקרו בפני הגאון ר' ראובן אלבז שליט"א את אופי פעילות הארגון המעניק הכוונה והשמה בצורה מפוקחת וכשרה והיכולת הרחבה להגיע לכל מי שאכן צריך זאת, הודות לנציגים המסורים המופקדים על כל עדה וחוג שהוא. טרם הרעיף מברכתו החמימה על ראשי הארגון, חיזק ועודד חבר מועצת החכמים שליט"א את ראשי הארגון, הרב משה אשלג שליט"א והרב יחזקאל קליין שליט"א על עבודתם הברוכה תוך שהוא מדגיש חזור ונשנה כי זוהי פעילות קודש בדיוק כמו החזקת תורה, "גופי תורה רבים עומדים במקום העבודה וכל בניינו של הבית וחינוך הילדים מושפע בצורה ישירה מכך. אשריכם שאתם עוסקים בהצלת נפשות ממש ומבטיחים את שרשרת הדורות שלא תיפגע ח"ו בנגעי הזמן אלא רק תתרבה ותתעצם בכוח התורה בטהרתה. שמירת גבולות הקדושה והטהרה הוא צו השעה ואשרי כל מי ששותף למפעל גדול וחשוב זה".

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.