"למנוע מצב שלקיחת יתר של אשראי תוביל לחדלות פירעון"

הנושה והחייב יהיו רשאים ליצור משכון קבוע של כלל נכסי החייב

ועדת החוקה חוק ומשפט החלה היום (ג') להכין לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק המשכון, התשע"ה-2015 שיזמה הממשלה.
הדין הנוהג כיום בישראל ביחס לשעבודים מעוגן בעיקרו במסגרת חוק המשכון ובפקודת החברות. הצעת החוק נועדה לעגן הסדר מקיף ועדכני בכל הנוגע לשעבודים ולהחליף את הוראות חוק המשכון הקיים ופקודת החברות לעניין זה בהתאם להתפתחויות שחלו בעולם המסחר, להסדיר סוגיות בתחום דיני השעבודים כגון משכון על נכסים עתידיים, ביצוע עסקאות בנכס הממושכן על ידי החייב וחילוף הנכס הממושכן, וכן לתאם בין הוראות חוק המשכון לבין דברי חקיקה אחרים כדוגמת חוק המחאת חיובים, פקודת החברות וחוק החברות.

בין היתר, ההסדר המוצע, קובע מערכת מפורטת של סדרי עדיפויות בין הנושים. פירוט זה נובע מהצורך לקבוע בצורה בהירה את "כללי המשחק" שיהיו ידועים מראש, ויאפשרו לנושה ולחייב לתכנן את צעדיהם בהתאם. ודאות באשר לסדרי העדיפויות בין נושים מקטינה את הסיכון המשפטי שיש לנושים, ומהווה נדבך מרכזי להסדר חקיקתי שעיקרו תחרות בין נושים.

עוד על פי ההסדר המוצע, מוסד השעבוד הצף יתבטל. הנושה והחייב יהיו רשאים ליצור משכון קבוע של כלל נכסי החייב, כולל הנכסים העתידיים. מעמדו של משכון זה לא יהיה נחות אוטומטית ביחס לשעבודים ספציפיים של נכסי החברה, והוא ייקבע על פי מועד השכלול של זכות המשכון, בכפוף לחריגים מסוימים המפורטים בהצעת החוק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.