למה עבר מרן הגר"ח למקום אחר בבית הכנסת?

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שינה בחודש האחרון ממנהגו, ועבר להתפלל בקדמת בית המדרש "לדרמן", במקום במקומו הוותיק הקבוע, בעקבות בקשה יוצאת דופן

בחודש תשרי, התפלל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א רוב החודש בבית הכנסת 'לדרמן', אלא שהפעם השתנה דבר. כך מפרסם הבוקר עלון עלי שי"ח. עד לחודש זה מקומו של הגר"ח היה מזה שנים בקומה ב', בצד בית המדרש, בצד צפון סמוך לכניסה ולפני הקיר (כדין המובא בשו"ע שלא יהיה דבר חוצץ בינו  לבין הקיר). אך בחודש האחרון עבר הגר"ח להתפלל בקידמת בית המדרש, בצד מזרח צפון, סמוך לכניסה הישירה שמביתו ואל הגשר,במקום בו נערכים הבריתות מידי יום.

מדוע שינה הגר"ח את מקומו?

ובכן, בעלון מסופר כי אחד המתפללים רצה מאוד לשבת על מקומו הקודם של הגר"ח, הוא פנה בבקשה אל גבאי בית הכנסת ואמר כי הוא מעונין לקנות מקום לכל השנה, את המקום הזה בדווקא.

הגבאים נטו להסכים, אלא שאז החל ויכוח תורני בין המתפללים התלמידי חכמים. בשו"ע יו"ד סימן רמ"ב נפסק כי יש איסור לשבת במקומו של רבו, ויש נדון בפוסקים מה הדין אם יש לרבו כמה מקומות או יש לרבו מקום שאינו קבוע, וכן בגדר מקום 'קבוע' של רבו. והנה, נכתב בעלון, זה בודאי שאם רבו היה לו מקום קבוע ועבר למקום קבוע אחר, אין על המקום הראשון שום דין ובודאי אפשר לשבת שם, אבל בנדוננו המקרה שונה, כי המקום שהגר"ח שליט"א ישב בו שנים רבות הוא מוכר וקבוע, וגם מקום שאינו רגיל בבית הכנסת, כי הוא בצד ואינו מקום ישיבה, ורק לכבודו של הגר"ח הפכו אותו למקום ישיבה, מעתה, אפילו אם עובר לשבת במקום אחר, המקום שייחדו עבורו נשאר, ויתכן שאין זה כבוד לשבת במקומו.

מאידך, נכתב, יש לצדד להתיר, כי כיון שהגר"ח שליט"א יושב במקום אחר – אולי אין שום סיבה להחמיר על מקומו הראשון, והביאו ראיות לכאן ולכאן.

שני גבאי בית הכנסת עלו אל מעונו של הגר"ח שליט"א לשאול אותו כדת מה לעשות. תשובת הגר"ח היתה: איני רב, וכל אחד יכול לשבת במקום שלי…

לא היתה ברירה, ושלחו ת"ח אחר לשאול את הגר"ח, מה עושים במקרה של ת"ח שהיה לו מקום קבוע ועבר מקום וכו' וכנ"ל, כאן השיב הגר"ח: מעיקר הדין אין שום שאלה, בודאי מותר, אבל מכל מקום לא ראוי לשבת שם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.