"לימוד ההלכה הוא התבלין המתאים ביותר ליצר הרע"

לקראת תחילת לימוד הלכות שבת בדף היומי בהלכה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בכינוס גדולי ישראל שנערך בביתו: לימוד ההלכה הוא התבלין המתאים ביותר ליצר הרע הגדול של הדור הזה והניסיונות של הדור של שיערום אבותינו. תיעוד ענק

 

גדולי התורה והחסידות התכנסו ביום שלישי במעונו של מרן שר התורה רבינו הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, למושב השלישי של 'מועצת הנשיאות של הדף היומי בהלכה', במסגרתו יצאה קריאה נרגשת לכלל ציבור יראי ה' החרדים אל דברו, להגביר פעלים למען לימוד 'הדף היומי בהלכה', ובפרט כעת כשרבבות לומדי 'הדף היומי בהלכה' מתחילים את חלק ג' מסיימים את חלק ב' של המשנה ברורה ומתחילים בס"ד את חלק ג' העוסק בהלכות שבת, החל מיום שני הקרוב, ט"ז בתמוז.

הנשיאות הוקמה לפני כשנתיים וחצי בביתו של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א, לקראת תחילת המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה', ובה חברים מרנן ורבן גדולי התורה, אשר ליוו עוד קודם לכן את מהפכת לימוד ההלכה שמבצע 'דרשו' במסגרת הפעילות הבלתי פוסקת להחדרת רעיון 'הדף היומי בהלכה' בכל קהילות ובתי ישראל, בארץ הקודש וברחבי העולם היהודי.

מאז התכנסה המועצה למושב השני של הנשיאות בביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, לקראת תחילת לימוד חלק ב' של המשנה ברורה. הפעם, לקראת תחילת לימוד חלק ג' העוסק בהלכות שבת, התקיים המושב השלישי של הנשיאות, במעון קדשו של מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי שליט"א שאירח את הכינוס.

בזה אחר זה הגיעו מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א, ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א וכ"ק מרן אדמו"ר מאלכסנדר שליט"א.

בפתח ההתכנסות קידם נשיא 'דרשו' בברכה את מרנן ורבנן גדולי ישראל שהטריחו את עצמם ופינו מזמנם היקר כל כך כדי להשתתף במעמד החשוב: "אנחנו מלאי הכרת הטוב לגדולי ישראל הנמצאים עמנו כאן, על אשר הטילו עלינו את העול הנעים והמתוק של החדרת רעיון לימוד 'הדף היומי בהלכה' בקרב כלל ישראל", אמר נשיא הארגון.

במהלך ההתכנסות נשא דברים הגאון רבי אליהו מן שליט"א, תלמידו חביבו של מרן שר התורה ומראשי ישיבת 'אור ישראל', אשר דיבר בשמו של מרן שר התורה והרעיף שבחים על תוכנית לימוד 'הדף היומי בהלכה', ובייחוד בימים אלו כאשר רבבות הלומדים מתחילים ללמוד את חלק ג' של המשנה ברורה העוסק בהלכות שבת.

"הרבי אמר לי לומר בשמו, שבדור הזה של עקבתא דמשיחא, שולטת טומאה גדולה בעולם והיצר הרע גדול כפי שלא היה מעולם, ועל כן עלינו לברוח מהעולם הזה אל "עולמו של הקדוש ברוך הוא", שזה ד' אמות של הלכה בלבד כמאמר חז"ל, ומה שאמרו חז"ל שאמר הקב"ה "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין", מלמד אותנו שכגודל היצר הרע כך צריך גם להשקיע בלימוד התורה שכנגדו, שזהו לימוד ההלכה שהוא התבלין המתאים ביותר ליצר הרע הגדול של הדור הזה והניסיונות של שהדור אשר לא שערום אבותינו", אמר הגר"א מן וחתם בדברי ברכה שהורה לו שר התורה לומר בשמו לארגון 'דרשו' ולעומדים בראשו, אשר מובטח להם שכפי שהם מזכים את כלל ישראל בלימוד תורה, בוודאי יזכו גם הם שכל יוצאי חלציהם יהיו תלמידי חכמים יראים ושלמים ויזכו לאריכות ימים ושנים".

מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, נשא דברים קצרים אודות חשיבות מעלת לימוד ההלכה, וביותר חשיבות לימוד הלכות שבת, אשר מההקדמה המיוחדת שכתב החפץ חיים לחלק ג' של המשנה ברורה, רואים עד כמה הלכות אלו נחוצות לכל יהודי באשר הוא, והזכיר את דבריו הידועים של ה'יערות דבש' שמי שאינו בקי בהלכות שבת, לא ייתכן שיימנע מאיסורי שבת רח"ל.

מרן אדמו"ר מוזיניץ שליט"א, נשא דברים חוצבי להבות בגודל קדושת השבת והזכיר את דברי אביו הק' זיע"א, בשם הסבא קדישא ה'אהבת ישראל' מויזניץ זצוק"ל, שכתוב "וינח … השביעי", וביאר שהקב"ה הניח את כל המעלות והסגולות ביום השבת קודש, כמאמר הזוהר הקדוש ש"כל ברכאן דלעילא ולתתא ביומא שביעאה תליין".

מרן אדמו"ר שליט"א הביא גם את דברי הט"ז בתחילת הלכות שבת, שכותב שמה שאמרו חז"ל ש"כל השומר את שבת כהלכתו אפילו אם עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו", מלמדנו ששבת גדולה אף יותר מיום הכיפורים גם בעניין זה של סליחה ומחילה, כי יש חטאים שאין יום הכיפורים מכפר אלא תולה וייסורים מכפרים, ואילו שמירת שבת כהלכתה מביאה את האדם למצב בו כל עוונותיו וזדונותיו נמחלים כלא היו בלי ייסורים ובלי מיתה רח"ל. "מי אינו רוצה בכך? יהודים תמיד מחפשים סליחה מחילה וכפרה. כי ביום הזה יכפר עליכם".

חבר מועצת הנשיאות של הדף היומי בהלכה, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שאמור היה להשתתף במעמד אך הדבר נבצר ממנו בשל חולשתו, שיגר מכתב מיוחד לחברי המועצה: "לכבוד גדולי הדור חברי נשיאות הדף היומי בהלכה שליט"א", כתב הגר"ש בעדני, "עקב חולשתי הרבה נבצר ממני להשתתף בכינוס הנשיאות הגדול והחשוב שהתקיים היום, והנני שותף מלא לקריאה היוצאת מליבם של גדולי ישראל שכל אחד ימצא לנכון להתחזק בלימוד הדף היומי בהלכה, ובפרט עכשיו שהלכות שבת לפנינו. הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה".

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.