ליקויים חמורים בצעצועי אמבטיה לילדים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יעקב וכטל מזהיר את הציבור מפני סכנה לבטיחותם ולבריאותם של ילדים בשל ליקויים חמורים שנמצאו בצעצועי אמבטיה לילדים (פרטי המוצרים ותמונותיהם מצורפות מטה).

בבדיקות שערך הממונה על התקינה, נמצא כי הצעצועים אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליהם: ת"י 562 חלק 1 "בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות" ממאי 2011. הליקויים שנמצאו בהם הנם כדלקמן:
§ חלקים שניתן להסירם בקלות (צפצפה המחוברת למוצר) ועלולים לגרום לסכנת חנק.

§ תכולת פתאלטים מעל המותר בתקן + תכולת פתאלטים האסורים בצעצועים עד גיל 36 חודשים. לפי המידע שהתקבל ממשרד הבריאות, ופורסם באתר משרד הבריאות, נמצא כי "פתאלטים עלולים להשפיע על התפתחות המינית בבני-אדם וישנן עדויות ראשונות שחשיפה לפתאלטים עלולה להשפיע גם על התפתחות המוח בבני-אדם" (ציטוט מדף המידע של משרד הבריאות).

הציבור מתבקש להימנע מקניית צעצועים אלה, לבדוק הימצאותם בבית ולהרחיקם משימוש הילדים. כנגד העוסקים המעורבים בהפצת הצעצועים ננקטים אמצעי פיקוח ואכיפה במסגרת סמכויות הממונה על התקינה, לפי חוק התקנים.
הממונה על התקינה מדגיש כי על פי חוק התקנים, אין לייצר, למכור ולייבא מוצר שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו. מינהל התקינה מבצע בדיקות שוטפות ויזומות על מוצרים עליהם חל תקן רשמי, כאשר מי שנימצא שאינו מקיים את הוראות התקן הרשמי צפוי לסנקציות הן במישור המנהלי והן במישור הפלילי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.