ליברמן יוזם: שלילת מימון מפלגות ממרצ

הצע"ח שהגיש יו"ר ישראל ביתנו מבקשת לשלול מימון מפלגות ממפלגות שקוראות לחרם על ישראל או ההתנחלויות

מרצ על הכוונת: הצעת חוק שהגיש ח"כ אביגדור ליברמן מבקשת לשלול מימון מפלגות מאלה שיקראו לחרם או יעודדו במעשיהן חרם על ישראל בכלל וההתנחלויות בפרט.

בדברי ההסבר להצעת החוק שהוגשה למזכירות הכנסת נכתב: "במקביל למאבק שמנהלת בימים אלה מדינת ישראל נגד חרמות, הטלת סנקציות ופגיעות ממוניות ואחרות מצד מדינות בעולם וארגונים בינלאומיים ואנטי-ישראליים שונים המעוניינים לפגוע במדינת ישראל, לרבות בתאגידים ובעסקים בבעלות של אזרחים ישראלים – ראוי שהמדינה עצמה לא תממן מפלגות וסיעות בכנסת ישראל הקוראות לחרם שכזה או מצדדות בו.

אין ספק כי קריאה לחרם ולפגיעה במדינת ישראל ובאזרחיה, כשהיא נעשית מתוך בית המחוקקים של המדינה היא חמורה שבעתיים ונזקה גדול יותר מקריאות דומות אחרות.
אין זה הגיוני שאזרחי ישראל יממנו במסיהם את אלו שקוראים לפגוע בפרנסתם של האזרחים ובכלכלתה של המדינה.

מעבר לכך, פעולות אלו של חרמות נגד 'סחורה ישראלית' הן צורה חדשה של אותה אנטישמיות ישנה שבוודאי אין לה מקום בכנסת ישראל. השימוש ברטוריקה הזו של החרמת סחורה בשל 'מוצאה' הוא בזוי ומעורר פלצות עבור כל מי שמכיר את ההיסטוריה היהודית, ויש לשלול מאלה הנוקטים אותה את המימון עבור האכסניה הפוליטית שבה הם שוכנים.

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי יושב ראש הכנסת יקבע הוראות לעניין שלילת מימון המפלגות מתקציב הכנסת למפלגות שנמצא כי לקחו חלק פעיל בפעילות ובעידוד לחרם נגד מדינת ישראל ומוסדותיה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.