לקט נתונים בנושא שינה, מתוך הסקר החברתי 2017

בקרב בני 20 ומעלה
• 17% ישנים עד 5 שעות ביממה; 29% ישנים 6 שעות; 29% ישנים 7 שעות; 25% ישנים 8 שעות ויותר.
• 26% מתקשים בקביעות להירדם או לישון במשך לילה שלם, 15% מתקשים בכל לילה או כמעט בכל לילה.
• אחוז המתקשים להירדם או לישון בקביעות עולה עם הגיל: מ-10% בגיל 44-25 עד ל-36% בגיל 75 ומעלה.
• אחוזי המתקשים להירדם או לישון במשך לילה שלם לא השתנו משמעותית, בהשוואה לשנת 2010.
• 12% דיווחו על דאגות המפריעות להם לישון לעיתים קרובות בשנה האחרונה, 10% מהגברים ו-15% מהנשים.
• 54% חשים עייפות כלשהי במשך היום; 14% חשים עייפות רבה, 21% מבני 75 ומעלה.
• 28% חשים שהעייפות פוגעת בתפקודם; 6% חשים שהעייפות פוגעת מאוד בתפקודם.
• 7% נוטלים תרופות שינה במרשם רופא, 6% מהגברים ו-8% מהנשים, 30% מבני 75 ומעלה.
• 4% נוטלים תרופות שינה בכל לילה או כמעט בכל לילה, 23% מבני 75 ומעלה.
לנתוני התרשימים וללוחות
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.