למה הגביר קנה מפטיר יונה • השידוך שנגמר קודם כל נדרי • הנשמה שנולדה בזכות 2 סטירות ביו"כ • סיבת נשימתו העמוקה של הרבי מבעלזא ביו"כ • תיאור מצמרר מה קורה בזמן שעת נעילה למעלה בשמים – ועוד סיפורי פלא בני זמנינו האזינו במדור הכנה ליוה"כ – בלעדי

*עשרת ימי תשובה הם מתנה מהקב"ה וצריכים לקרוע עולמות (רייסען וועלטען)

*למה ה' שולח לדג את מזונו דרך הראש (הסבר ומשל על ענין הביטחון)

*מה הסביר מרן  הרב וואזנר שכ"א מתפלל בתפילתו רפאנו ה' ונרפא, והקשר למחלה הנוראה?

*כמה צריך ליזהר לא לחזור עם אותו גוי לאחר יוה"כ (סיפור)

*(סיפור) היה יהודי כאן ר' שלמה שטנצל שלמד בב"ב והגיע יהודי מרוסיה כששאלו מה אמרו אצלכם ברוסיה בימים אלו, ומה השיב לו על כך במפעל ברזל שחלק החלידו, עם המגנט שבדק האם זה ברזל אמיתי או לא (והנמשל נוקב).

*מה השיב הגביר להרה"ק ר"מ מפרמישלאן כששאלו למה קנה מפטיר יונה ומה דחה את דבריו?

*יום כיפור זה למעלה מן הזמן ואין הזמן שולט בישראל (הסבר נורא מהכלי יקר)

*ביוה"כ הקב"ה מגביהנו למעלה ממנו ומנקה אותנו, ובעת נעילה אנו יכולים לזכות להגיע לדרגת אדם הראשון קודם החטא (הסבר)

*בכי זה מנקה והוא דומה לספונג'ה

*שלח לחמך על פני המים – כשאתה מוריד דמעות כמים אז כי ברוב הימים תמצאנו

*בהגיע כל נדרי הקב"ה פורש טליתו על כל ישראל (הסבר מופלא ונורא)

*כל אדם יכול להגיע ביוה"כ לדרגת משה רבינו לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי

*למה הרבי מבעלזא (הרה"ק רבי שלום) נשם עמוק ביום כיפור? (סיפור)

*התולעים שיצאו מהבן הסובל – כמה שמחה יש לאב – (הסבר שכך הוא אצל השי"ת ג"כ)

*אמר ר' עקיבא הידוע ששרים במירון וכולם מכירים זה בכלל עולה על יוה"כ

*למה אנחנו דומים למלאכים ביוה"כ– לפני ה' תטהרו?

*האזינו לתיאור מצמרר מה קורה בזמן שעת נעילה למעלה בשמים (בעל הרוקח)

*סבי הקדוש אמר ל-2 אברכים וביקש מהם לצלם לכל ירושלים את דפי התשובה של יסוד העבודה

*הריני מוכן ומזומן לקיים מצות בוראי – הרה"ק מבעלזא שאכל ביוה"כ כשהיה חלוש ואיזה שמחה מילאה את לבו כשאכל (סיפור מופלא על מכתב שהרה"ק רבי יהושע בעלזער שלח לצמח צדיק)

*האברך שרץ עם נר להדליק בביהכ"נ לאחר שהדליק והבעיר את הנר של הכעס בבית

*למה לובשים בגדי לבן? (הסבר)

*רבי אהרן הגדול מקארלין שנולד בזכות 2 סטירות ביוה"כ (סיפור נורא)

*הרב אונגר שסיפר על החת"ס (מעשה נורא) עם יתום ויתומה שישדך ביניהם שציוה לשדכם כי הוא צריך זכות ליום הדין. השידוך שנגמר לפני כל נדרי.

*זקני הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב שלא רצה לקחת משלוח מנות מהחסיד הכועס (סיפור מופלא)

*הגר"ח קניבסקי מסיים כל יום תהילים בעשרת ימי תשובה

*משל הפרוז'קטור וקבלות קטנות

*איזה קבלה קיבל על עצמו הגרש"ז אויערבאך? (ברוך אתה)

*כתב הרמב"ם: אם אדם עושה תשובה באמת, הקב"ה מרפא הטבע שלא יחטוא עוד בענין ההוא

*אחד מנקיי הדעת שבירושלים שבנו יצא לתרבות רעה מה הגיב על כך (סיפור מרטיט)

*הוידוי והקיטל (תכריכים) והטלית הם רמז שאף אחד לא נשאר פה כולם עולים למעלה (הסבר)

*צריכים לומר וידוי בהרגשה שרוצח עומד עליו לרצחו נפש אך הסכים ליתן לו זמן לאמירת וידוי

*צריכים לבכות בכל נדרי וביוה"כ אך ורק מתוך שמחה

*הילד שהבריא וכתב מכתב אני בריא, ואיך הצליח להתגבר על הרופא שקיבל משכורת גדולה לרפואתו ולא נתן לו לשלוח מכתבים לאביו המלך (משל מיוחד)

*יום הכיפורים מסוגל לפרנסה לכל השנה – הסבר ממנורת המאור עם סיפור הכפרי שקנה הדג נגד המלך לכבוד יום הכיפורים.

*האיש שהעמידו אותו לאכול מול אריה כדי ללמדו אכילה נכונה מהי

*מה מטרת מנהג הכפרות?

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" והפעם 'הכנה ליום הכיפורים' בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

להאזנה:

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.