לקראת הקיץ פטור ממס על פרגולות

מוצע לפטור מארנונה שטח נכס המשמש מצללה (פרגולה) – מבנה בעל שלוש קירות לכל היותר, שתקרתו משטח הצללה מישורי, משופע או נטוי, הנסמך על עמודים.

בדברי ההסבר נכתב: "ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי רשות מקומית או מועצה אזורית לצורך מימון פעילותן. בישראל הקריטריונים העיקריים המשפיעים על גובה הארנונה הם: שטח הנכס שלגביו היא מוטלת, סוג השימוש בנכס (מגורים, מסחר, משרד, תעשייה), מיקומו של הנכס (שכונת יוקרה, אזור מסחרי), ומצבו הכלכלי של התושב. פרגולה (מצללה), נועדה ליצור צל במרפסת הבית או להגן מפני הגשם, ואינה חדר מגורים כשאר החדרים בבית, לכן לא מוצדק לגבות בגינה ארנונה. בהצעת חוק זו, מוצע לפטור מארנונה שטח שתקרתו משטח הצללה, וכך להפחית מנטל המסים הכבד המוטל על כתפיהם של אזרחים במדינת ישראל אשר במקום מגוריהם הרשות או המועצה גובות ארנונה בגין פרגולה."

ח"כ אמסלם: "כיום, חלק מהעיריות מחייבות ארנונה על פרגולות וחלק לא, כשהתעריפים משתנים בכל רשות ונוצר בלגאן שלם שצריך להסדיר".

50 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הפנים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.